V. koridor: Traťový úsek Šenkvice – výh. Vŕšok (IV. časť)

11.5.2005 9:38 Ing. Marián Šimo

V. koridor: Traťový úsek Šenkvice – výh. Vŕšok (IV. časť)

V. koridor – Dnešný diel nášho „mini“ seriálu o rekonštrukcii koridoru medzi Bratislavou a Leopoldovom približuje práce v ďalšom rekonštruovanom úseku – od Šenkvíc až do Leopoldova.

Traťový úsek Šenkvice – výh. Vŕšok

Rekonštrukcia druhej traťovej koľaje sa začína niekoľko sto metrov pred vchodovým návestidlom stanice Šenkvice. Nedotknutá koľaj tu končí kolmým vybagrovaným zrázom až na zemné teleso. Po 20 metroch začína úsek s dokončeným spodkom až po prvý rekonštruovaný priepust popod trať.  O niekoľko metrov ďalej v priestore pred prvým oblúkom od Šenkvíc sa nachádza najvyšší most tohto úseku. V prvej koľaji je osadené mostné provizórium. Obnažená je celá mostná betónová konštrukcia. Opravuje sa izolácia konštrukcie a vybudujú sa nové okraje a zábradlie mosta.

Oblúk trate pri predzvestiach šenkvickej stanice je pripravený na pokladanie koľajníc. Nasledujúci narovnávaný oblúk zatiaľ nie je dokončený ako predošlý. Sú tu vybudované základy pod stožiare TV, ktoré ešte nie sú namontované. Technika upravovala zemnú pláň oblúku.

 V rovinke k výhybni je postavené debnenie a nachystaná železná výstuž posledného rekonštruovaného priepustu tohto úseku. Je tu použité stratené debnenie veľmi podobné tomu, ktoré je použité pri rekonštrukcii bratislavského tunela.

V strede rovinky bol pred rekonštrukciou železobetónový nadjazd poľnej cesty ponad trať. Tento nadjazd, podobne ako starý nadjazd štátnej cesty medzi Pezinkom a Šenkvicami nevyhovoval novému profilu trate a bol zrušený bez náhrady. Jeho miesto pripomína iba zostávajúca časť hlineného násypu, ktorý je postupne ťažený preč.

Časť trate od nadjazdu je znesená až po výhybňu. Ďalšie stavebné práce tu zatiaľ neprebehli.

výh. Vŕšok – Báhoň

V samotnej výhybni sa buduje potrubie. Vedľa výhybňového domčeka je hlboký výkop, v ktorom vychádza zo zeme železné potrubie. Na druhej strane murovaného domčeka je osadený biely kontajner, v ktorom je nainštalovaná technológia zabezpečovacieho zariadenia výhybne – AH2000.

Pred zastávkou Báhoň je budovaný podjazd popod trať. Práce na tomto podjazde viditeľne od poslednej návštevy nepokročili.

žst. Trnava

 Najväčšia zmena, ktorá sa udiala v tejto železničnej stanici je nové napojenie trate od Kútov do stanice. Pôvodné zaústenie trate je postupne demontované, vrátane výťažnej koľaje hneď vedľa. V stanici sú rekonštruované postupne ďalšie koľaje. Prebehli aj zmeny v zabezpečovacom zariadení stanice. Postupne bolo aktivované elektronické stavadlo ESA11.

Traťový úsek Brestovany – Leopoldov

V tomto traťovom úseku sa začalo rekonštrukciou prvej traťovej koľaje. Pôvodná koľaj je znesená skoro v celej dĺžke úseku. V tomto úseku sa nachádzajú dva železné mosty, ktoré sa komplexne zrekonštruujú.

Od stanice Brestovany po prvý most je dokončený spodok. Osadzovaný je betónový káblový rošt, v ktorom bude vedený kábel k predzvesti. Most cez potok má odstránenú pôvodnú mostovku. Most v druhej koľaji je zatiaľ pôvodný. Piliere mosta sa odstránia a bude vybudovaný nový most. Za mostom sú na zemi pripravené nové oceľové profily tvaru I, ktoré budú tvoriť novú nosnú konštrukciu mosta.

 Železničný spodok prvej koľaje je dokončený aj v ďalšom úseku za mostom. Zhruba v strede celého medzistaničného úseku bolo železničné priecestie. Toto priecestie je nahradené novým mimoúrovňovým krížením – nadjazdom. V priestore stavby sa nachádza nový pilier nadjazdu. Pripravuje sa pozemok na vybudovanie násypu na nadjazd. Pôvodné priecestie je zachované a osadené je mechanickými ručnými závorami. Toto priecestie je obsluhované pracovníkom priamo v mieste prejazdu. Slúži na prechod stavebných mechanizmov cez trať.

Za priecestím sa nachádza niekoľko menších priepustov popod trať. Okrem priepustov je tu druhý most so železnou mostovkou. Takisto ako v prípade prvého mosta aj tu sa nachádzajú prichystané nové profily tvaru I. Aj tento most ma v rekonštruovanej koľaji odstránenú mostovku a čaká na rekonštrukciu pilierov.

Pri diaľničnom nadjazde sa ešte stále nachádza pôvodná traťová koľaj. Koľaj má odťažený štrk. Pomocou cestných valcov sa upravuje tento priestor. Za nadjazdom je deponovaný nový štrk, ktorý bude použitý na vybudovanie nového traťového zvršku v úseku.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy