Fotoinventura 2020

17.12.2020 8:00 Libor Hrubý

Fotoinventura 2020

Tento způsob roku zdá se mi poněkud nešťastným, řekl by klasik. Na jeho začátku vypadalo z mého pohledu vše nadějně, moje fotografické plány se v rámci možností dařilo naplňovat, jenže pak se nezván, nečekán zjevil jakýsi prapodivný virus a všechno bylo najednou jinak. Nejen z mých plánů na letošní rok nezbyl kámen na kameni a já byl nakonec rád, že se mi podařilo uskutečnit alespoň nějakou výpravu ke kolejím a svůj archiv tak obohatit o nové fotografie.

Mé první výpravy tohoto roku ke kolejím vedly k trati č. 300 Brno – Přerov, kde začal rychlíky Brno - Bohumín vozit dopravce RegioJet. „Nové“ lokomotivy a žluté soupravy rychlíků působily z počátku na této trati hodně exoticky. Brzy však zevšedněly, ale „Vectrony“ v jejich čele dále lákají, zvláště když se jejich sestava často mění.


193.762-2 ELL – RJ1115 REGIOJET - žst. Ivanovice na Hané,
11.1.2020

Když už nám do regionální osobní dopravy nastoupili soukromí dopravci, bylo třeba se za nimi nebo spíše jejich vozidly vypravit. První takovou podniknutou cestou byla výprava k trati č. 341, kde osobní dopravu ovládla Arriva s najatými motorovými vozy LINT. Výprava se zdařila, vše jezdilo ten den celkem včas a já pořídil snímky hned několika na našich tratích „nových“ motorových vozů.


846.289-7/789-6 a 832.124-2 ARRIVA – Os14306 a Os 4336 – žst. Újezdec u Luhačovic,
12.1.2020

Po úspěšné výpravě na Slovácko jsem zamířil na Valašsko. Zde také ovládla regionální železniční dopravu Arriva, ale tady ve větší míře staršími německými jednotkami řady 628, které doplňují motorové vozy LINT. Ani tady doprava nedoznala v den mojí návštěvy žádných zásadních trhlin.


845.105-6/945.105-5 ARRIVA – Os23219 – Vsetín - Ústí u Vsetína,
8.2.2020

V okolí Olomouce se začaly ve větší míře objevovat třídílné „Regionovy“ opatřené korporátním nátěrem, což bylo také nutno patřičně zdokumentovat. V souvislosti s modernizací trati Olomouc – Uničov se jejich vozební rameno v podstatě omezilo jen na trať Olomouc – Moravský Beroun.


814.251-5/252-3 ČD – Os3546 - žst. Hlubočky,
9.2.2020

Ostře sledovanou novinkou v Olomouckém kraji se staly jednotky Stadler. První z nich byly do provozu nasazeny v polovině února a jejich provoz byl zpočátku poměrně problémový. Místní správkárna se musí občas hodně snažit, aby se tyto jednotky dařilo udržet v provozu. Navíc, brzy po uvedení jednotek Stadler do provozu, byla mediálně velmi intenzivně probírána nízká výška nástupišť na tratích, kde byly nebo měly být tyto jednotky nasazeny. Pouze čas ukáže, zda jsou tyto jednotky pro Olomoucký kraj přínosem a jak zdárně se s jejich opravou vypořádá ŽOS Zvolen.


646.026-4 ČD – Os14014 - Příkazy – Škrbeň,
8.3.2020

Až do počátku března běželo všechno dění kolem nás tak nějak normálně, ovšem pak přišel pátek třináctého března a vše bylo jinak. Dosud neznámý virus udeřil vší silou nejen u nás a sen vládnoucí nomenklatury o bohatnoucí konzumní společnosti dostal rázné trhliny. Nastolená omezení, která jsme mnoho let nezažili, nás uzavřela ze dne na den do našich domovů a měli jsme po cestování. To moje se omezilo na vycházky „k rybníku“, tedy na traťový úsek Nemilany – Olomouc-Nové Sady trati 301. Všechno zlé je ovšem na něco dobré a já si alespoň po delší době zdokumentoval aktuální stav zde nadsazovaných vozidel.


163.095-3 ČD – Sv95520 - Nemilany – Olomouc-Nové Sady,
19.3.2020


460.069-8/070-6 ČD – Os3714 – Nemilany – Olomouc Nové Sady,
25.3.2020

Asi po třech týdnech už mě chození „k rybníku“ nebavilo a v souvislosti s radikálním omezením dálkové osobní dopravy došlo ke změnám v nasazování hnacích vozidel. Třeba na „Valašských expresech“ byly vystřídány slovenské lokomotivy „messerschmitty“, které vozební rameno Praha – Ostrava/Púchov před nedávnem zcela opustily.


380.015-8 ČD – Ex127 VALAŠSKÝ EXPRESS – žst. Grygov,
5.4.2020

Přísná opatření se velmi pozvolna začala mírnit a mě to lákalo alespoň kousek dál od domova. Ideálním místem se pro mne stala „Ferdinandka“, kde, když už byla omezena doprava osobní, jezdily ve větší míře alespoň vlaky nákladní.


193.718-6+753.713-7 PKP Cargo – Lipník nad Bečvou – Osek nad Bečvou,
10.4.2020

„Jedeme v tom spolu…“ hlásá heslo, které nechal nalepit Olomoucký kraj na všechna vozidla zajišťující v kraji dopravní obslužnost. Co ono heslo má vyjadřovat je otázkou… Sám si nejsem jist, že je to přesně to pravé, co by mělo přilákat cestující do veřejné dopravy. Navíc musely být zdejší lokomotivy řady 750.7 vyměněny za jiné, jinak zbarvené, aby se na ně dalo ono heslo vůbec nějak rozumně aplikovat.


750.703-1 ČD – Sp1412 – Bludov lázně – Bludov odb.,
18.4.2020

V dubnu uvedly České dráhy do provozu dva „Taurusy“ řady 1216 odkoupené od rakouského dopravce RTS. U „odborné“ veřejnosti sklidily vlnu kritiky, že si pořídily „staré“ lokomotivy. O tom lze s úspěchem polemizovat, sám jsem byl před lety zastáncem pořízení řady 1216 namísto škodováckého zázraku řady 380 a o kolik větším přínosem by tehdy pro ČD pořízení řady 1216 bylo, můžeme dnes jen spekulovat. Další novinkou na moravských kolejích se přechodně staly „Vectrony“ uvolněné z relace Praha-Hamburg a takto využité pro zácvik strojvedoucích.


> 1216.902-7 ČD – EC131 BÁTHORY – žst. Lipník nad Bečvou,
21.4.2020


193.289-6 ELL/ČD – EC104 PORTA MORAVICA – Lipník nad Bečvou,
8.5.2020

Na našich tratích občas proběhnou změny velmi nenápadné, ale na druhou stranu zásadní. Jednou z nich se stalo přejmenování sobotního Sp1643 HOSTÝN na Sp1783 RADHOŠŤ a s tím související změna v nasazování vozidel, kdy řadu 754 nahradila řada 750.7. I takovou nenápadnou změnu je ale třeba zachytit.


750.709-8 ČD – Sp1783 RADHOŠŤ – Kroměříž – Hulín,
6.6.2020

Když jsem o týden dříve hledal vhodné místo pro pořízení snímku spěšného vlaku Radhošť, naskytl se mi ve stanici Kroměříž zajímavý a neokoukaný pohled. Na pozadí snímku vlaku se vyjímala věž kroměřížského zámku společně s věžemi kostela Svatého Mořice. Proto došlo na brzký návrat do Kroměříže a pořízení snímků vlaků s oním pozadím. Na tento téměř propagační snímek nakonec nejlépe pasovala obyčejná „osmsetdesítka“.


810.519-9 ČD – Os13904  - žst. Kroměříž,
13.6.2020

I v tomto roce ožila v létě o sobotách „Tovačovka“ nostalgickými jízdami v rámci akce „Hanácké léto na kolejích“. Dle zájmu cestujících lze konstatovat, že pravidelný turistický provoz na této trati je krok správným směrem. První den provozu zajistil nově zprovozněný „krokodýl“ 851.005-9 patřící Moravské železniční.


851.005-9 MŽ – Os18653 – Lobodice – Uhřičice obec.
27.6.2020

Trochu proti proudu jde Pardubický kraj, když se na rozdíl od krajů jiných, kteří povětšinou požadují nasazení vozidel nových, rozhodl na vozidla nasazovaná Českými drahami aplikovat „krajské barvy“ dle dodaného krajského manuálu. Když už nic, alespoň narušují fádnost korporátního nátěru ČD.


914.085-6/814.085-7 ČD – Os24759 – Kunčina – Moravská Třebová,
4.7.2020


810.298-0 ČD – Os25347 – žst. Holice,
4.7.2020

Počátkem července se na našich tratích objevilo polské „pendolino“, aby zde během několika týdnů najelo kilometry potřebné ke schválení provozu v ČR, které je požadováno PKP IC v rámci celého schvalovacího procesu těchto jednotek.


ED250-001 PKP IC – žst. Grygov,
6.7.2020

V srpnu byly výletní vlaky na „Tovačovce“ vedeny povětšinou vedeny motorovým vozem M131.1454. „Stojednatřcítku“ jsem nefotil dost dlouho, a proto se vydal do Tovačova, abych ji zvěčnil pod věží tovačovského zámku.


M131.1454 KD – Os 18655 – Tovačov – Oplocany,
8.8.2020

Má letošní dovolená nakonec proběhla zcela bez omezení. Plán, jet na Šumavu dostal svou podobu dříve, než virus udeřil a moje vize fotografovat vozidla dopravce GW Train Regio na šumavských lokálkách se podařilo bezezbytku naplnit. Co na tom, že vlaky měly občas zpoždění, což bylo primárně způsobeno davy turistů, kteří letos Šumavu přímo obléhali, a soupravy vlaků jejich zájmu mnohdy nestačily.


654.015-6 GWTR – Os18110 - Zátoň-Boubín – Lenora,
9.8.2020


628.276-7/313-8 GWTR – Os8109 žst. Černá v Pošumaví,
10.8.2020

Za hranice jsem se dostal letos jen jednou. Z původního záměru navštívit Passau sešlo a já navštívil nakonec pouze „Ilztalbahn“, tedy trať Passau – Freyung, kde panuje jenom víkendový provoz. Bohužel se v ten den nevydařilo počasí a navíc i na této trati vládl díky coronaviru redukovaný provoz, takže na místo dvou motorových vozů trať obsluhoval jen vůz jediný.


650.706-4 Agilis – P61846 – žst. Freyung RSE,
15.8.2020

Když se na našich tratích objeví nějaký atraktivní stroj, obyčejně to způsobí mezi železničními fanoušky patřičné pozdvižení. Tak tomu bylo i koncem července, kdy se u dopravce RegioJet objevil „Vectron“ MRCE v atraktivních barvách Raillogix. I já jej musel dostihnout, a protože většina jeho provozního nasazení se odehrávala na rychlících Brno – Bohumín, nebyl nijak velký problém se s ním setkat.


193.627-7 MRCE – RJ1113 REGIOJET – Měrovice nad Hanou – Kojetín,
22.8.2020

Na konci léta se podařilo uspořádat několik nostalgických akcí pro širší veřejnost, přestože musely být svým rozsahem poněkud skromnější. „Regionální den železnice“ v Olomouci se až na nějaké drobnosti vydařil. Mě samotnému ale méně, jelikož můj jasný, do detailu propracovaný plán se zhroutil hned po ránu a za lokomotivou 423.041 jsem se musel vydat o týden později do Valašského Meziříčí.


350.002-2 ZSSK – Olomouc hl.n. – Štěpánov,
5.9.2020


423.041 – žst. Valašské Meziříčí,
12.9.2020

Přicházel podzim, epidemiologická situace se začínala zhoršovat, virus udeřil s ještě větší silou než na jaře a moje podzimní plány se navíc vinou různých dalších okolností sesypaly jako domeček z karet. Mou letošní poslední výpravou ke kolejím se nakonec stal výlet do okolí Brna. Po čase se mi před objektivem objevily „plecháče“, které na jihomoravských tratích pomalu dosluhují a brzy zde budou nahrazeny novými jednotkami.


242.242-6  ČD - Os4924 - žst. Židlochovice,
3.10.2020

Tak takto jsem prožil letošní rok u kolejí. Sice to byly až na výjimky výlety za humna, ale když se ohlédnu zpátky, vzhledem k omezeným možnostem, které v tomto roce panovaly, i letos mi projela před objektivem docela pestrá směsice vozidel. Mnozí mohou namítnout, že se na našich tratích během tohoto podivného roku událo mnohem více, co stálo za zdokumentování. Asi mají pravdu, leč každý z nás letos musel bojovat s mnohými vnějšími vlivy a byl nakonec rád, když se vůbec někam dostal, aby něco z dění na naší železnici zachytil. Zásadní událostí se určitě stal nástup privátních dopravců do dotované osobní dopravy a pouze čas ukáže, nakolik budou tyto změny pro naši železnici přínosné. Prvotní potíže nových dopravců se třeba podaří zdárně překonat a za rok, či dva se osobní doprava stane pro cestující opět funkčním celkem. Na závěr si lze jen přát, aby následující rok byl v mnohém pozitivnější než ten letošní a naše eventuální cestovatelské plány již nenarušoval onen nezvedený virus.

Súvisiace odkazy