Trenčianska Teplá - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

226 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 16    Manipulačné: 4    Odstavné: 1    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm    760 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz    600 V =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Stanica Trenčianska Teplá (okres Trenčín) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati č. 120 Žilina – Bratislava. Do obvodu Trenčianskej Teplej patria aj zastávky Trenčianska Teplá obec a Trenčianska Teplá zastávka, ktoré ležia na jednokoľajnej elektrifikovanej trati č. 122 (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc. Z Trenč. Teplej odbočuje aj trať č. 123 do Vlárskeho průsmyku. Výpravná budova stanice je pôvodnou budovou, ešte z čias StEG.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy

UMIESTNENIE A URČENIE ŽELEZNIČNEJ STANICE

Železničná stanica Trenčianska Teplá leží v:
·  km 131,484 dvojkoľajnej trate (Žilina) - Púchov - Bratislava hl. st.
·  km 0,000 jednokoľajnej trate Trenčianska Teplá - Vlársky Průsmyk (ČD)
·  km 0,000 úzkorozchodnej trate Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
Je stanicou:
·  zmiešanou a vlakotvornou podľa povahy práce
·  odbočnou - pre trať Trenčianska Teplá - Vlársky Průsmyk
·  dispozičnou pre trať Trenčianska Teplá - Žilina, TrenčianskaTeplá - Leopoldov, Trenčianska Teplá - Nemšová,
·  riadiacou – pre trať Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Trenčianska Teplá sú pridelené nesamostatné stanice:
Nemšová - leží v km 3,738 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate Tr. Teplá – Vlárský prúsmyk ČD. Podľa povahy práce je stanicou odbočnou pre trať so zjednoduš. riadením Nemšová – Led. Rovne. Ďalej je stanicou zmiešanou, medziľahlou a pohranično prechodovou na trati Nemšová - Vlárský prúsmyk ČD. Pre trať Nemšová – Led. Rovne je stanicou dispozičnou.
Horné Srnie ležiace v km 7,740 žel. trate Tr. Teplá – Vlárský prúsmyk ČD. Podľa povahy práce je stanicou je stanicou zmiešanou, medziľahlou a pohranično prechodovou na trati Nemšová - Vlárský prúsmyk ČD.

STYK DRÁH

·  Vlečka „Považský cukor a. s. Trenčianska Teplá“ odbočuje z koľaje 3a výhybkou č. 5 v km 132,281.

HLÁSNICE, (HRADLÁ), ODBOČKY, NÁKLADISKÁ, ZÁVORÁRSKE STANOVIŠTIA A ZASTÁVKY AŽ K SUSEDNÝM
STANICIAM.

·  Zastávka Opatová nad Váhom leží v km 127,800 medzi stanicami Trenčianska Teplá – Trenčín. Má vybudované jednostranné nástupištia so spevneným okrajom v oboch smeroch v dĺžke 120 m, ktoré sú osvetlené 
·  Zástavka Trenčianska Teplá – obec leží v km 0,530 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice Je neosvetlená. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné.
·  Zástavka Trenčianska Teplá – zastávka leží v km 1,592 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Je neosvetlená. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné.
·  Zastávka Trenčianske Teplice – sídlisko leží v km 4,283 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich. Jednostranné nástupište je osvetlené len pouličným osvetlením.
·  Zastávka Trenčianske Teplice – zastávka leží v km 4,837 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich. Jednostranné nástupište je osvetlené len pouličným osvetlením.

NÁSTUPIŠTIA

Stanica má šesť vyvýšených nástupíšť typu „Tischer“. Všetky nástupištia sú jednostranné s maximálnym sklonom 12 %. Nástupište popri koľaji číslo 1 a na úzkorozchodnej trati smerom do Trenčianskych Teplíc je vyasfaltované, ostatné nástupištia sú so štrkovým povrchom.

Dĺžky jednotlivých nástupíšť sú pri koľaji č.:
·  1 - 514 m
·  2 - 651 m
·  3 - 118 m
·  4 - 444 m
·  6 - 413 m
·  8 - 316 m

Úrovňových prechodov je šesť. Dva sú medzi nákladnou pokladnicou a výpravnou budovou. Tretí je oproti dopravnej kancelárii, štvrtý oproti východu z prijimacej budovy, piaty a šiesty je v blízkosti budovy TREŽ. Úrovňové prechody slúžia pre prechod cestujúcich na jednotlivé nástupištia.

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE V STANICI

Železničná stanica Trenčianska Teplá je vybavená rýchlostnou návestnou sústavou a zabezpečovacím zariadením 3. kategórie - releovým staničným cestového typu, výmenami prestavovanými skupinovo a šikmým riadiacim stolom.

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE V PRIĽAHLÝCH MEDZISTANIČNÝCH ÚSEKOCH

1. Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom - 2. kategórie - obojsmerné s releovým traťovým súhlasom, s kontrolou voľnosti trate pre každú traťovú koľaj samostatne,
2. Trenčianska Teplá-Trenčín - 2.kategórie - jednosmerné poloautomatické traťové zabezpečovacie zariadenie
3. Trenčianska Teplá - Nemšová - 2.kategórie - obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie s releovým poloautomatickým blokom.

ZARIADENIA V PREPRAVNEJ PREVÁDZKE

Skladiská
Stanica má jedno murované skladisko na vyvýšenej bočnej rampe medzi koľajami číslo 5 a 7 o užitočnej ploche 10 x 10 = 100 m2 . Dvere od skladiska sú od prístupovej cesty. Kľúče od skladiska má samostatný skladník MTZ.

Rampy
Pre podaj a výdaj, nakládku a vykládku zásielok slúži krytá prekládková rampa dlhá 92,5 m a široká 8,0 m. Je umiestnená medzi koľajami číslo 5 a 7. Prístup na rampu pre cestné vozidlá je zo severnej strany cez prechod na koľaji číslo 7.Na nakládku živých zvierat, ako aj na nakládku iného tovaru slúži bočná rampa vedľa koľaje číslo 9. Prístup na bočnú rampu je z prístupovej cesty.

Koľajové váhy
Najbližšia koľajová váha je vo vlečke Považský Cukor a.s. Trenčianska Teplá s platnosťou železničného váženia.

Mapy a nákresy

Galéria objektu