Lokomotivy řady 743

26.5.2008 8:00 Václav Vyskočil

Lokomotivy řady 743

V roce 1902 byla po náročné, tři roky trvající, stavbě otevřena železniční dopravě osm kilometrů dlouhá trať spojující Tanvald s Kořenovem. Tím byla završena stavba tratě spojující Liberec a Jablonec nad Nisou s pruským Hirschbergem (dnes Jelenia Góra). Na tomto úseku panují náročné sklonové poměry, vždyť maximální sklonové poměry dosahují až 57,9 promile. Proto byla trať vystavěna jako částečně ozubnicová.

Zpočátku nákladní a osobní dopravu zajišťovaly tři parní ozubnicové lokomotivy řady 404.0 vyrobené v rakouském Florisdorfu. V roce 1962 proběhla na kořenovské trati generální rekonstrukce a při té příležitosti byly parní lokomotivy nahrazeny motorovými lokomotivami řady T426. (nyní 715) zakoupenými v Rakousku. I ty zpočátku zajišťovaly osobní i nákladní dopravu. V roce 1964 bylo odzkoušeno nasazení motorových vozů řady M240.0 (nyní řady 820), vybavených elektromagnetickou kolejnicovou brzdou, v adhezním provozu na této trati a tyto zcela převzaly pravidelnou osobní dopravu. Řada T426.0 se poté používala pouze pro vedení nákladních vlaků a v čele osobních vlaků ji bylo možné spatřit pouze v případě zvýšeného sezónního zájmu cestujících. V roce 1982 byla povolena vozba osobních vlaků řadou M240.0 dvojmo.

05.03.1999 - Liberec LD T 426.001,© Václav Vyskočil

Historický vývoj

V polovině 80. let nastával u stárnoucích lokomotiv řady T426.0 zvýšený správkový stav, což mnohdy vedlo až k zastavení nákladní dopravy na kořenovské trati. Tehdejší ČSD stály před nejednoduchou otázkou, jakým způsobem vzniklou situaci řešit. V Československu totiž žádný podnik ozubnicové lokomotivy nevyráběl, jediné dostupné stroje byly vyráběny v sousedním, leč „devizovém“ Rakousku. Proto se hledalo jiné řešení. Již v roce 1984 byly mezi Tanvaldem a Kořenovem zkoušeny adhezní lokomotivy řady T466.2 nyní řada 742), a to včetně „elektronické“ T466.2369. O dva roky později ´došlo, opět vinou poruchovosti řady T426.0, k zastavení nákladní dopravy. Následně byla do strojové stanice Tanvald převedena již zmíněná lokomotiva T466.2369, tehdy jediná své řady vybavená elektronickým regulátorem. Ten na ni byl dosazen již z výroby z důvodu odzkoušení tohoto komponentu pro použití na připravované úzkorozchodné motorové lokomotivě DEV 736 pro Vietnam.

Po skončení zkoušek měla být na lokomotivu v rámci unifikace namontována klasická sdružená regulace. Úspora paliva vykázaná takto upravenou lokomotivou však byla tak průkazná že byl elektronický regulátor na lokomotivě ponechán a naopak začal být dosazován i na ostatní vozidla řady T466.2 i na průmyslové T448.0 Elektronický regulátor soustředil veškeré řídící funkce lokomotivy, zajišťoval optimální nastavení a zatěžování naftového motoru a zlepšoval adhezní vlastnosti stroje. To bylo samozřejmě velmi vhodné pro použití na sklonově náročné trati, kterou kořenovská „zubačka“ bezesporu je.

10.5.1997 - Spálov 743.002 Mn 80849,© Václav Vyskočil

V roce 1986 již však byla v Pražském ČKD vyvíjena zcela nová lokomotiva, která byla určena speciálně pro trať Tanvald - Kořenov. Jednalo se o řadu T466.3 (dnes řada 743), jejíž výkon byl ČKD zadán na základě úspěšných zkoušek adhezního provozu řady T466.2 na trati do Kořenova. Základním požadavkem zadání bylo co možná nejrychlejší dodání deseti lokomotiv pro potřeby provozu. Proto ČKD navrhlo modifikovat stroje řady T466.2 zabudováním elektrodynamické brzdy (EDB). To však znamenalo poměrně složitou rekonstrukci, neboť se kromě zabudování bloku EDB do zadního představku modernizovala i řada dalších součástí lokomotivy. Premiéru v sériové výrobě lokomotiv ČKD Lokomotivka měl i elektronický regulátor naftového motoru, u lokomotiv pro ČSD byl poprvé montován i regulátor jízdy a brzdy spolu s EDB. Proti řadě 742 má řada 743 umožněn i manipulační pojezd z baterie při nečinném naftovém motoru. Baterie je nově umístěna v palivové nádrži. Pohon ventilátorů trakčních motorů je elektrický, temperace chladících okruhů je řešena z trakčního dynama a ruční brzda (z důvodu provozu na ozubnicové trati) působí na všechny nápravy lokomotivy.

Na přelomu let 1987 a 1988 byla tedy vyrobena najednou desetikusová série strojů řady 743 (bez výroby prototypů), dodaná již s tímto novým označením ČSD. Všechny lokomotivy byly dodány do depa Liberec, kde si je překřtily na „elektroniky“. Koncem ledna roku 1988 byly všechny stroje převzaty k ČSD a ve dnech 28 a 29.1.1988 proběhly první zkoušky na trati Tanvald – Kořenov a to za účasti strojů 743.008 a 009. Zkoušen byl provoz sólo i ve dvojici s nákladními vlaky. V březnu téhož roku bylo odzkoušeno i vedení osobního vlaku dvojicí „elektroniků“ propojených přes celou soupravu kabelem dálkového řízení. Při zkouškách bylo konstatováno, že řada 743 zcela vyhovuje pro provoz na zmíněné trati v osobní i nákladní dopravě.

09.1988 - Liberec 743.007,© Václav Vyskočil

Zajímavostí je porovnání normativů pro trať Tanvald – Kořenov – Harrachov oproti řadě 715. Ozubnicová lokomotiva této řady měla v úseku Tanvald – Kořenov normativ 180 tun a mezi Kořenovem a Harrachovem pak 350 tun. Taktéž 350 může vozit řada 743 mezi Kořenovem a Harrachovem. V ostatních úsecích je normativ pro řadu 743 nižší než pro řadu 715. Ve směru „do hor“ může vést s Tanvaldu do Dolního Polubného 150 tun, do Kořenova pak pouze 110 tun. V opačném směru je po spádu povolena jízda s 220 tunami (Kořenov – Dolní Polubný), resp. 290 tun (Dolní Polubný – Tanvald).
Výrobou deseti lokomotiv řady 743 tak byla ukončena dodávka téměř pěti set strojů řady 742 (T466.2) pro ČSD. Počátkem letošního roku oslavily tyto lokomotivy dvacet let služby v provozu ČSD a později ČD, V dnešní době provozuje všech deset strojů ČD Cargo ve služebnách Liberec a Most.

Technický popis

Lokomotiva řady 743 je čtyřnápravová , kapotová lokomotiva s postranními ochozy a jednou kabinou strojvedoucího. Základním rysem řady 743 je unifikace s vývojově předcházející řadou 742. Jak již bylo zmíněno výše, na lokomotivě je mnoho nových prvků oproti řadě 742. Jedná se o změny vyvolané použitím EDB (odporníky s ventilační jednotkou, zvětšený elektrický rozvaděč, akumulátorové baterie v naftové nádrži, pohon ventilátorů chlazení trakčních motorů elektromotory), snahou o zlepšení funkčnosti lokomotivy (zásuvky mnohočleného řízení, přechodové můstky či přemístění písečníků na podvozky), snahou o úsporu energie ( např. ventilátory chlazení trakčních motorů s vyšší účinností a nižší hlučností), zvýšením spolehlivosti (např. nová dvojkolí s průměrem nápravy 190 mm) a zjednodušením montáže a údržby.

Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky s uspořádáním dvojkolí Bó Bó. Rám podvozku je svařovaný, k němu jsou pomocí kyvného ramena připevněny trakční tlapové stejnosměrné motory TE 015C. Dvojkolí jsou vypružena dvojicí šroubových pružin a tlumena dvojicíc pralerně řazených tlumičů. Hlavní rám je celosvařovaný s hlavními podélníky, čelníky a nosnými příčkami. Ve střední části je naftová nádrž s akumulátorovými bateriemi a hlavní vzduchojemy. V kabině strojvedoucího jsou instalovány dva ovládací pulty s kontroléry pro ovládání jízdy. Z kabiny vedou dvoje dveře na ochozy lokomotivy. Kabina je vytápěna odpadním teplem od naftového motoru.

V delší přední kapotě je uložen motorgenerátor složený s naftového motoru K 6 S 230 DR, nastavený na výkon 800 kW, přímo spojený s trakčním alternátorem TA 604. Z volné strany motoru jsou přes převodovku poháněny ventilátory a kompresor, přes klínové řemeny pak pomocné dynamo sloužící jako zdroj pro elektromotory ventilátorů chlazení trakčních motorů. Chlazení motoru je dvouokruhové. Dále je v přední kapotě kompresor K 3 lok 3 s mezichladičem. V prostoru před kabinou je budící a nabíjecí dynamo a tlumič výfuku. V kratší zadní kapotě je elektrický rozvaděč a odporník EDB včetně ventilační jednotky. Elektronický regulátor a odpojovač baterie. Jističe a vypínače jsou přístupné přímo z kabiny. Lokomotiva je vybavena také zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího.

5.03.1999 - Liberec LD 743.001, 743.006,© Václav Vyskočil

Použití EDB je bezesporu největší novinkou použitou na lokomotivě řady 743. EDB je dvourežimová, umožňuje buď trvalé spádové brždění (pro udržení konstantní rychlosti na spádu), nebo zastavovací brždění. Základním prvkem EDB je brzdový odporník vyvinutý ve spolupráci ČKD a MEZ Postřelmov. Odporník je vyráběn stavebnicově, přičemž u řady 743 je použit šestibloký odporník zatížitelný výkonem 1350 kW. EDB přináší úsporu 90 až 95% brzdových zdrží oproti strojům s klasickou pneumatickou brzdou. Pneumatická brzda je soustavy DAKO L-TR s elektrickými brzdiči samočinné i přímočinné brzdy a s odbrzďovačem DAKO OL-2. Brzdové zdrže jsou litinové dvojčité dělené (celkem 32 ks). Zvláštností danou provozními podmínkami na tratích s velkými sklony je ruční vřetenová brzda působící na všechna čtyři dvojkolí. Při opravě v roce 1996 byl na lokomotivu 743.001, jako první své řady, doplněn zdroj napětí 60V a další zařízení (včetně příslušných zásuvek) potřebná pro napájení přípojných vozů a ovládání jejich dveří.

Základní technické údaje
Výrobce
ČKD
Tovární označení
1435 Bó Bó 800
Rok výroby
1987
Počet kusů
10
Rozchod
1 435 mm
Délka přes nárazníky
13 600 mm
Max. šířka lokomotivy
3 060 mm
Max. výška lokomotivy
4 472 mm
Vzdálenost otoč. čepů
6 700 mm
Průměr dvojkolí (nových)
1 000 mm
Nejmenší poloměr oblouku
80 m
Hmotnost lokomotivy
66 t
Hmotnost na nápravu
16,5t
Trakční převod
77 : 16
Max. provozní rychlost
90 km/h
Jmenovitý výkon
800 kW při 1 150 ot./min
Výkon odporníku EDB
1 040 kW
Trvalá tažná síla
123 kN
Při rychlosti
17 km/h
Max. tažná síla
205 kN
Přenos výkonu
Elektrický DC/DC, 690 kW
Spalovací motor
K 6 S 230 DR
Zásoby paliva
2 200 l
Barevné řešení

Z výroby byly všechny stroje řady 743 natřeny v unifikovaném nátěru pro motorové lokomotivy, tj, v červeném provedení se širokým žlutým pruhem. V pozdější době byly lokomotivy přetírány do různých barevných mutací, které zachycuje následující přehled. První takto přebarvenou lokomotivou se stala 743.010 po tragické nehodě u Spálova, která se stala 25.8.1990. V roce 1992 v rámci opravy v ČKD byla opatřena nátěrem v kombinaci tmavě modré a bílé barvy ve zvláštním zalomeném vzoru s úzkým a rovněž zalomeným červeným pruhem. Podobně byla později natřena i lokomotiva 743.002, jen pořadí barev na kapotě bylo opačné. Po opravě v roce 1999 dostala 743.010 nátěr schodný s lokomotivou 743.002 jen šedá barva rámu byla nahrazena černozelenou. Lokomotiva 743.007 obdržela nátěr v kombinaci světle a tmavě zelené barvy, doplněný žlutým pruhem. Podobným nátěrem by měly být při periodických opravách natřeny všechny stroje řady 743.

29.11.1996 - Zittau 743.005,© Václav Vyskočil

Provoz

Nasazení v minulosti

Od začátku platnosti GVD 1989/1990 nahradila řada 743 motorové vozy řady 820 v osobní dopravě i řadu 715 (resp. Zmíněnou 742.369 ex T466.2369) v nákladní dopravě. V Tanvaldu byli nasazeny čtyři stroje, později se jejich počet zredukoval na tři. Ostatní lokomotivy jezdily v depu Liberec. Jejich nasazení s dlouhé roky téměř neměnilo. Liberečtí „elektronici“ zajišťovaly vozbu manipulačních vlaků v okolí Liberce a to do Hrádku nad Nisou, Jablonného v Podještědí, Turnova a Jablonce nad Nisou. Tanvaldské lokomotivy zajišťovaly vozbu manipulačních vlaků do Kořenova, Železného Brodu a Jablonce nad Nisou včetně lokálky do Josefova Dolu. Tanvaldské stroje jezdily také s osobními vlaky do Kořenova a Harrachova. Krátce po dodání se liberecké i tanvaldské lokomotivy objevovaly také v čele osobních vlaků na trati Liberec – Tanvald – Železný Brod.

Liberecké lokomotivy vozily také delší dobu jeden pár osobních vlaků na trati Liberec – Česká Lípa - Lovosice (naposledy v GVD 1991/92) se soupravou Fa + 5 x Balm.V případě potřeby zaskakovala řada 743 i za další lokomotivy a motorové vozy a to z vozy Bix na tratích do Rybniště, České Lípy a někdy též za motorové vozy řady 830 i do Prahy. Po zastavení provozu Českých drah na trati Tanvald – Harrachov dne 27.9.1997 a jejím převzetí do pronájmu Zájmovým sdružením obcí Jizerská dráha. (včetně trati Liberec – Tanvald – Železný Brod a Smržovka - Josefův Důl) si provozovatel drážní dopravy, společnost GJW, po dobu od 24.5 do 30.11.1998 pronajal lokomotivu 743.002 Soukromý dopravce však zavedl na trati Tanvald – Harrachov motorové vozy řady 810, které zde zůstaly zachovány i po opětovném převzetí provozu Českými drahami od 1.12.1998. Nyní jsou na ozubnicové trati lokomotivy řady 743 provozovány jen v nepříliš silné nákladní dopravě.

21.04.2004 - Tanvald 743.002,© Václav Vyskočil

Nasazení v současné době

V současné době jsou všechny lokomotivy v majetku ČD Cargo. V okolí Liberce turnusově nasazovány čtyři lokomotivy. V TS 733 jsou nasazeny tři lokomotivy jejichž náplní je:
1. turnusový den: Záloha Liberec
2. turnusový den: Manipulační vlaky z Liberce do Frýdlantu v Č., Bílého Potoka pod Smrkem, Nového Města pod Smrkem a zpět do Liberce
3. turnusový den: Manipulační vlaky z Liberce do Smržovky, Josefova Dolu, Tanvaldu, Kořenova, Železného Brodu a zpět do Liberce
V TS 735 je zařazena jedna lokomotiva na výkonu Dispečerka Turnov a to od úterka do soboty.

Další lokomotivy jsou zařazeny na pracovišti Most. a to na staniční záloze 5, 6 a 7 v Mostě na Novém (nákladním) nádraží, s ranní obsluhou Litvínova a dopolední obsluhou Obrnic a Českých Zlatníků. Poslední lokomotiva je turnusovaná na první záloze v Třebušicích.

Hodnocení

Hodnocení lokomotiv řady 743 je zásluhou jejich vybavenosti kladné, jsou považovány za spolehlivé s robustním naftovým motorem a kvalitní elektronikou. Díky EDB a elektronické regulaci vynikají prakticky nulovou spotřebou brzdových zdrží s nízkou spotřebou paliva. V náročných sklonových podmínkách jsou oceňovány jejich adhezní vlastnosti dosažené elektronickou regulací výkonu. Řada 743 se stala vzorem pro mnoho modernizací starších lokomotiv. Již krátce po dodání provedly ČSD na mnoha lokomotivách řad 742 a 751-754 doplnění manipulačního pojezdu z baterií, předehřevu vodního okruhu topnými tělesy napájenými elektrickou energií s trakčního generátoru a instalaci pneumaticky vypínatelné spojky pro pohon kompresoru. U lokomotiv řad 742 a 730 byla též po vzoru řady 743. doplňována funkce automatického snižování otáček z 500 na 400 ot./min. při nečinnosti kompresoru. Ještě dnes jsou lokomotivy řady 743 vzorem pro přestavbu lokomotiv řady 740 na provedení s plnohodnotnou elektrodynamickou brzdou.

21.04.2004 - Tanvald 743.010, T426.003,© Václav Vyskočil

Prameny a odkazy:
  1. www.skd.cz
  2. www.prototypy.cz
  3. spz.logout.cz
  4. Atlas vozidel (Železniční magazín)
  5. Železniční magazín
  6. Dráha

Titulní snímek: 23.4.1993 - Kořenov 743.008 Os 16307,© Václav Vyskočil

Galéria

Súvisiace odkazy