Tretina koľají na Slovensku je v nevyhovujúcom stave

10.1.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: SITA

Tretina koľají na Slovensku je v nevyhovujúcom stave

Tento nelichotivý záver vyplýva z vyhodnotenia meraní meracieho vlaku ŽSR. Situáciu na železničnej infraštruktúre, ktorá nezodpovedá požiadavkám, zmiernilo jej dofinancovanie v objeme 57 mil. eur. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v roku 2021 znížili prechodné obmedzenia traťových rýchlostí na pomalých úsekoch približne o polovicu.

Podľa generálneho riaditeľa ŽSR Miloslav Havrilu, ŽSR mohli zrealizovať plánované výkony, ktoré súvisia s odstraňovaním porúch.

Ako sa vyjadril Miroslav Havrila: „Prechodné obmedzenia traťových rýchlostí v priebehu celého roka kulminovali. Celková dĺžka sa blížila k 200 kilometrom. Tú sme ale znížili a dnes máme zhruba 107 kilometrov pomalých ciest, ktoré ale nemajú až taký dopad na plnenie grafikonu ako to bolo predtým“.

Keďže tieto opravy sa diali najmä v druhej polovici minulého roka, prínos sa výraznejšie prejaví až v roku 2022. Nelichotivé štatistiky za uplynulý rok by sa tak už nemali opakovať. „Rok 2021 je prelomový v tom, že také nízke hodnotenie ako teraz sme nikdy nemali. Plnenie grafikonu máme na úrovni 89 %, čo je veľmi výrazné neplnenie, a to má dopad aj na meškanie vlakov. V minulom roku sme po prvýkrát nesplnili ani tzv. podielový grafikon,“ dodal Havrila. To podľa neho svedčí o tom, že stav infraštruktúry nie je taký, aký by mal byť.

ŽSR zároveň očakávajú, že minulý rok uzavrú predbežne s dvojnásobne vyššou stratou. Podľa predpokladov štátneho manažéra železničnej infraštruktúry nepriaznivý výsledok hospodárenia by mal dosiahnuť 33 miliónov eur, čo je zhruba o 18 miliónov horšie, ako v roku 2020. Vlaňajšie výnosy podniku by mali dosiahnuť 505 miliónov eur a náklady 538 miliónov eur. Železničiari očakávali do konca minulého roka celkové príjmy od dopravcov za prístup k železničnej infraštruktúre v objeme 98 miliónov eur vrátane kompenzácie finančných dopadov pre nákladných dopravcov. Z toho viac ako 51 miliónov eur v osobnej doprave a takmer 47 miliónov eur v nákladnej doprave spolu s kompenzáciami finančných vplyvov. Tieto príjmy od dopravcov v roku 2020 predstavovali 95 miliónov eur.

„Rok 2021 bol pre ŽSR náročný najmä v súvislosti s nízkou pridelenou dotáciou na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry zo štátneho rozpočtu. Od začiatku roka bolo snahou ŽSR dosiahnuť zvýšenie tejto dotácie,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Vlani podniku pridelili dotáciu na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry pôvodne vo výške 241,6 milióna eur, čo bolo medziročne menej o 61 miliónov eur. Táto suma podľa železníc neumožňovala zabezpečiť v plnom rozsahu všetky činnosti vyplývajúce zo zmluvy, a štát po rokovaniach dotáciu zvýšil o 57 miliónov eur.  „Za túto sumu sme do konca roka 2021 odstránili najmä riziká vo vzťahu k bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a posilní sa plynulosť železničnej dopravy, čím sa zvýši nielen bezpečnosť, ale aj komfort pre cestujúcich. Zároveň sa čiastočne odstránia okamžité opravy, ktoré sa často riešili v časovej tiesni s minimálnymi nákladmi a časom prechádzali na realizáciu investícií a opráv veľkého rozsahu".

Pre porovnanie, Správa železnic hospodárila v roku 2021 s rozpočtom 60 miliard korún (takmer 2,5 mld €), z čoho 37 miliárd korún (1,5 mld €) bolo určených na investície. Z týchto peňazí sa financovalo dokončenie 92 km zmodernizovaných tratí, začalo sa a pokračovalo sa v modernizácii a rekonštrukcii tratí a staníc, ďalej sa financovali ďalšie kroky v príprave výstavby prvých úsekov VRT a rekonštrukcie a opravy výpravných budov s dôrazom na ich bezbariérovosť.

Záverom ostáva len si povzdychnúť: Ako z toho marazmu von? Aký je váš názor?

Titulná fotografia: 850 018 s meracím vlakom odstavená v Leopoldove dňa 22.8.2004 (c) Miroslav Sekela

Súvisiace odkazy