Most cez Váh v Hlohovci

4.12.2005 15:22 Pio

Most cez Váh v Hlohovci

Prekrásne decembrové, nedeľné počasie mi vnuklo myšlienku vyraziť aj s rodinou odfotiť hlohovecký most, ktorý je v čase vegetačnom skrytý pred objektívom fotoaparátu. Naložil som Doktorku, Víchricu a Uragán do auta a vyrazili sme obdivovať krásy slovenskej železnice.

Most cez Váh sa nachádza na trati ŽSR číslo 141 Leopoldov – Lužianky, tesne pred vchodovým návestidlom Hlohovca smerom od Leopoldova.

 

 

Niečo z histórie

Štvorkilometrový úsek trate z Leopoldova do Hlohovca bol odovzdaný do prevádzky 31. 3. 1898 ako posledná časť trate z Lužianok.

Most cez rieku Váh pri Hlohovci bol priehradový so 6 poliami 2 x 40 a 4 x 50 m s dĺžkou 280 m. Bol to najdlhší most na celej trati.

Počas 2. svetovej vojny dňa 1.4.1945 o 16.00 hod. bol most ustupujúcou nemeckou armádou vyhodený do vzduchu. Takmer do základov boli zničené opory a piliere, z ktorých zostala len hromada kamenia. Zničené boli aj železné konštrukcie, z ktorých každá prerezaná na 3 kusy spadla buď úplne alebo sa naklonili pod uhlom 45° do vôd Váhu.

S opravou, respektíve vybudovaním mostného provizória sa začalo 10.4.1945. Výstavbu mosta realizovala firma Lozovský a Štefanec z Bratislavy. Pre stavbu bárok provizória bolo vyrúbaných spolu 1557 stromov. Zabaranených bolo celkom 449 pilot. Provizórne premostenie malo 17 polí o dĺžkach 9,13 + 3 x 10,50 + 4 x 15 + 20 + 2 x 25 + 8,80 + 5 x 21 m. Na jeho výstavbu sa spotrebovalo 1000 kg železa, 800 kg klincov, z okolitých lesov bolo dovezené cca 1700 m3 guľatiny a obec Myjava dodala za výhodných podmienok ďalších cca 2200 m3 borovej guľatiny.
Okrem pracovníkov firmy na stavbe pracovali vojaci železničného pluku z Pardubíc, ženijného pluku z Komárna a skupina trestancov z Leopoldova. Spolu s pracovníkmi ČSD na stavbe pracovalo 1003 pracovníkov. Provizórium bolo dohotovené 25.8.1945.

Výstavba nového mosta v km 23,75-24,05 bola zadaná firme Hornonitrianska stavebná spoločnosť v Prievidzi. Generálny návrh mosta vypracovala Stavebná správa ČSD v Prahe. Opory mosta boli postavené na staré základy, firma ich dokončila 22.8.1947. Dodávku a montáž oceľovej konštrukcie mosta bola zadaná Stredoslovenským železiarňam n.p. Podbrezová. Šesťpoľový priehradový most o rozpätia 41,04 + 4 x 51,20 + 41,04 má celkovú dĺžku 294,08 m a hmotnosť 980 ton. Montáž mosta začala 7.7.1947, dokončená bola 26.1.1948. Most otváral povereník dopravy Kamil Bezek.

Sanácia mostného pilera

V máji roku 1999 až do októbra 1999 sa uskutočnila sanácia mostného piliera č.4 v km 23,896. Práce pre ŽSR, Mostný obvod Bratislava vykonal podnik Slovenské tunely, a.s.

Súčasnosť

Dnes je most v pomerne slušnom stave, až na ochranný val okolo piliera, ktorý sa nachádza v strede toku rieky Váh. Ten je značne poškodený a evidentne potrebuje opravu.

Okolie mostu je obľúbeným výletným miestom Hlohovčanov.


Zdroje

100 rokov trate Lužianky - Hlohovec - Leopoldov, Klub priateľov železníc Trnavy a okolia,1997. Ing. Marian Školník
http://rail.sk/skhist/mosty/hlohovec.htm Mgr. Miroslav Kožuch
čiernobiele fotografie: archív

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy