Přípojné vozy na našich kolejích: řada 053

29.5.2007 15:24 PhDr. Zbyněk Zlinský

Přípojné vozy na našich kolejích: řada 053

V jednom ze svých předchozích článků pro Vlaky.net jsem psal o vratné soupravě Českých drah složené z rekonstruovaného motorového vozu řady 854, řídicího vozu řady 954 a vloženého vozu řady 054. Z těch tří vozidel mi zbývá představit jen ono poslední. Avšak vzhledem k tomu, že jde o vůz vzniklý rekonstrukcí, nebude jistě na škodu začít vozem výchozím a v té souvislosti se zmínit také o zajímavých vozech příbuzných.

 

 

 
Vozy nejen pro „Vindobonu“
 
Na přelomu 50. a 60. let minulého století se v souladu s tehdy v Evropě panujícím trendem i požadavky východoevropské železniční organizace OSŽD (Organizacia sotrudničestva železnych dorog) zabýval Výzkumný ústav kolejových vozidel koncepcí motorové jednotky či soupravy pro vozbu dálkových spojů v mezinárodní i vnitrostátní dopravě. Delší a složitý rozhodovací proces nakonec vyústil ve výrobu motorových vozů řady M 296.1 (853) pro mezinárodní dopravu, M 296.2 (852) pro vnitrostátní dopravu a příslušných vozů přípojných. Ty byly Vagónkou Tatra Studénka dodány v letech 1969 a 1970 v těchto typech a počtech:
 
označení původní
označení dnešní
charakteristika
provoz
počet
Aam
-
9 oddílů 1. třídy
mezinárodní
10
Bam
054 Bn
9 oddílů 2. třídy
mezinárodní
5
Baim
053 Btn
velkoprostorový 2. třídy
vnitrostátní
120
BRam
055 BRn
kombinovaný 2. třídy s restauračním oddílem
mezinárodní
6
BRam
055 BRn
kombinovaný 2. třídy s restauračním oddílem
vnitrostátní
5
 
Vozy pro mezinárodní provoz (vybavené rychlíkovou brzdou) byly přiděleny do domovské stanice Praha hl.n. a od 1.8.1969 do konce platnosti GVD 1971 – 1972 tvořily s motorovými vozy řady M 296.1 soupravu mezinárodního expresu „Vindobona“ jezdícího na trase Berlín – Praha – Vídeň. Zvláštností tohoto vlaku bylo to, že se na jeho vozbě střídaly po 3 letech soupravy všech tří zúčastněných železničních správ. Po uplynutí takto vyměřené doby služby byly použité vozy Aam, Bam a BRam převedeny do dopravy vnitrostátní. Podrobněji se jim však budeme věnovat až někdy příště a nyní se zaměříme na onu nejpočetnější skupinu dodaných vozů:
 
Přípojný vůz řady Baim (053 Btn)
 
Jak už bylo uvedeno výše, v letech 1969 - 1970 vyrobila Vagónka Tatra Studénka 120 velkoprostorových čtyřnápravových přípojných vozů druhé třídy určených pro vnitrostátní dopravu ve vlacích vedených motorovými vozy M 296.1 a M 296.2. Tyto vozy byly označeny řadou Baim a inventárními čísly v intervalu 20-09.200-319. Vozy řady Baim byly později přeznačeny na řadu Bmnp (v roce 1983) a Bnp (v roce 1990). V červnu roku 1994 byly existující vozy ČD nově přečíslovány jako řada 053 s inventárními čísly 001 - 084 a v roce 2001 bylo přidáno písemné označení Btn. Asi 14 vozů, které se zřejmě při dělení majetku ČSD dostaly do vozového parku ŽSR, bylo označeno odlišně, s ponecháním původních inventárních čísel.
 
Základní technické údaje
označení původní
Baim
označení současné
053 Btn
pojezd
2’ 2’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
88
počet míst k stání
?
hmotnost ve službě prázdný
34,0 t
hmotnost ve službě obsazený
39,0 t
délka přes nárazníky
24 500 mm
maximální rychlost
120 km/h
vytápění
teplovodní naftové
výrobce
Vagónka Tatra Studénka
roky výroby
1969 - 1970
počet kusů vyrobených
120
počet kusů přeznačených (ČD)
84
 
Vozy svým tvarem a rozměry vycházejí z osobních vozů typu "Y". Půdorysně jsou rozděleny na dva nástupní prostory (každý se záchodem a umývárnou) a dva velkoprostorové oddíly pro cestující s uspořádáním sedadel 2 + 2 proti sobě a obsaditelností 48 a 40 míst. Další vybavení interiéru je patrné z připojených obrázků. Přechody mezi vozy jsou tvořeny sklopnými můstky chráněnými pryžovými návalky. Vytápění vozů je teplovodní, kdy zdrojem tepla jsou dva naftové agregáty VA 20. Osvětlení vozů je elektrické žárovkové. Na rozdíl od hmotností uváděných v přehledech (viz tabulka) dají se na vozech dnes vidět údaje spíš vyšší: hmotnost prázdného vozu 34 nebo 35 t a hmotnost obsazeného vozu 41 nebo 42 t.
 
 
Přípojné vozy současné řady 053 byly z výroby dodávány především do dep, v nichž byly zařazeny motorové vozy řady M 296.2, popřípadě i M 296.1. Postupně pak byly soustředěny jen v Praze-Libni, Trutnově a Hradci Králové a byly využívány především v rychlících a spěšných i osobních vlacích s motorovými vozy řad 852, 853 a později 854, ale podle potřeby i v soupravách vlaků vedených lokomotivou či jiným motorovým vozem. V současné době jsou vozy ČD dislokovány v Praze-Vršovicích, Liberci, Trutnově, Hradci Králové a Brně-Horních Heršpicích. Vozy ZSSK, jejichž poslední dislokaci najdete tady, byly později přemístěny do deponie v Dubnici nad Váhom a odtud deset z nich na jaře tohoto roku odkoupily České dráhy za účelem rekonstrukce. O čtyři zbývající se údajně zajímala společnost Viamont a jejich další osud mi znám není.
 
 
Vozy řady 053 během svého provozu až do nedávné doby nijak modernizovány nebyly. Jedinou výjimkou je úprava jedné z umýváren každého vozu na služební oddíl, která byla postupně zaváděna. Pokud jde o barevné řešení, to se postupně změnilo z původní „polomáčené“ verze na současnou unifikovanou. Zvláštní výjimku dnes tvoří vršovický vůz 053.055-0, který byl uveden do „historického“ nátěru jako přípojný vůz k „muzejním“ motorákům 854.021-3 a 854.027-0. Ostatně více vám ukáží snímky v připojené galerii.
 
 
Několik slov závěrem
 
Tolik stručně o přípojných vozech řady 053 Btn, které jsou v současné době postupně rekonstruovány na vozy označené řadou 054.2 Bdtn. Nevím o nich tolik, kolik bych si přál. Zejména o těch, které byly v provozu na Slovensku. Je zajímavé, že v jediném obšírnějším zdroji informací, jímž je „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", není o vozech slovenských ani zmínka. A to vzdor skutečnosti, že jsou tam jejich snímky. Zejména by mne zajímalo, kdy a za jakých okolností se na Slovensko vůbec dostaly, když odpovídající motorové vozy tady v provozu nikdy nebyly.
 
 
Prameny a odkazy:
 
  1. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  2. „Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  3. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla
  4. Katalog osobních vozů
  5. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net

Galéria

Súvisiace odkazy