V. koridor: Traťový úsek Pezinok – Šenkvice (III. časť)

3.5.2005 8:25 Ing. Marián Šimo

V. koridor: Traťový úsek Pezinok – Šenkvice (III. časť)

V. koridor - Veľa vody pretieklo Dunajom od poslednej návštevy vcelku ojedinelej dopravnej stavby na Slovensku – V. koridoru. Vybavený dobrou náladou, bicyklom a fotoaparátom trávim uplynulý víkend dokumentovaním stavu stavebných prác v železničnej stanici Pezinok a priľahlom traťovom úseku do Šenkvíc.

Žst. Pezinok

Aktivovaním staničného zabezpečovacieho systému ESA11 skončilo využívanie stavadlových domčekov St1 a St2. Pôvodné zabezpečovacie zariadenie stanice bolo odstránené. Nakoľko domček St2 stál v trase železničného telesa bol následne zdemolovaný. Na jeho mieste vznikol nový železničný zvršok. V čase mojej návštevy je budovaná koľaj vlečky FTC a.s. Nové koľajové polia kladie stroj DESEC. Nasledujúci deň je nová koľaj podbíjaná. Výluka vlečky sa skončí 2. mája 2005 o 18 hodine.

Práce pokročili aj na rekonštruovanom moste ponad Drevársku ulicu. Na pilieroch mosta vznikla nová mostovka, na ktorej bude položená trať s priebežným štrkovým lôžkom. Prebieha dokončovanie pilierov pri základoch mosta. Nový železničný spodok je vybudovaný až k mostu.

V stanici je vypnuté napájanie TV v nepárnej skupine, preto vlaky vychádzajúce zo stanice na Šenkvice prechádzajú zhlavie na voľnobeh so stiahnutým zberačom. Vlaky opačného smeru to majú jednoduchšie, pretože trať smerom do Pezinka zo Šenkvíc klesá.

Upravuje sa aj časť staničnej budovy. Prerába sa miestnosť, v ktorej bude inštalovaná technológia elektronického stavadla ESA11. Pred staničnou budovou zo strany ulice je výkop. Bude slúžiť pre nové zaústenie elektrickej kabeláže do staničnej budovy. Neďaleko nástupisť smerom na Šenkvice je technologický kontajner, v ktorom sa nachádza technológia dočasného zabezpečovacieho zariadenia ESA11. Šenkvické zhlavie stanice je zatiaľ rekonštrukciou nedotknuté.

Traťový úsek Pezinok – Šenkvice

Rekonštrukcia v tomto úseku je zameraná na rekonštrukciu druhej traťovej koľaje. Táto koľaj je odstránená v celom úseku Pezinok – Šenkvice. Popri svahu pri vjazde do stanice Pezinok sa buduje odvodňovací kanál. Geologické podmienky tohto úseku trate nie sú priaznivé. Od stanice Pezinok až po nový cestný nadjazd štátnej cesty do Šenkvíc je zemné teleso tvorené ílovitými zeminami. Tieto zeminy veľmi slabo prepúšťajú vodu. Celý tento úsek je posiaty množstvom kaluží. Od cestného nadjazdu sa situácia rýchlo mení a voda zmizla. Stavbári navážajú kamennú drť, ktorou budujú nový železničný spodok. Prichystané je zemné teleso novej trate smerujúce na preložku. Nájazd na preložku a pôvodná trať sa križujú skoro v 60° uhle. Teleso trate, ktorá je opustená preložením na estakádu je postupne rekultivované.

Estakáda má položené obidve traťové koľaje už dlhšiu dobu. Stavebné koľajnicové pásy boli nahradené koridorovými. Dokončené sú bezstykové spoje. Včase mojej návštevy podbíjačka smerovom upravovala oblúk tesne pri začiatku estakády zo šenkvickej strany. Ostáva dokončiť trolejové vedenie a napojiť estakádu z pezinskej strany.

foto: autor

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy