Fotoinventura 2018

25.12.2018 8:00 Libor Hrubý

Fotoinventura 2018

Další rok pomalu končí a nastal čas k malému ohlédnutí za ním. Na kolejích se toho opět událo mnoho nového a nadšenec železniční se měl co otáčet, aby alespoň ty největší novinky stačil shlédnout a případně je zachytit svým fotoaparátem. Zpočátku má každý z nás mnoho plánů, co by chtěl v nově příchozím roce vidět, nebo kam by se rád zajel podívat. Plány jsou však věc jedna a jak už to obyčejně bývá, vše nakonec dopadne jinak, než jsme si na začátku roku naplánovali.

V lednu to vypadalo nadějně, první výprava, která mě zavedla do Petrovic u Karviné, se vydařila podle plánu. Ve zdejší stanici bylo jako vždy k vidění spousta zajímavých hnacích vozidel různých dopravců. Hned po příjezdu do této stanice mě zde vítala „Gama“ z Pesy Bydgoszcz.


111Eb-004 ID – žst. Petrovice u Karviné 14.1.2018

Bylo také potřebné zachytit něco z toho, co se nepodařilo potkat na trati v roce předchozím. Jedním z těchto restů bylo i „eso“ v reklamním polepu „Karoq“. A protože se tento stroj vyskytoval na našich tratích celkem pravidelně, nebyl velký problém jej zachytit.


362.169-5 ČD – R834, zast. Měrovice nad Hanou 11.2.2018

Jednou z novinek v GVD 2018/19 se stalo nasazení „bastardů“ řady 371 ČD na vlacích Rx do Starého Města u UH, kde nahradily řadu 150.2 ČD. Tyto, na Moravě „nové“ lokomotivy bylo proto nutné co nejdříve vyfotografovat. Ani třeskuté mrazy, které během února panovaly mne od fotografování „bastardů“ neodradily a brzy se mi podařilo zachytit všechny, včetně barevně atraktivního „Pepina“.


371.005-0 ČD – Rx887 SLOVÁCKÝ EXPRES, žst. Brodek u Přerova 24.2.2018

K akcím pořádaným na olomouckém výstavišti Flora již mnoho let neodmyslitelně patří jízdy historických vlaků, které jsou zajišťovány různými historickými vozidly. Na počátku března se vozby těchto zvláštních vlaků ujal „kocúr“ 314.303 deponovaný ve zdejší pobočce muzea ČD.


314.303 ČSD – Os10857, zast. Olomouc-Smetanovy Sady 3.3.2018

Tak jako v v letech předešlých jsem se několikrát vydal k trati 300 Brno – Přerov, abych zde zachytil některé mostní stavby dříve, než začne velkolepá přestavba této tratě. V sobotu ráno a v neděli večer se pak na této trati pravidelně objevuje na vlacích Sp1643/1646 i „brejlovec“, který je tak i po letech od elektrizace připomínkou motorového provozu na této trati.


750.710-6 ČD – Sp1643 HOSTÝN, Luleč – Vyškov na Moravě 7.4.2018


754.012-3 ČD – Sp1643 HOSTÝN, Komořany u Vyškova – Luleč 14.4.2018

Jihomoravský kraj má v plánu razantně zmodernizovat příměstskou dopravu v okolí Brna nákupem nových vlaků. Nakolik se tento plán podaří naplnit ukáží nejbližší měsíce a roky. Provoz „plecháčů“ na osobních vlacích v okolí Brna se tak pravděpodobně chýlí ke svému konci.


242.260-8 ČD – Os4905, žst. Modřice 28.4.2018

První máj je již tradičně příležitostí pro pořádání mnoha zvláštních jízd. Jednou z nich bylo i „Otevírání točny“ v olomouckém muzeu ČD. Zvláštní vlaky odvozila jen „rosnička“ 464.202, když avizovaná veselská „průmyslovka“ 525.001 pro poruchu nedorazila a svou veřejnou premiéru si v okolí Olomouce neodbyla.


464.202 ČSD – Olomouc-Řepčín – Olomouc-Hejčín 1.5.2018

V posledních letech se na našich kolejích ve stále větší míře objevují moderní elektrické lokomotivy. Po státním dopravci ČD Cargo, který si do svého lokomotivního parku pořídil lokomotivy „Vectron“ a v nejbližších letech si hodlá pořídit další moderní stroje, se k pořízení moderních vozidel odhodlaly i ČD a ZSSK, které si taktéž pronajaly stroje „Vectron“. Pozadu však nezůstávají ani soukromí dopravci. I Regiojet zařadil do provozu čtyři nové stroje TRAXX MS2, které doplnily již dříve najaté lokomotivy „Vectron“.


383.102-1 ZSSK – R605 DARGOV, žst. Trenčín-Zlatovce ŽSR 6.5.2018


193.293-8 ČD – EC172 HUNGARIA, žst. Praha-Holešovice 13.5.2018


386.202-6 RJ – RJ1005 REGIOJET, žst. Štěpánov 19.5.2018

Ovšem i letité stroje státních dopravců prozatím neřekly své poslední slovo a v provozu jsou stále potřebné. Mezi tyto lokomotivy určitě patří slovenské „gorily“. A nový kabátek ve stylu řady 1014 ÖBB jim sluší, proto i nadále přitahují pozornost železničních nadšenců.


350.008-9 ZSSK – Ex127 BEČVA, žst. Olomouc hl.n. 9.6.2018

Tak jako v minulých letech jsem hodlal i letos podniknout nějaký ten výlet za dosluhujícími „mechanikami“. Již dříve byla v mých plánech výprava za mechanickými návěstidly do stanice Čermná nad Orlicí. Než se tak mohlo stát, SŽDC stačila tuto stanici „zmodernizovat“ a zdejší mechanická návěstidla se stala minulostí. Má pozornost se proto zaměřila na Kyjov, kde „mechaniky“ na jižním zhlaví zdejší stanice stále slouží a do provedení plánované modernizace a elektrizace ještě nějaký čas sloužit budou.


854.033-8 ČD – Sp1724 KYJOVKA, žst. Kyjov 10.6.2018

Pro mne se stala hlavní událostí uplynulého roku rodinná dovolená v Černé Hoře. Neponechal jsem nic náhodě a naplánoval ji tak, aby mi byla zdejší železnice na blízku. A podařilo se. Když je navíc železničnímu nadšenci neplánovaně přidělen hotelový pokoj s výhledem na trať, co víc si přát. Balkán na mne zapůsobil velmi příjemným dojmem, nikam se nespěchá, nic se neřeší, a že zde má vlak běžně dvě hodiny zpoždění? To nikoho z místních obyvatel nerozhodí.


6111.106-8/104-3 ZPCG – Pt6159, žst. Bar ZICG 10.7.2018


641-039 ZPCG – Pt6102, žst. Sutomore ZICG 14.7.2018

Vraťme se ale do našich zeměpisných šířek a reality všedního dne. Naše hlavní tratě jsou plné osobních i nákladních vlaků. Státní dopravce alternují ve stále větší míře dopravci privátní a tento trend bude nadále pokračovat. Při každém výletu k některé z našich poměrně vytížených hlavních tratí, se tak obyčejně podaří zachytit nějaké to, pro železničního nadšence velmi zajímavé vozidlo, které se zde objeví na některém z mnoha tudy projíždějících vlaků. 


140.042-3+140.094-4+749.162-4 IDS Cargo – žst. Drahotuše 21.7.2018

Přestože se snaží státní dopravci v Česku a na Slovensku svůj vozidlový park modernizovat a to i nákupem vozidel nových, ne vždy tato vozidla přinášejí patřičný efekt a jejich spolehlivost je nedostatečná. Pak musí velmi často vypomoci i letité stroje, kterých je ovšem nedostatek, protože s příchodem vozidel nových jsou většinou odstavovány a vyřazovány. Provozní záloha je tak minimální a dopravci se dnes a denně potýkají s tím, že výpadky vozidel nemají čím nahradit.


240.134-2 ZSSK – Os2023, zast. Závod ŽSR 4.8.2018

Konec léta přinesl na naše tratě hned několik vozidel v reklamních nátěrech nebo polepech. Prvním z nich se stal „banán“ 151.006, který se do reklamních barev převlékl zásluhou Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Dalšími vozidly s novou reklamou se pak staly „messerschmitty“ 380.011 a 380.004, které své původní reklamy vyměnily za reklamy připomínající sté výročí vzniku Československa.


151.006-4 ČD – EC116 PRAHA, žst. Olomouc hl.n. 26.8.2018


380.011-7 ČD – EC102 POLONIA, žst. Přerov 2.9.2018


380.004-2 ČD – EC103 POLONIA, Osek nad Bečvou – Prosenice 9.9.2018

Září je každoročně spojeno s akcemi pořádanými u příležitosti „Dne železnic“. Regionální den železnice v České Třebové obohatila jízda zvláštního vlaku s „hrbounem“, pořádaná při příležitosti výročí 170. let od zahájení provozu na trati Brno – Česká Třebová.


310.23 ÖBB+771.172-4 ČD – Svitavy-Lačnov – Opatov 15.9.2018

Na konci září proběhly oslavy 120. let úzkorozchodky Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Do tohoto zapomenutého kouta naší země si díky aktivitám společnosti „SZD“, která zde již několik let úspěšně provozuje výletní parní vlaky, najde cestu mnoho turistů a tento zapomenutý kraj tímto způsobem pravidelně ožívá. Oslavy 120. let provozu zdejší úzkorozchodné tratě se vydařily a dokonce i jediná provozní úzkorozchodná lokomotiva ČD byla v tuto dobu v patřičné kondici a ČD tak nemusely v době oslav zavádět na této trati „náhradní autobusovou dopravu“.


U46.002 SZD – Amalín – Horní Povelice 28.9.2018


705.913-2 ČD – Os20608, Slezské Rudoltice 28.9.2018

I letos trať Kojetín - Tovačov několikrát ožila osobní dopravou. Na podzim, při tradičním výlovu Hradeckého rybníka, se zde na osobních vlacích objevil poměrně atraktivní stroj 744.502 (T475.1502), který je prakticky praotcem pozdějších lokomotivních řad T448.0 a T466.2. Je ke cti provozovatele, že se tento historicky cenný stroj daří udržovat v provozním stavu a při této příležitosti byl též opatřen zdařilými replikami původních tabulek s řadovým označením.


744.502-6 Loko Trans – Lobodice – Uhřičice obec 21.10.2018

Opět jsem nestihl zachytit vše, co jsem si naplánoval vyfotit, což se v posledních letech stává u mne tradicí. Vzhledem k tomu, že naše železnice se právě nachází na velkém rozcestí a na prahu zásadních změn v osobní dopravě, vše, co se na našich tratích děje, se jednotlivcem ani zachytit nedá. V blízké budoucnosti můžeme očekávat masivní nástup soukromých dopravců do dotované osobní železniční dopravy, alespoň současný vývoj tomu nasvědčuje. Státní dopravce začal proti soukromníkům bojovat svérázným způsobem, když ve svém novém knižním jízdní řádu u tratí, kde provoz již zajišťují soukromí dopravci, uvádí jen strohé oznámení: „Trať t.č. není obsluhována vlaky dopravce České dráhy a.s.“ Za pár let se tak pravděpodobně dočkáme toho, že knižní jízdní řád ČD, ve kterém bude převládat výše uvedené oznámení, nebude mít ani smysl vydávat. Příští roky nám ukáží, zda osobní doprava na naší železnici, roztříštěná mezi více dopravců, může být funkčním celkem, když prozatím ani nelze cestovat s více dopravci na jeden cestovní doklad.

A teď, když jsem trochu zavzpomínal na své železniční zážitky v končícím roce, vezmu si do rukou ten nekompletní jízdní řád ČD a začnu plánovat, kam bych mohl vyrazit příští rok za železničními zážitky novými.

Üvod a závěr upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy