Leopoldovská stanica prvýkrát bez prednostu

14.1.2012 8:00 Martin Jurčo Zdroj: Časopis Leopoldov 6/2011

Leopoldovská stanica prvýkrát bez prednostu

Tak ako život na železnici je v posledných rokoch spojený s likvidáciou prevádzky na regionálnych tratiach, tak sa posilňuje hlavný tzv. 5. transeurópsky železničný koridor, do ktorého patrí aj železničná stanica v Leopoldove. Kým paradoxne bola pred rokom zrušená osobná doprava Leopoldov – Sereď, spojenie v smere Bratislava a Nové Mesto nad Váhom sa technicky posilnilo.

 

 

 

Súčasťou procesu tohto posilňovania je prebudovanie trate na vyššiu rýchlosť, nasadenie nového typu súprav na všetkých smeroch (nielen v smere Trnava, Nové Mesto nad Váhom, ale aj Nitra). A s tým súvisí aj zrušenie niektorých administratívnych právomocí staníc a niektorých funkcií, ktoré patrili k železnici od jej vzniku. Napríklad aj funkcie prednostu železničnej stanice, ktorý bol v čase najväčšieho rozkvetu železnice – v prvej Československej republike - významnou reprezentačnou postavou každej železničnej stanice. Dňom 1. október 2011 sa v Leopoldove táto výsadná funkcia akéhosi riaditeľa stanice stala minulosťou.

Zmena vyplynula z rozhodnutia, podľa ktorého železničné stanice Leopoldov, Piešťany a Veľké Kostoľany od novembra administratívne patria pod železničnú stanicu v Trnave. Posledným náčelníkom stanice bol od 3. októbra 2005 až do konca septembra 2011 Róbert Hendrych, ktorý predtým pôsobil v železničnej stanici Topoľčany ako dopravný námestník. V súčasnosti prevzal vedenie prednosta železničnej stanice v Trnave Roman Remenár. Ako sme spomínali, táto zmena vyplýva z celkových zmien na železnici i súvislosť s budovaním európskeho koridoru. Už 1. apríla 2008 bola v tejto súvislosti zrušená samostatnosť železničnej stanice Piešťany, ktorá bola pričlenená k železničnej stanici Leopoldov aj so svojimi 15 zamestnancami. „Začiatkom marca 2009 boli vydané dokumenty na prípravu riadenia dopravy z Centra riadenia dopravy v železničnej stanici Trnava. Stav výpravcov v Trnave bol doplnený výpravcami z Leopoldova, ktorí sa od 17. marca 2009 zacvičovali v Centre riadenia dopravy a postupne začali sami riadiť dopravu v Leopoldove diaľkovo z Trnavy.

 
Žst. Leopoldov v 19. storočí, © archív MDC

Železničná stanica Leopoldov bola prepnutá na diaľkové ovládanie 25. marca 2009. V auguste 2009 boli takto riadené aj stanice Veľké Kostoľany, Piešťany a výhybňa Horná Streda,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. Zo spomínaných železničných staníc sa modernizáciou a centralizáciou riadenia postupne stali diaľkovo ovládané dopravne. „Z týchto technologických zmien logicky vyplynuli aj personálne zmeny. V Leopoldove boli zrušení záťažoví výpravcovia, postupne aj dispoziční výpravcovia, bez výpravcov ostali železničné stanice vo Veľkých Kostoľanoch,“ hovorí Martina Pavlíková. Funkcia signalistu (teda pracovníka, ktorý na pokyn výpravcu alebo osoby riadiacej posun prestavuje výhybky a výkoľajky, ktoré sú umiestnené v obvode stavadla) sa modernizáciou tiež postupne zmenila. Zo všetkých pracovníkov sa stali dozorcovia dopravní na diaľkovo ovládanej trati. Rok 2009 znamenal v Leopoldove aj administratívne zmeny pre nákladného prepravcu železníc - Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. „Všetky pozície zamestnancov posunu a technickej kancelárie boli zrušené. Od polnoci 1. júla 2009 zabezpečuje vlakotvorné práce v stanici Leopoldov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia.

Ku koncu septembra 2009 sa zmenilo aj sídlo vedenia stanice. Presťahovalo sa z budovy na Nádražnej ulici 24 do výpravnej budovy na Nádražnej ulici číslo 13. Najvýznamnejšou udalosťou roku 2010 však bezpochyby bola zmena grafikonu vlakovej dopravy, keď po úspešných skúškach, meraniach a testoch začali na zrekonštruovanej trati Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom premávať vlaky kategórie IC rýchlosťou 160 km za hodinu. Dvanásty december 2010 sa tak stal historickým dátumom, keď sa Železnice Slovenskej republiky pridali k vyspelým európskym krajinám, ktoré na svojej infraštruktúre prevádzkujú kvalitné, bezpečné a vysokorýchlostné vlakové spojenie,“ hovorí Martina Pavlíková. Takáto informácia môže každého cestujúceho len potešiť a už aby prišiel čas, keď takéto technické predpoklady budú mať aj ďalšie slovenské trate.

 
Žst. Leopoldov pred modernizáciou, 13.8.2004, © Roman Valach

Všetko má však dve stránky. S modernizáciou železnice sa stráca aj jej poetika. Postupne, od zrušenia parnej trakcie odchádza nonšalantnosť a sentiment hrkotajúcich koľají a pravidelného odpískavania do minulosti. Podobne ako niektoré funkcie na železnici, medzi ktorých patrí aj prednosta. K histórii prednostov železničnej stanice v Leopoldove sa vrátime v budúcom čísle Leopoldova.

Foto v titulke: Zakryté peróny bohužiaľ zničili pohľad na prekrásnu staničnú budovu. 5. 6. 2009 © Ivan Wlachovský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy