Lokomotivy řady 730 (ex T 457.0)

18.4.2010 8:00 Václav Vyskočil

Lokomotivy řady 730 (ex T 457.0)

V dalším dílu volného pokračování seriálu o motorových lokomotivách se podíváme na stroje modernější, a to výrobky kdysi slavné lokomotivky ČKD, známé pod přezdívkou ponorka, původního označení T 457.0, dnes řady 730 (a také 730.5 a 730.6).

 
 
 
 
Vývoj a výroba

V druhé polovině sedmdesátých let byl v ČKD zahájen vývoj nové lokomotivy o výkonu 600 kW s vyvýšenou kabinou strojvedoucího, která měla nahradit starší typy lokomotiv s počátku motorizace (T 444, T 435 a T458) a zaplnit mezeru lokomotiv nižších výkonů ve výrobním programu ČKD. Tři prototypy nově navržené řady T457.0 byly v ČKD vyrobeny ve druhé polovině roku 1978. První dva stroje, určené pro ČSD, se začaly provozně zkoušet roku 1979 na ŽZO u Cerhenic a u ČSD v depech Praha-Vršovice, Zdice, Olomouc, Bratislava a Nymburk. Třetí prototyp byl dobalastován na vyšší hmotnost a byl zkoušen v průmyslu.

730.002-3 na záloze v PS Hradec Králové dne 30.9.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

V průběhu provozního ověřování prototypů T457.0 došlo ze strany ČSD k uplatnění dalších doplňujících požadavků. Ověřovací série deseti strojů byla dodána ČSD počátkem roku 1985 a v roce 1988 bylo vyrobeno ještě pět lokomotiv T457.0 s automatickou regulací rychlosti a dálkovým ovládáním pro posun na svážných pahrbcích. Dalších 41 lokomotiv bylo vyrobeno pro průmyslu a železniční vojsko (označeny byly již jako 730.6), jedna lokomotiva byla exportována do Jugoslávie (T 457-J). Prototyp určený pro průmysl byl později přeznačen na 730.501, dva stroje určené pro průmyslové použití byly převzaty ČSD a označeny 730.018 a 730.019.

Lokomotiva 730.018-9 v Opatovicích n.L. dne 5.4.2005 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Popis

Lokomotiva řady T457.0 (dnes 730) je kapotová s jednou vyvýšenou kabinou obsluhy umístěnou nad zadním podvozkem. Přenos výkonu je u řady T457.0 elektrický střídavě-stejnosměrný s konstantním zatížením naftového motoru při stálých otáčkách. Hlavní rám lokomotivy je svařovaný, veškeré agregáty, kabina i kapoty jsou k němu přišroubovány. Přední (dlouhá) kapota v sobě ukrývá hnací agregát sestávající ze čtyřdobého naftového motoru K 6 S 230 DR, odvozeného od provedení z lokomotiv řady T466.2, seřízeného na výkon 600 kW při 1150 ot./min. Startování motoru se provádí pomocí dvou rychloběžných startérů, které jsou zapojeny v sérii. Naftový motor je osazen jedním turbodmychadlem PTD 280 AH; regulaci výkonu zajišťovaly u prototypů regulátory PI 200, které však byly u sériových strojů nahrazeny elektronickými regulátory GC 27 P.

730.007-2 na paprscích velké točny PJ Česká Třebová dne 15.4.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský

K motoru je přes tuhou spojku připojen synchronní trakční alternátor ČKD typu TA 604 (s vlastním ventilací a cizím buzením pomocným alternátorem A 402), který napájí přes třífázové můstky usměrňovače čtyři paralelně zapojené stejnosměrné trakční motory TE 015 (se sériovým buzením).Pomocné pohony lokomotivy, tedy ventilátor chlazení, kompresor K 3 LOK 1, dynamo nabíjení D 206 P a budič D 212 jsou poháněny mechanicky od naftového motoru. Ventilátory chlazení trakčních motorů (jeden ventilátor na každý podvozek) jsou poháněny vlastními elektromotory.

730.010-6 na PP Hradec Králové dne 18.2.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Systém vodního chlazení naftového motoru je rozdělen do dvou samostatných okruhů (hlavního a vedlejšího), které jsou společně chlazeny v chladičové části umístěné nad předním podvozkem. Při pravé boční stěně chladičového bloku lokomotivy jsou za žaluziemi umístěny chladící články hlavního chladícího okruhu a za levými žaluziemi se nachází chladící články vedlejšího vodního okruhu. Sklopné žaluzie ve stěnách chladičového bloku jsou pneumaticky ovládané na základě pokynů od termostatu. Ventilátorem nasávaný vzduch vstupuje do chladícího bloku právě přes zmíněné žaluzie, obtéká chladící články a přes ventilátor je vyfukován nad střechu kapoty. Vyrovnávací nádrž pro oba vodní okruhy je umístěna pod střechou kapoty za chladícím ventilátorem (ve směru ke kabině).

730.012-2 při posunu v žst. Hradec Králové hl.n. dne 26.8.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zadní (krátká) kapota lokomotivy ukrývá elektrický rozvaděč s trakčním usměrňovačem PA 14, agregát chlazení zadního podvozku, dva vzduchojemy o celkovém objemu 1000 litrů a úplně v čele hlavní panel vzduchotechniky. Ve vyvýšené kabině obsluhy jsou diagonálně umístěna dvě řídící stanoviště, v zadní stěně kabiny je přes dveře vedle zadního řídícího pultu přístupná část elektrického rozvaděče. U každého řídícího pultu je jedna sedačka pro strojvedoucího, v kabině se nachází též hygienický kout s vodou ohřívanou přes výměník od vody chladícího okruhu; stejným médiem je vytápěn také kalorifer pro vytápění kabiny lokomotivy. Vstup do kabiny je možný z obou stran bočními dveřmi. Přes malá čelní okna kabiny je poměrně špatný výhled, což se často uvádí jako největší slabina jinak zdařilé lokomotivy.

Kabina 730.006-4 v žst. Hradec Králové hl.n. dne 19.8.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Celá lokomotiva je na dva dvounápravové podvozky uložena prostřednictvím osmi pryžokovových sloupků (po čtyřech na každém podvozku), přenos tažných sil zajišťují otočné čepy s boční vůlí v příčném směru. Podvozky jsou klasické kývačkové koncepce ČKD, trakční motory jsou v nich uloženy tlapově a točivý moment se z nich na nápravy přenáší přes jednostranný čelní ozubený převod v poměru 77 : 16. Trakční motory jsou v podvozcích zabudovány ve dvou polohách - liché trakční motory mají pastorky na jedné straně a jeden směr otáčení, sudé trakční motory jsou otočeny obráceně a mají opačný směr otáčení. Každý trakční motor je napájen z jednoho můstku usměrňovače. Vždy dva můstky příslušející jednomu podvozku jsou připojeny na jednu hvězdu vinutí statoru trakčního alternátoru (jeho statorové vinutí se skládá ze dvou galvanicky oddělených třífázových systémů). V regulačních obvodech elektrické výzbroje je v maximální míře využito polovodičových prvků.

Typový výkres motorové lokomotivy řady 730 © ČKD Praha - ZOBRAZ!

Elektronický regulátor výkonu GC 27 P řídí buzení trakčního alternátoru tak, aby lokomotiva dosahovala žádaných trakčních vlastností při hospodárném zatěžování spalovacího motoru. Elektronický regulátor pak samozřejmě umožňuje maximální využití výkonu lokomotivy až na samou hranici skluzu. Akumulátorové baterie o kapacitě 150 Ah při 90 V jsou uloženy v dutině hlavního rámu pod ochozy u delší kapoty. Pro dobíjení akumulátorové baterie a napájení stejnosměrných pomocných obvodů lokomotivy (o napětí 110 V) slouží zmíněné nabíjecí dynamo D 206 P. Elektronický regulátor nabíjení GC 16 zajišťuje změnami buzení nabíjecího dynama to, aby dobíjecí dynamo pracovalo v celém pracovním rozsahu otáček se stálým napětím (115 V) při respektování maximálního dobíjecího proudu akumulátorů (63 A). Samotné řízení trakčního výkonu lokomotivy je provedeno systémem sdružené regulace paliva a buzení. Pákový kontrolér pro zadávání otáček naftovému motoru je patnáctipolohový s doběhovým spínačem, přičemž funkce sdružené regulace jsou využívány jen mezi pátým a patnáctým stupněm. Na první čtveřici výkonových stupňů řídí výkon regulátor při udržení volnoběžných otáček dieselu.

Základní technické údaje
Uspořádání pojezdu
 Bo' Bo'
Přenos výkonu
střídavý smíšený
Typ motoru
ČKD K 6 S 230 DR
Jmenovitý výkon motoru
 600 kW
Jmenovité otáčky motoru 
1 150 ot/min
Maximální rychlost
 80 km/h
Maximální tažná síla 
205 kN
Trvalá tažná síla 
104 kN
Hmotnost
68,41 t / 69,52 t / 73,53 t
Délka přes nárazníky
 13 340 mm
Výška
 4 3501,3 mm / 4 2502 mm
Šířka lokomotivy 
3 084 mm
Průměr dvojkolí 
1 000 mm
Rozvor podvozku 
2 400 mm
Vzdálenost otočných čepů 
7 200 mm
Objem palivové nádrže
 4 000 litrů
Minimální poloměr oblouku 
80 m
Počet vyrobených kusů - celkem 
60
- doprava ČSD
17
- průmyslová odvětví ČSD
41
- průmysl
1
- export
1
Poznámky:
1) T 457.0   – prototypy
2) T 457.0   – série
3) T 457.05 – průmysl
 
Elektrická výzbroj lokomotiv je přizpůsobena pro možnost dvoučlenného řízení a umožňuje také nouzový provoz při poruchách většiny elektrických zařízení. Tlakový vzduch pro brzdový systém a ostatní tlakovzdušná zařízení dodává jeden tříválcový dvoustupňový pístový kompresor typu K 3 LOK 1, který je od naftového motoru poháněn přes převodovku pomocných pohonů (pod ventilátorem chlazení, který je z ní také poháněn) a hřídele s pryžovými klouby. Kompresor se nachází v čele přední kapoty společně s chladícím agregátem předního podvozku. Sériové lokomotivy pro ČSD byly z výroby vybaveny přímočinnou brzdou s elektrickými ovladači DAKO-BPE, jako záložní ale měly i brzdiče DAKO-BP (bez rukojetí). Všechny tři prototypy a lokomotivy určené pro "průmysl" měly pouze brzdiče DAKO-BP. Brzděna jsou oboustranně všechna dvojkolí lokomotivy. Samočinná (vlaková) brzda je ovládaná brzdičem DAKO-BS2. Zajišťovací ruční brzda působí na dvě kola zadního podvozku (pod kabinou).
 
Zadní podvozek stroje 730.002-3, zastiženého dne 30.9.2006 v PS Hradec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prototypy lokomotiv měly základní barvu žlutou, kterou byla natřena kabina strojvedoucího a kapoty do úrovně bočních dveří. Horní část kapot, střecha kabiny a celý spodek lokomotivy od rámu byl šedý (šeď střední). Pluhy měly šípovitě uspořádané pruhy v barvě bílé a červené (rumělka tmavá). Lokomotivy ověřovací série mají již barevné uspořádání podle výnosu FMD č.6817-12 z roku 1967, kde dominantní barvou je červeň višňová, jíž jsou natřeny kapoty a kabina strojvedoucího kromě střechy a horní části kapot, které jsou šedé (střední). Madla a zábradlí jsou pastelově šedá a narážecí a tažné ústrojí je černé. Na čele kapot je třiceticentimetrový výstražný pruh ve žluté chromové střední. U lokomotiv 010 a 011 byl již z výroby ověřován nový systém nátěrů , kde je na kapotách a kabině strojvedoucího šedesáticentimetrový průběžný výstražný pruh ve žluté střední chromové různě výškově umístěný. Základní barvou je opět červeň višňová, celý spodek lokomotivy a střecha kabiny a u lokomotivy 010 i horní plocha kapot jsou hnědošedé. Tažné a narážecí ústrojí je černé a pluhy mají původní barevné řešení. 
 
730.017-1, 730.014-8 a 730.007-2 v různých lacích na paprscích velké točny PJ Česká Třebová dne 15.4.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Provoz 

V minulosti tyto lokomotivy sloužily i v depech Nymburk a Olomouc a to jak na posunu tak na okolních manipulačních vlacích. V těchto služebnách byli nahrazeny modernějšími lokomotivami řady 731. Při dělení ČSD v roce 1993 zůstali všechny lokomotivy řady 730 u ČD. Na Slovensku se s těmito lokomotivami můžeme setkat u TD např. Zvolen, u EŽ, u externích dopravců a na vlečkách.

730.613-7 firmy Šauer na pracovním vlaku TSS v žst. Hradec Králové hl.n. dne 7.10.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

V současné době jsou lokomotivy ČD Cargo dislokovány takto:

  1. SOKV Ostrava, PJ Česká Třebová: 730.002, 008, 009, 010, 011,012, 013 (t.č. jako neschopná odstavená v Pardubicích), 017, 018(t.č. jako neschopná odstavená v Pardubicích), 019, které slouží na posunu a manipulačních vlacích v uzlu Česká Třebová, v Pardubicích, Hradci Králové a v Řečanech nad Labem, kde obsluhují i vlečku elektrárny Chvaletice. 
  2. SOKV Ústí nad Labem, PJ Ústí nad Labem: 730.003, 004, 005, 007, 014, 015, 016, které slouží na posunu a manipulačních vlacích v uzlu Ústí nad Labem, v Chomutově, v Děčíně a České Lípě. Při nedostatku lokomotiv jiných řad se s nimi můžeme setkat i na průběžných vlacích mezi Děčínem a Českou Lípou. Lokomotiva 730.001 je zrušena a ve značně zuboženém stavu stojí již mnoho let odstavená u depa v Nymburku.

30.016-3 s nákladním vlakem v žst. Pardubice-Rosice nad Labem dne 12.10.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

*****

Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům, kteří přispěli svým dílem do galerie. Byli to (abecedně) Radek Hortenský, Radek Hořínek, Ing. Igor Molnár a PhDr. Zbyněk Zlinský.

Prameny a odkazy:
  1. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  2. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
  3. „Železničář“, roč. 1986
  4. Řada 730 ( T457.0 ) ČD
  5. Lokomotivní řada 730 (T 457.0)
  6. Lokomotiva typu 730 (T457.0)
  7. Přehled motorových lokomotiv vyrobených v ČKD v letech 1937 až 2000

Titulní snímek: 730.612 v Meziměstí dne 12.9.2003 © Václav Vyskočil

Fotografie v textu: PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy