Do Lednice bez lichoběžníků

7.3.2021 8:00 Milan Vojtek Zdroj: Správa železnic

Do Lednice bez lichoběžníků

Trať z Břeclavi, respektive z Bořího lesa do Lednice čeká demontáž lichoběžníkových tabulek. Jasný symbol provozu podle předpisu D 3 zmizí po nadcházejících úpravách trati. Správa železnic lokálku upraví pro provoz dle předpisu D 1. Práce se mají uskutečnit v dubnu

Do nové sezóny turistické dráhy (tedy pokud nějaká turistická sezóna ze známých důvodů bude) vstoupí lokálka s novinkou. Dosud byl provoz zajištěný prostřednictvím radioprovozu, tedy vysílačky, kterou se strojvedoucí hlásí dirigujícímu dispečerovi. Dával odhlášku po opuštění mezistaničního úseku a žádal o souhlas s jízdou do další dopravny. Jde o klasický systém, používaný na tratích, kde se staly vážné střety vlaků, s častou příčinou, kdy strojvedoucí předčasně vyjel na trať (zapomněl na křižování s vlakem, jezdícím jen občasně, nebo rutina vymazala z mysli pokyn k přeloženému křižování apod.). „Správa železnic zvýší zabezpečení provozu na regionální trati Boří les – Lednice. Zjednodušené řízení drážní dopravy nahradí organizace a řízení podle předpisu D1,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.  
Po dotazu na praktickou podobu proměny z pohledu provozu samého doplnil ještě další informace. „Řízení provozu podle předpisu D1 bude v režimu „jeden vlak na trati“. Celá bude fungovat jako jeden mezistaniční úsek, vjezd ze stanice Boří les na trať do Lednice bude ovládat dispečerské pracoviště v Břeclavi. Jinými slovy dispečer na trať nepustí další vlak, dokud se předchozí vlak nevrátí zpět do stanice Boří les,“ uvedl. To ovšem fakticky vylučuje příležitostnou jízdu dvou vlaků do Lednice, jako tomu v minulosti již bylo.
Plán počítá, že dnešní dopravny Lednice a Poštorná se změní na zastávky/nákladiště a po celé trati bude jedna dopravní kolej. Proti vjetí případného vozidla z boku bude na všech dalších kolejích vytvořeno krytí výkolejkami. „Nebudou se tedy instalovat vjezdová návěstidla, naopak dojde k demontáži lichoběžníkových tabulek,“ doplnil mluvčí.
Pro přechod z řízení podle předpisu D3 na D1 je nutná úprava zabezpečovacího zařízení přejezdu v ulici Na Valtické. Informace o stavu přejezdu s výstražnými světly se bude přenášet do drážních vozidel. Součástí prací proto bude i položení nových kabelů na zhruba kilometrovém traťovém úseku.
Veřejná zakázka zahrnuje také zabezpečení nákladišť Lednice a Poštorná. V nich se upraví zámky výhybek a výkolejek. Opravy zabezpečení a výstroje trati se budou provádět v průběhu měsíce dubna. Nezbytné úpravy infrastruktury v břeclavské místní části Poštorná vyjdou přibližně na 2,8 milionu korun. Správa železnic formou veřejné zakázky vybírá zhotovitele.

Tady to šlo jen do Lednice. Při opravě trati Boří les (mimo) – Valtice (mimo) míří Hurvínek na první jízdě sezóny 1. 5. 2017 po jediné možné cestě – z Bořího lesa do Lednice. © Milan Vojtek

Dopravna Poštorná, 28. 9. 2017. Cesta M. 262.018 na lednickou lokálku. © Milan Vojtek

17. listopadu. 2014, sváteční jízda a 475.101 zbrojí před odjezdem z Lednice. © Milan Vojtek

ZMĚNY NEJEN DO LEDNICE

Lokálka do Lednice nebude jediná. SŽ zpracovala před časem koncept na zabezpečení tratí se zjednodušeným řízením provozu, který má zvýšit bezpečnost provozu na tratích, provozovaných v režimu zjednodušeného způsobu řízení dopravy podle předpisu D3. Zahrnula do něj 80 úseků na 78 tratích. Na základě provozně-technického posouzení vzniklo rozdělení do tří kategorií podle naplánovaného zabezpečení.
„Přesně polovina z celkového počtu, tedy 40 traťových úseků, bude převedena do režimu řízení podle předpisu D1. To znamená, že na nich budou stejně jako na hlavních tratích zajišťovat řízení provozu výpravčí nebo dispečeři. Na většině z nich budou dopravny vybaveny zabezpečovacím zařízením a osazeny světelnými návěstidly. Dále zde budou instalovány balízy pro zajištění budoucí komunikace s mobilními částmi systému ETCS,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zbylé, kam patří i tratě s velmi nízkou intenzitou provozu, budou převedeny také do režimu D1, ale bez instalace zabezpečovacího zařízení a návěstidel. Doprava na nich bude provozována v režimu „pouze jeden vlak na celé trati“. „Celá trať bude fungovat jako jeden mezistaniční úsek. To znamená, že výpravčí nebo dispečer na ni nepustí další vlak do té doby, než vlak tento úsek opustí např. návratem předchozího vlaku zpět do výchozí stanice,“ uvedl Svoboda.  
Soupis tratí je v tabulce:

Dalších 22 traťových úseků bude ponecháno v režimu řízení provozu podle předpisu D3 s doplněním traťového souhlasu. Odjezd z dopravny bude řízen světelným krycím návěstidlem s jednoduchým traťovým souhlasem, návěstidlo bude dálkově ovládáno dirigujícím dispečerem D3.


Zbývajících 18 úseků s velmi nízkou intenzitou provozu bude ponecháno v režimu řízení provozu podle předpisu D3, a to ve střednědobém horizontu bez dalších úprav. V budoucnu se však nevylučuje vybudování zabezpečovacího zařízení, případně zavedení režimu „pouze jeden vlak na celé trati“. Nicméně již nyní na nich platí opatření zavedená Správou železnic od soboty 15. srpna.


 

Výše zmíněná opatření vznikla v reakci na srážku vlaků u Perninku 7. 7. 2020 a protože opakování je matka moudrosti, namísto odkazu je připomenu celá:

ABY SE PERNINK NEOPAKOVAL

Správa železnic spustí bezpečnostní opatření na tratích se zjednodušeným řízením provozu
Správa železnic zavede od 15. srpna 2020 na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy podle předpisu D3 balíček podpůrných organizačních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu.
Hlavním pilířem těchto opatření je zavedení ohlašovací povinnosti jednotným systémem „vždy a všude". Všechny vlaky tak budou mít vždy a bez výjimky ve všech dopravnách nařízenou ohlašovací povinnost, tedy komunikaci strojvedoucího s dirigujícím dispečerem řídícím dopravu. Strojvedoucí vlaku bude smět odjet z dané dopravny až po obdržení povolení k jízdě do následující dopravny. Dopravny jsou nádraží na tratích se zjednodušeným řízením dopravy, ve kterých je možné křižování protijedoucích vlaků či dostižení vlaků stejného směru a která nejsou obsazena personálem řízení provozu.
Dosud byly ohlašovací povinnosti nařizovány jen v dopravnách a vlakům, u kterých byly nezbytné z hlediska řízení dopravy; ostatní dopravny mohly být projížděny bez ohlášení. Nová úprava přináší zejména pro strojvedoucí pravidlo: Jsem s vlakem v dopravně D3 = musím se ohlásit dirigujícímu dispečerovi.
Dále se dispečerům řídícím provoz na těchto tratích odebírá možnost vlakům operativně rušit ohlašovací povinnost. Pro zpravidelnění dopravy bude také zakázána jízda vlaků s náskokem, tedy v dřívějším čase, než stanovuje jejich jízdní řád. To se týká v zásadě vlaků nákladní dopravy, případně spojů neveřejné dopravy.
Při tvorbě jízdního řádu jsou a budou více zvýrazňovány mimořádné vlaky, aby jejich jízda vždy vyvolávala zvýšenou pozornost. Správa železnic také jako podpůrný prvek pro toto ryze organizační opatření rozšíří k uvedenému datu možnost vykonat ohlašovací povinnost rádiovým zařízením přímo ze stanoviště strojvedoucího, a to i na tratích, kde tato možnost dosud nebyla.
Z pohledu cestujících tímto opatřením nedojde k zásadním změnám, v některých případech se může projevit mírným prodloužením cestovní doby.

Materiál vychází ze zpráv Správy železnic aktuální a k opatřením na lokálkách.

 

Titulní foto: Dopravna Poštorná, 28. 9. 2017. Cesta M. 262.018 na lednickou lokálku. © Milan Vojtek

Súvisiace odkazy