Fotoinventura 2014

27.12.2014 8:00 Libor Hrubý

Fotoinventura 2014

Každý rok má pro železničního fanouška nějaké specifikum, které ovlivní jeho rozhodování o tom, co bude na jeho snímcích pořízených v daném roce. Ten letošní se nesl v duchu uvádění netrakčních jednotek ČD railjet do provozu. Bylo tak prakticky předem rozhodnuto, co a kde se bude letos fotit. Ovšem před objektivem mi letos neprojely jen railjety, dostalo se i na jiná kolejová vozidla a moje fotografování nebylo vůbec fádní.

 

 

 


Příjemné zimní počasí, kdy sníh byl spíše vzácností, lákalo k vycházkám podél kolejí. Nejprve jen za humna, k trati 301, kde se se změnou GVD začaly po několikaleté pauze v osobní dopravě opět ve větší míře objevovat „peršingy“ řady 163. Po té, co v loňském roce ovládly skoro všechny osobní vlaky nově příchozí „regiopanteři“ řady 640, nový grafikon připravil cestujícím nepříjemné překvapení v podobě návratu klasických souprav na tuto trať u skoro poloviny spojů regionální dopravy. Tento stav zachycuje snímek stroje 163.217-3 projíždějícího na čele Os 3719 traťovým úsekem Olomouc-Nové Sady – Nemilany (26.1.2014).

Nasazení řady 163 na trati 301 bylo zapříčiněno změnami v trasování vlaků osobní dopravy v Olomouckém kraji. S novým GVD a s příchodem třetího „regiopantera“do DKV Olomouc, který byl původně určen pro regionální vlaky na trati Zábřeh na Moravě – Šumperk, došlo ke změně vozebního ramene olomouckých „regiopanterů“ a tyto jsou nyní nasazovány v úseku Šumperk – Nezamyslice. Jejich nízký počet však nedovoluje nasazení na všech osobních vlacích v této relaci. K tomu by jich byl potřeba dvojnásobek a je jisté, že v nejbližších letech další „regiopanteři“ do DKV Olomouc nepřibudou. Na snímku je ve stanici Blatec vyfotografována třetí a zároveň poslední zdejší jednotka v čele s vozem 640.003-0 jako Os 3727 do Nezamyslic (1.2.2014).

Rakouské „taurusy“ řady 1216 se na našich tratích zabydlely nejen ve vozbě vlaků kategorie EC, ale i v dopravě nákladní, kde dopravce RCA ovládl vozební rameno PKP-Ostrava-Přerov-Břeclav-ÖBB. Ten, kdo by ještě před několika lety tvrdil, že rakouské lokomotivy budou na našem území jezdit jako za dob Severní dráhy císaře Ferdinanda, byl by přinejmenším považován za bláznivého snílka. Stroj 1216.226-1ÖBB projíždí a s nákladním vlakem traťovým úsekem Říkovice – Břest dne 5.2.2014.

Už s počátkem roku se rakouské lokomotivy řady 1216 určené pro provoz s netrakčními jednotkami ČD railjet začaly převlékat do slušivého modrého kabátu. Zatím se však objevovaly na čele vlaků kategorie EC a příchod první netrakční jednotky ČD railjet byl netrpělivě očekáván. Dne 23.2.2014 projíždí EC278 GUSTAV KLIMT vedený lokomotivou 1216.236-0ÖBB traťovým úsekem Dobříkov u Chocně – Zámrsk.

Lokomotivy řady 380 se po letech odkladů konečně dostaly do mezinárodního provozu. V první fázi začaly pravidelně zajíždět na Slovensko a jejich cílovou stanicí se stala Žilina. Během roku pak vstoupily na pravidelných vlacích na rakouské koleje a s podzimem se ocitly v čele EC vlaků do Budapešti. Tak s mnohaletým zpožděním začaly plnit úkoly pro které byly pořízeny. Na snímku pořízeném 23.2.2014 projíždí stroj 380.012-5 traťovým úsekem Sruby – Dobříkov u Chocně na čele EC124 BEČVA Žilina - Praha.

Soukromníci ukrajují státnímu dopravci ČD Cargo z přeprav stále větší krajíc. Státní dopravce se snaží získat některé přepravy zpět a to za každou cenu. Je otázkou, na jak dlouho. V nákladní dopravě tak zuří nelítostný konkurenční boj a neustálá přetahovaná o každý nákladní vlak. Ovšem i AWT je aktuálně na prodej. Komu nakonec tento poměrně velký dopravce, který jako tehdejší OKD Doprava má nepopiratelnou zásluhu na rozbití monopolu ČD v nákladní dopravě, padne do rukou, ukáže čas. Stačil si však ještě pořídit tři nové „taurusy“. Snímek představuje jednoho z nich, stroj 183.714-5AWT, který veze nákladní vlak traťovým úsekem Břest – Hulín dne 9.3.2014.

Po několika minulých letech, kdy soupravy Českých drah připomínaly spíš barevný cirkus, přichází pozvolna doba, kdy vlaky státního dopravce mají jednotně vyhlížející kabát. O jeho účelnosti a provedení bylo již napsáno mnoho a dodnes je přijímán s výhradami. My, obyčejní slídilové u kolejí, však nic nezměníme a musíme skousnout stav, který v tomto směru panuje a přijmout ho jako realitu všedního dne. Korporátně sladěný R834 dopravce ČD, vedený lokomotivou 362.169-5 projíždí stanicí Polom (22.3.2014).

Slovensko mi letos nebylo nějak souzeno. Avšak při jarním výletu k trati 320 mě vzdor předpovědí meteorologů zahnala dopolední mlha až do slovenské Čadce. Zde skutečně vládlo jaro a tak i letos přibyl nějaký ten snímek vozidel brázdících slovenské koleje. Na jarním sluníčku se ve stanici Čadca ŽSR vyhřívá odstavená „dvojička“ 131.063-0/064-8 ZSSK Cargo (29.3.2014).

Odpoledne téhož dne dostalo počasí na české straně rozum a já mohl splnit alespoň část plánu pro tento den, a to vyfocení několika nejnovějších „elefantů“. To se podařilo a kromě jiných se povedlo vyfotit i toho reklamního, který hlásá, že bez všemocné EU u nás nic nejde. Na snímku je tedy zachycen „elefant“ 470.081, který právě zastavil jako Os 2942 ve stanici Návsí (Nawsie). Čelo vlaku tvoří řídící vůz 971.081-5 (29.3.2014).

S ohledem na letošní zaměření mého fotografování téměř výhradně na elektrickou modernu, velké motorové lokomotivy se soupravou klasických osobních vozů se mi před objektivem moc často neobjevovaly. Jednou z čestných výjimek byl sobotní Sp1643 RADHOŠŤ vedený lokomotivou 754.009-9, který je zachycen pří jízdě „pod dráty“ mezi stanicemi Nezamyslice a Němčice nad Hanou 19.4.2014.

Nad řadou 560 se začínají stahovat temná mračna. Na Slovensku mají jednotky řady 560 své dny v podstatě sečteny. Ty náležející ČD, které slouží v okolí Brna a jsou o hodně lépe udržované budeme snad ještě nějaký ten rok potkávat. Náhrada za ně už do Brna přichází, ale nenahradí je zcela. Snad proto se letos bývalá „fialka“, jednotka 560.007/008 dočkala opravy včetně nového laku v poslední verzi korporátního nátěru. Dne 29.4.2014 přijíždí tato jednotka v čele s vozem 560.007-7 jako Os4025 do žst. Sokolnice-Telnice.

Mezi dopravce, kteří jsou v nákladní dopravě na našem území vidět, rozhodně patří Metrans. Před lety, když požadoval po ČD Cargo přímou vozbu vlaků z Německa bez přepřahu, ČD pronajímaly moderní vozidla pro tuto zakázku tak dlouho, až si je Metrans pronajal sám a dopravu těchto kontejnerových vlaků si tak zajistil bez účasti ČD. Dnes má ambice ještě větší pro vozbu kontejnerových vlaků mezi svými terminály si pořizuje 20 moderních elektrických lokomotiv řady 386. Představitelům ČD Cargo musí být z jeho počínání hodně úzko. Na kontejnerovém vlaku z Dunajské Stredy se 4.5.2014 objevil stroj 186.183-0METRANS. Na snímku právě opouští žst. Brno-Maloměřice.

Klasický červený motoráček se z našich tratí pomalu vytrácí. Ty poslední časem pohltí modrý mor jménem „najbrt“ a tvrzení starší generace cestujících, kteří říkají, že motoráček byl vždycky červený, vezme za své. Jsou však ještě lokality, kde se s červenými motoráčky, byť v poslední variantě unifikovaného nátěru ještě setkáme. Stanici Kostelec na Hané opouští vůz 810.546-2 jako Os14069 do Prostějova (4.5.2014).

Po letech plánování a odkladů mě letos čekala výprava na legendární „Semmeringbahn“. Bohužel dlouho dopředu plánovaný výlet, či lépe řečeno autobusový zájezd nedopadl zrovna podle představ. Na vině bylo samozřejmě počasí, nakonec ale i samotné projetí této trati vlakem patřilo mezi hezké zážitky, na které se bude dlouho vzpomínat. Právě zde lze ještě na některých vlacích kategorie EC potkat řadu 1044/1144ÖBB. Stanicí Semmering ÖBB projíždí v čele EC158 stroj 1144.209-4 ÖBB (17.5.2014).

K příměstské dopravě v okolí Vídně neodmyslitelně patří jednotky řady 4020/6020ÖBB vyrobené tamním domácím průmyslem na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V souvislosti s připravovanými dodávkami nových jednotek Desiro ML pro ÖBB lze očekávat jejich postupný ústup z provozu. Zatím ale denně spolehlivě zdolávají další kilometry v příměstském provozu. Na snímku pořízeném 21.5.2014 je zachycena dvojce těchto jednotek v čele s vozem 4020.286-3 ÖBB jako spoj S1-29575 před zastávkou Helmahof ÖBB.

Na počátku devadesátých let zahajovaly rakouské lokomotivy řady 1063ÖBB elektrický provoz mezi Rakouskem a Břeclaví. Dnes už tyto stroje v Břeclavi spatříme jen mimořádně a jejich místo je na manipulačních vlacích nebo při posunu ve stanicích. Na snímku je 21.5.2014 zachycena lokomotiva 1063.011-9ÖBB u zastávky Helmahof ÖBB na čele manipulačního vlaku Hohenau - Wien.

S jarními měsíci byla nasazena do zkušebního provozu první ze sedmi netrakčních jednotek ČD railjet. Nejprve na vnitrostátních spojích, kdy se při této příležitosti tyto soupravy dostaly na spoji EC100/101 MORAVIA až do Bohumína. Tento přechodný jev jsem zachytil 25.5.2014 ve stanici Přerov, kdy jel EC101 MORAVIA v sestavě 1216.233-7 ÖBB + ČD railjet 001.

Od poloviny června, tedy s letní změnou GVD začaly jednotky ČD railjet zajíždět na pravidelných spojích do Vídně. V souvislosti s jejich provozem jsem po letech znovu objevil trať 260, jejíž koridorizace se vlekla neúměrně dlouho a provoz na ní trpěl velkými omezeními. Dnes je ale vše jinak a tato trať se opět zařadila mezi naše nejdůležitější. Stroj 1216.234-5 ÖBB + ČD railjet 002 projíždí jako EC73 SMETANA traťovým úsekem Rájec-Jestřebí – Dolní Lhota (18.6.2014).

Do Německa jsem letos zavítal jen jednou. Při služební cestě zbylo trocha času na návštěvu stanice Hirschaid DB na trati Bamberk – Norimberk. Tato stanice je prozatím plně vybavena mechanickými návěstidly „einheit“ a pro bavorské železniční fanoušky je asi stejným pojmem, jako pro nás Brantice nebo kdysi Štítina. Škoda jen, že ani na této trati nelze vývoj nezastavit a klasické soupravy tažené lokomotivou vystřídaly v regionální dopravě nově příchozí jednotky Talent 2. Na snímku pořízeném 25.6.2014 přijíždí do stanice Hirschaid DB vlak RE4137 tvořený dvojicí jednotek Talent 2 442.300/808 DB+442.224/774 DB.

Má letošní dovolená se po loňském úspěchu Českého ráje nesla opět ve znamení skal. Tentokráte došlo na skály Adršpašské a také povinný snímek vlaku pod skalami. Blízkost předmětných skal od penzionu, kde jsem pobýval, mi dala možnost několika pokusů pořídit zdařilý snímek vlaku pod Adršpašskými skalami. Na tom asi nejpovedenějším je zachycena „regionova“ 814.181-4/914.181-3 jako Os 15756 do Trutnova (Adršpach – Horní Adršpach 7.7.2014).

Když už jsem pobýval na severovýchodě Čech, byl by hřích neodskočit si do Polska, aby se mi před objektiv dostalo jiné vozidlo, než jen všudypřítomná „regionova“. V okolí Walbrzychu je provoz slabý, ale přesto pestrý. Můžeme zde potkat třeba české „peršingy“, které zde provozuje dopravce PKP PR a spoustu dalších zajímavých vozidel. Ve stanici Jaworzyna Slaska PKP jsem na pracovním vlaku potkal třeba stroj SM42-2515 PHU (Lokomotiv Polska). Legendární „fablok“, který neodmyslitelně patří téměř ke každému většímu polskému nádraží se letos dožívá 50 let. (11.7.2014).

Za jednotkami ČD railjet jsem se několikrát vydal i na území Rakouska. To, co nám bude za pár měsíců připadat okoukané, bylo ve zkušebním provozu ostře sledovanou novinkou. Snímek soupravy 1216.234-5 ÖBB + ČD railjet 001 jedoucí jako EC73 SMETANA byl pořízen 19.7.2014 před zastávkou Stillfried ÖBB.

Rakousko nejsou jen hlavní tratě s měděnou pavučinou a všudypřítomnými „taurusy a „railjety“. I zdejší lokální tratě s klasickými motorovými vozy mají své kouzlo. A z „Nordbahn“ je to třeba k „Marchegger Ostbahn“, tedy k trati Marchegg – Wien jen kousek. Provoz směrem do Bratislavy je zde docela silný a kromě „herkulesů“ na vlacích kategorie REX tady potkáme na regionálních vlacích právě motorové vozy řady 5047 ÖBB. Vůz 5047.037-6 ÖBB zastavuje jako spoj R2573 ve stanici Schönfeld-Lassee ÖBB (19.7.2014).

V polovině roku začali do Brna přicházet první „regiopanteři“ řady 640/650 pro linku S2, kde mají nahradit většinu stárnoucích jednotek řady 560. Ty od roku 1970, kdy byly dodány, odvedly v příměstské dopravě v okolí Brna poctivý kus práce. Po téměř 45. letech tedy přichází jejich náhrada v podobě „regiopanterů“. Čas ukáže, zda nové jednotky řady 640/650 budou v náročném provozu v okolí Brna stejně zdatné a spolehlivé. Snímek zachycuje Os4746 tvořený jednotkami 640+650 na čele s vozem 641.004-7 při pobytu ve stanici Sokolnice-Telnice dne 28.8.2014.

Letitá a v provozu u státních dopravců nepotřebná vozidla jsou schopna u soukromých dopravců odvést ještě pěkný kus práce. Zachráněná mnohdy v hodině dvanácté se po opravách vracejí tyto více než padesátileté stroje zpátky do provozu. Tento případ ukazuje snímek přípřeže lokomotiv 140.094-4+121.065-7 IDS Cargo projíždějící s nákladním vlakem stanicí Uhersko (7.9.2014).

Jak už bylo zmíněno, na Slovensko jsem se z různých důvodů skoro nedostal. Proto mě každý snímek slovenského stroje pohybujícího se po českých kolejích v čele vlaků vyšší kvality velmi potěšil. Stanicí Uhersko projíždí EC170 HUNGARIA s barevně sladěným „esem“ 362.009-3 ZSSK (7.9.2014).

Vozy „RegioSpider“ se v lokalitách, ve kterých jsou provozovány poměrně dobře zabydlely. Ty sloužící na severu Čech jsem měl možnost zachytit již v loňském roce. Na reklamní „polepence“ sloužící v kraji Vysočina došlo až letos. Vozy 841.012-8+841.009-4 opatřené celoplošnými reklamami přijíždí jako Os 14822 do stanice Sázava u Žďáru (17.9.2014).

Poslední zářijovou sobotu jsem tak jako spousta dalších železničních fanoušků zamířil do Břeclavi na „Den železnice“, nesoucí se v duchu oslav 175. výročí příjezdu prvního vlaku na naše území. Akce to byla na naše poměry skutečně velká a jak už to u takových velkých akcí bývá, ne vše se podaří na 100%. A když ještě zradí počasí, což je jev při těchto akcích zcela normální, pořízení slušných záběrů je skoro nadlidský výkon. Příjemným překvapením pro neznalé byl příjezd turistického vlaku společnosti IGE v čele s majestátní 01.1533-7 DR (žst. Břeclav 27.9.2014).

Své odpolední focení při příležitosti „Dne železnice“ jsem pojal poněkud intimněji a na rozdíl od většiny nadšenců, kteří obléhali trať Břeclav – Znojmo zamířil na sever. Na traťovém úseku Hrušky zastávka – Hrušky jsem si mimo jiné počkal na zvláštní vlak z Veselí nad Moravou v jehož čele se i ve špatném počasí krásně vyjímala přípřež „zamračených“ T478.1010+T478.1008 (27.9.2014).

Soukromí dopravci si stále častěji pořizují nová hnací vozidla. Státní dopravce ČD Cargo však dosud s pořízením moderních vysoce výkonných hnacích vozidel vyčkává a asi si myslí, že si i v budoucnu vystačí s tím co má a zásadní modernizaci svého lokomotivního parku nestále odkládá. Průměrný věk jeho lokomotivního parku je někde kolem čtyřiceti let a nákup něčeho nového je zatím v nedohlednu. Řada 130 patří mezi ty relativně novější, v poslední době prošla i dílčí modernizací, ale v jejím rodném listě je uveden rok výroby 1977, takže také už má svá nejlepší léta za sebou. „Hrbatá“ 130.021-9 ČD Cargo projíždí s nákladním vlakem traťovým úsekem Jeseník nad Odrou – Polom (11.10.2014).

Několik postřehů a poznámek na závěr

Letos jsem se hodně pohyboval kolem koridorových tratí. Jejich stav je bohužel po několika letech od jejich drahého vybudování dost špatný. Při postávání a čekání na vlak u těchto modernizovaných tratí se člověk musí pozastavit nad tím, proč se každý sloup trakčního vedení klátí na jinou stranu, proč jsou koleje tolik zvlněné, nebo proč v okolí traťového tělesa opět vítězí náletové dřeviny. Zainteresovaní si asi myslí, že koridory nepotřebují údržbu a lze je stavět a udržovat způsobem „postav a zapomeň“. To ovšem není problém koridorových tratí ale tratí všech. Udržují se tak, že nutné opravy jsou vlastně nutnými „záchrannými pracemi.“

Konkurence v dopravě osobní i nákladní je zajisté prospěšná věc a dopravu na našich tratích rozhýbala jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Je však otázkou zda nejsou naše hlavní tratě zbytečně přetěžovány vlaky osobních dopravců v neprospěch dopravců nákladních. Státnímu dopravci ČD stačí na některých vlacích relativně krátké soupravy, dovolí si na těchto tratích jezdit s vlaky v sestavě „5000 koní a 5 kočárů“, což je v dnešní době asi hodně velký přepych. Každý ze dvou soukromých dopravců má zcela jinou strategii, jak provozovat osobní dopravu na železnici. RegioJet svou nabídku neustále zvětšuje, pro své lokomotivou tažené vlaky si je v případě provozních potíží schopen operativně zajistit náhradní vozidlo. To Leo Express je na tom zcela jinak. Velké ambice asi vystřídalo ještě větší zklamání. Nově pořízené jednotky pro dálkovou dopravu jsou sice pěkná věc, ale provozovat je bez turnusové rezervy se rovná naprostému šílenství. To se potvrdilo s podzimem, kdy byly hned dvě jednotky poškozeny při nehodách a spoje LE tak byly odříkány. Smluvně pak přepravu cestujících LE zajišťovaly ČD ve svých spojích.

V nákladní dopravě soukromí dopravci stále posilují, pořizují si nová moderní hnací vozidla a jejích vlaky potkáváme na trati stále častěji. Státní dopravce ČD Cargo se však ve snaze získat udržet si některé přepravy vydává na velmi tenký led. Svou cenovou politikou sám sobě podřezává větev a časem se můžeme dočkat toho, že jeho krach bude neodvratnou záležitostí. Jestli nově dosazení kapitáni dokáží tento trend zvrátit a potápějící se loď zachránit, ukáže čas.

Nový grafikon opět přinese na české i slovenské koleje zase spoustu nového. Proto se můžeme těšit, že i v roce 2015 potkáme při našich toulkách s fotoaparátem podél tratí vozidla, která budou stát za zaznamenání na paměťovou kartu. Přejme si tedy, aby ten příští rok byl nás, železniční nadšence, úspěšný alespoň v tomto směru.

Súvisiace odkazy