Nové jméno pro stanici Boří les

27.3.2021 8:00 Milan Vojtek

Nové jméno pro stanici Boří les

Zatímco v Hustopečích stále debatují o změně názvu šakvického nádraží, v Břeclavi místo slov vážně jednají. Z železniční mapy má zmizet stanice Boří les. Z iniciativy vedení sousední firmy se má název změnit. Stanice Fosfa, jak by si přálo vedení firmy, to ale nebude, ve hře je – a břeclavští zastupitelé jej požehnali – nový název pro nádraží na okraji lokality Bořího lesa v podobě Břeclav – Fosfa.


Vysvětlení běhu událostí, spojených s první stanicí od Břeclavi ke Znojmu na trati 246, současně odbočnou stanicí dosud ještě dirigované trati 247 s provozem podle předpisu D 3 Boří les – Lednice, nabízí důvodová zpráva, na jejímž základě se věcí zabývali ve středu vpodvečer břeclavští zastupitelé:
 
Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, v rámci optimalizace v roce 2020 rozhodla o odstranění objektu železniční stanice Boří les. Na jejím místě by byl umístěn pouze skořepinový kontejner pro umístění nezbytného zabezpečovacího zařízení. Společnost Fosfa a.s., IČO 00152901, se sídlem Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav, následně vyvolala se Správou železnic, státní organizace, jednání o odkupu železniční stanice č. p. 496 na pozemku parc. č. 1254 a dalších příslušných pozemků v katastrálním území Poštorná. Záměrem společnosti Fosfa a.s. je zahrnutí předmětných pozemků a dotčeného objektu do revitalizace, která postupně probíhá v areálu společnosti. Pro potřeby železnice bude vyčleněna místnost pro nezbytné zabezpečovací zařízení. Odkup budovy a její následnou rekonstrukci podmiňuje společnost Fosfa a.s. změnou názvu železniční stanice.
Dne 18. 1. 2021 podala společnost Fosfa a.s. žádost o změnu názvu železniční stanice, kterou musí schválit Zastupitelstvo města Břeclav. Až po jeho odsouhlasení může společnost Fosfa a.s. zažádat u drážního správního úřadu, o schválení změny názvu železniční stanice. Přílohou žádosti bude mimo jiné výpis z usnesení zastupitelstva města, kde bude vysloven souhlas se změnou názvu. V žádosti byla navrhována změna názvu na „Fosfa“, ovšem tento název by nebyl průchozí a proto byl dotčenými stranami odsouhlasen nový název železniční stanice: Břeclav – Fosfa.
Na základě požadavku starosty města Svatopluka Pěčka bylo zároveň ujednáno, že v případě schválení změny názvu železniční stanice na Břeclav – Fosfa, bude za účelem zachování místního názvosloví ponechán nápis „Boří les“ na budově železniční stanice.
Podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel dráhy povinen označit názvy stanice (zastávky), které provozuje; provozovatel dráhy celostátní a regionální je v tomto směru vázán rozhodnutím drážního správního úřadu o názvu stanice (zastávky). Podle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu města rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství.
Veškeré náklady, které ze změny názvu železniční stanice vyplynou, bude hradit iniciátor změny, tedy společnost Fosfa a.s.

 

 

Podklady pro středeční jednání břeclavských zastupitelů byly podnětem, který upoutal mou pozornost k stanici Boří les

Tolik důvodová zpráva pro jednání zastupitelů. Ti na svém středečním jednání akceptovali požadavek v podstatě bez výhrad. „První jednání o nádraží se uskutečnila v prosinci. Tehdy nás Správa železnic seznámila, že nádražní budovu zlikviduje. Následně se ozvala Fosfa, že ji odkoupí, podle Správy železnic by ji ale primárně nabízeli městu,“ uvedl starosta Svatopluk Pěček. Když město dalo najevo, že o koupi zájem nemá, mohla továrna pokračovat v jednáních. Fosfa plánuje opravu nádraží. SŽ nebude muset zřizovat speciální kontejner pro své technologie řízení provozu, budou mít v budově vyčleněnou místnost. Firma ale požadovala přejmenování nádraží svým jménem.  
„Na to se jim dostalo vyjádření, že takový nápis není možný, protože název stanice musí obsahovat místopisný údaj. Firma to akceptovala a dál už se jednání vedla o přejmenování na Břeclav – Fosfa,“ dodal starosta. Podanou žádost o změnu názvu železniční stanice museli schválit břeclavští zastupitelé. Tak se stalo ve středu večer a následně může firma žádat u drážního správního úřadu o schválení změny názvu železniční stanice.
Změnu vlastníka starosta vítá. „Je to způsob, který nám pomůže zachovat krásný objekt, který bude po rekonstrukci naopak perlou při cestě historickým vláčkem z Břeclavi do Lednice. Navíc jsme se dohodli, že v případě schválení změny názvu železniční stanice na Břeclav – Fosfa, bude za účelem zachování místního názvosloví ponechán nápis „Boří les“ na budově železniční stanice,“ připomněl starosta dohodu, zmíněnou v důvodové zprávě.

Nákladní vlak do Břeclavi projíždí Bořím lesem. Míjí areál Fosfy.

Legiovlak opouští vlečku Fosfy. Po přestavení na dopravní kolej odjede do Břeclavi.

Stanice Boří les.

Titulní foto - staniční budova Boří les. Všechna foto © Milan Vojtek

 

Súvisiace odkazy