Naše téma: Je vhodné měnit názvy stanic

8.2.2021 8:00 Milan Vojtek

Naše téma: Je vhodné měnit názvy stanic

Nádraží Šakvice. Mezilehlá stanice na trati Břeclav - Brno, která má u nás nejstarší tradici (pokud počítáme parostrojní železnici). Vlaky tudy jezdí od roku 1839. Za tu dobu několikrát měnilo název a ve hře je další změna. Je faktem, že ze šakvického nádraží je možné vidět nedaleké Šakvice, zatímco Hustopeče jsou za kopcem. Je ale také faktem, že z pohledu polohy na katastrální mapě, stanice skutečně patří k Hustopečím.

Po silnici je to do Šakvic 1600 metrů na kraj obce. K tabuli, označující na silnici začátek Hustopečí, je to dvojnásobek. Ovšem kilometrická vzdálenost nic nemění na tom, že nádraží a celá přilehlá průmyslová zóna je v katastru Hustopečí. A radnice v Hustopečích řeší, zda zachovat stávající pojmenování dvou nádraží ve svém katastru, nebo zda je změnit, aby obě deklarovala příslušnost k městskému katastru. V obou případech název neodpovídá skutečnosti. Nádraží ve městě nese název Hustopeče u Brna, to bylo v souladu s realitou do roku 1992, od té doby se město jmenuje jen Hustopeče. Současně začalo město řešit. Jestli při té příležitosti změní i název stanice Šakvice. „Hledáme nejlepší variantu názvu, který zašleme na Správu železnic. Uvažujeme o Hustopeče – dolní nádraží či Hustopeče – průmyslová zóna,“ říká místostarosta Hustopečí Bořivoj Švásta. První jmenovaný pojem používají dodnes pamětníci v Hustopečích. V hlasování nakonec lidé zvolili
Hustopeče-dolní nádraží a Hustopeče-město. V Šakvicích ale změnou nejsou nadšení a argumentují, zda se například kvůli tomu bude mluvit o tragiské vánoční nehodě u Hustopečí v roce 1953.

Historici z Hustopečí zalovili v archivu. Našli následující data:
1876 – zastávka Hustopeče-Popice
1884 – Hustopeče stanice
1925 – Hustopeče u Brna
1948 – Šakvice

Otázka do diskuse jste za sladění názvu stanice podle katastru, nebo je možné přihlédnout na blízkosti sídla?

A jak se díváte obecně na přejmenovávání stanic?

Hranice katastru Śakvic začíná mimo vlastní nádraží. Zdroj mapy.cz

Súvisiace odkazy