Fotoinventura 2023

20.12.2023 8:00 LIbor Hrubý

Fotoinventura 2023

Konec roku je opět zde a nastává čas ohlédnout se za ním. V tomto roce uplynulo 40 let od pořízení mého prvního železničního snímku. Proto bylo mým letošním plánem vrátit se na místa, kde jsem pořizoval snímky před mnoha lety. Plány byly veliké, ale jak to obyčejně bývá, již na počátku roku zapracovaly vnější vlivy a bylo jisté, že původní představy se naplnit nepodaří. Nakonec jsem se ocitl na místech zcela jiných, ovšem i tyto místa mi umožnily jakýsi malý pohled do minulosti.

S koncem roku 2022 byla dokončena modernizace a elektrizace trati Olomouc – Uničov – Šumperk. Těžko posuzovat, zda výsledek této modernizace odpovídá vynaloženým prostředkům. Očima běžného cestujícího lze spatřovat přínos v nasazení nových moderních vozidel, ale celkové provedení modernizace budí na mnoha místech rozpaky. To před patnácti lety provoz na trati 290 ještě až na výjimky ovládaly motorové vozy řad 830/831 nebo 850/851. Život na trati č. 290 plynul mnohem pomaleji a chystala se náhrada těchto letitých motorových vozů třídílnými jednotkami „Regionova“.


831.105-2 (Os3624)  Hlušovice – Olomouc hl. n. 13.5.2007


650.233-0/651.233-9 (Os13707) Olomouc hl.n. – Hlušovice 14.1.2023

Železniční most pod Vyšehradem patří mezi ikonické železniční stavby, které dotváří ráz místa, na kterém se nachází. Jeho život se však neodvratně blíží ke svému konci a brzy bude nahrazen moderní ocelovou konstrukcí. Nakolik se změní pohled na Vltavu z Vyšehradu, budeme moci posoudit až po dokončení nového mostu. Ten stávající za dobu své existence posloužil k překonání Vltavy bezpočtu železničních vozidel, od majestátních strojů parní trakce, přes různé typy lokomotiv elektrické a motorové trakce, až po elektrické jednotky nebo motorové vozy.


T679.15xx Praha-Vyšehrad – Praha –Smíchov 15.7.1985


810.501-7 (Os25915) Praha-Smíchov – Praha-Vyšehrad 1.3.2023

Na trati mezi stanicemi Němčice nad Hanou a Nezamyslice jsem strávil s fotoaparátem spoustu času. Před čtyřiceti lety zde osobní dopravu až na výjimky ovládaly pečlivě udržované lokomotivy řad 753 a 754 z depa Brno dolní n., dopravě nákladní dominovaly „sergeje“ a „čmeláci“. Po elektrizaci v první polovině let devadesátých se na trati Brno – Přerov usadily v podstatě jen lokomotivy řad 363 a 362. Dnes je zdejší provoz velmi fádní, když dopravu na rychlících linky R8 ovládl Regiojet lokomotivami řady 388.2 a dopravu osobní začaly zajišťovat nově příchozí jednotky RegioPanther. Navíc je tento traťový úsek, tak jako mnohé jiné, v sevření náletových dřevin, takže nyní je zde fotografování velmi obtížné.


T478.4025+T478.4044 (Os4008) Němčice nad Hanou – Nezamyslice 28.9.1986


362.112-5 (Os3825) Němčice nad Hanou – Nezamyslice 22.4.2023

Zimy už nejsou, co bývaly. Nadšení mladého hocha však bylo silnější než tehdejší mrazy, a proto jsem i v zimních měsících podnikal výpravy ke kolejím. Mé cesty vedly pravidelně třeba na Valašsko, kde se to na trati mířící na Slovensko vlaky jen hemžilo. Dnes je zde provoz poněkud mírnější, některé úseky již prošly nebo procházejí modernizací, přesto lze na této trati stavby, které se příliš nezměnily.


E499.2010 (R524 DETVAN) zast. Střelná 15.2.1985


380.013-3 (EC124 VALAŠSKÝ EXPRES) zast. Střelná 1.5.2023

Na některá místa se stačí vrátit po krátké době, přesto projdou změnou, byť způsobenou jen výměnou vozidel. Tak je tomu i v okolí Brna, kde v polovině roku ovládly regionální dopravu nové jednotky „Moravia“ a své pozice takřka ze dne na den vyklidily lokomotivy řady 242, stejně jako před časem jednotky řady 560.


560.025-9 (Os4719) zast. Dolní Lhota 26.8.2017


530.023-1 (Os4719) zast. Dolní Lhota 10.6.2023

Po sametové revoluci jsme všichni nadšeně vzhlíželi na západ od našich hranic. A pro naplnění tohoto nadšení nebylo třeba podnikat daleké cesty, ale jen kousek za hranice. Do rakouského příhraničního městečka Laa an der Thaya to bylo z Hevlína, kam se dalo tehdy ještě dojet vlakem, pěšky jen kousek a do zdejší stanice přijížděly lokomotivy řady 2143 ÖBB nebo motorové vozy řady 5047 ÖBB, které jsme zde mohli obdivovat coby zástupce západní techniky. Do dnešní doby prošla místní stanice zásadní modernizací a elektrizací a je obsluhována moderními jednotkami řady 4746 ÖBB nebo případně vratnými soupravami s lokomotivami řad 1116 ÖBB a 1144 ÖBB. Kouzlo starých časů se i zde nadobro vytratilo.


5047.037-6 ÖBB (2445) žst. Laa an der Thaya ÖBB 23.10.1990


4746.028-1 ÖBB (S2/29575) žst. Laa an der Thaya ÖBB 25.6.2023

Na daleký východ Československa jsem zavítal v mládí několikrát, ovšem vždy v rámci rodinné dovolené na Zemplínské šíravě. Bohužel na pořízení nějakých snímků z této oblasti až na pár výjimek nedocházelo. Letos se po mnoha letech podařil výjezd na východ Slovenska a něco ze zdejšího provozu zdokumentovat. Najít ovšem snímek pořízený s odstupem mnoha let na stejném místě byl docela velký oříšek, ale nakonec se něco pro srovnání našlo.


E499.0079 žst. Košice 26.7.1987


361.004-5 ZSSK žst. Košice  ŽSR 6.7.2023

V osmdesátých letech dosahovala nákladní doprava u tehdejších ČSD svého vrcholu. Na hlavních tratích se osobní dopravy proplétaly mezi vlaky nákladními. Dnes je situace opačná a vlaky nákladní se musí proplétat mezi vlaky dopravy osobní. Nákladními vozidly přeplněné silnice se však dožadují úlevy a tak doufejme, že se v příštích letech se tento stav začne alespoň pozvolna měnit ve prospěch železnice a na našich tratích budeme moci potkávat více nákladních vlaků, než je tomu dnes.


E669.2164 Červenka – Střeň 13.5.1986


130.023-5 ČDC Červenka – Střeň 15.7.2023

Na počátku devadesátých let byla na některých lokálních tratích v rámci zatraktivnění víkendového provozu nasazována na pravidelných vlacích osobní dopravy historická vozidla a soupravy. Tak tomu bylo například na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (Matěj 433.002) nebo Opava východ – Hradec nad Moravicí (Matylda 313.432). Dnes už se tak až na výjimky neděje a i o víkendech zdejší provoz ovládají vozidla, která jsou zde běžně nasazována.


313.432 (Os23458) žst. Hradec nad Moravicí 7.7.1991


814.120-2/914.120-1 (Os23468) žst. Hradec nad Moravicí 1.8.2023

Polsko bylo v osmdesátých letech Československým občanům prakticky zapovězeno, neboť jeho návštěva měla svá úskalí a z politických důvodů bylo nežádoucí, aby se naši lidé blíže seznamovali s děním v Polsku. Tento stav na počátku devadesátých let pominul a cestování do Polska se opět stalo běžným úkazem. I zdejší železnice se proměňují, na mnoha místech prochází modernizací a jsou zde nasazována moderní vozidla domácí produkce. V přechodové stanici Chalupki PKP se moderní vozidla běžně objevují, ale stanice samotná bohužel vypadá, jakoby se zde čas zastavil.


ET22-705 PKP žst. Chalupki PKP 6.6.1992


34WEa-002 KS (KS44966) žst. Chalupki PKP 2.8.2023

Mezi nejvydařenější železniční nostalgické akce tohoto roku lze bezesporu zařadit setkání „bobin“ v Olomouci. Sešlo se zde devět strojů z Česka a Slovenska, z nichž některé byly v sobotu nasazeny na zvláštních vlacích do Prostějova a Přerova. V neděli pak dvojce těchto legendárních strojů bez problémů odvezla rychlík do Spišské Nové Vsi. Před pětadvaceti lety se v Olomouci podařilo uspořádat obdobné setkání „bobin“. Ovšem tehdy se tu potkalo posledních šest provozních strojů ČD a v rámci této akce byly nasazeny na pravidelných osobních vlacích na trati Olomouc – Nezamyslice.


140.004-3,140.061-3,140.085-2 a 140.089-4 DKV Olomouc 15.5.1998


E499.004,E499.047,E499.062,E499.085,E499.0042 a E499.0001 SÚ Olomouc 11.8.2023

„Hanácká lokálka“ letos oslavila 140 let svého trvání. Ona samotná i její okolí za ta léta prošla velkou proměnou. Industriální stavby, které přes sto let sloužily svému účelu, ustoupily developerským projektům. Kolejiště stanic Olomouc-Nová Ulice a Olomouc město bylo postupně zredukováno na nutné minimum. Proto snímky pořízené s odstupem pouhých patnácti let, ani nevypadají, že byly pořízeny na stejném místě.


814.009-7/914.009-6 (Os14006) žst. Olomouc-Nová Ulice 7.5.2008


844.025-7 (Os14010) žst. Olomouc-Nová Ulice 7.9.2023

Do okolí Trenčianské Teplé nebo Trenčína jsem zavítal mnohokrát. Zdejší poměrně hustý provoz v motorové a později v elektrické trakci byl velkým lákadlem. Dnes je provoz na trati Bratislava – Žilina mnohem slabší, trať prošla v minulých letech zásadní modernizací a zásluhou „betonové lobby“ a ní vybudovaných „hladových zdí“ je pořízení fotografií na mnoha místech poměrně problematické, což je asi problém u všech koridorových tratí.


T679.1100  žst. Trenčianská Teplá 25.10.1986


363.092-8+363.088-6 ZSSK Cargo žst. Trenčianská Teplá ŽSR 9.9.2023

V Prostějově, kde jsem strávil svá první léta v zaměstnání, se mi naskytlo mnoho příležitostí pro zachycení zdejšího provozu. Od Kostelce na Hané mířily do Prostějova hojně využívané lokální tratě z Chornic a Olomouce. Trať z Olomouce vedoucí přes Senici na Hané obsluhovaly velké motorové vozy, dnes, se změnou vozebního ramene na relaci Červenka – Prostějov, na zdejší výkony zcela postačují sólo motorové vozy řady 810.


M286.1005 (MOs3308) Kostelec na Hané – Prostějov míst.n. 13.3.1988


810.646-0 (Os14065) Kostelec na Hané – Prostějov míst.n. 10.9.2023

Trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je momentálně poslední provozní úzkorozchodnou tratí v bývalém Československu s motorovým provozem zajišťovaným lokomotivami TU47.0. Jediná zdejší provozní lokomotiva je tady bohužel provozována se střídavými úspěchy. Snad se tento stav brzy změní a po zprovoznění druhé lokomotivy již nebude nutné řešit časté výpadky v provozu. Nákladné a precizní opravy zdejších staničních budov dávají naději, že na trati do Osoblahy zůstane provoz do budoucna zachován a trať bude nadále vyhledávanou turistickou atrakcí.


TU47.0014 žst. Osoblaha 9.7.1984


905.913-2 (Os20606) žst. Osoblaha 16.9.2023

Trať Kojetín – Tovačov, kde byla pravidelná osobní doprava zastavena v roce 1981, sloužila po té pouze dopravě nákladní. To se v druhé polovině let devadesátých změnilo, když se tu a tam na trati objevil zvláštní osobní vlak. Postupem času se zde zvláštní osobní vlaky objevovaly stále častěji a dnes trať přes léto ožívá pravidelným sobotním provozem vlaků tvořených historickými vozidly. Opomenout nelze ani tradiční podzimní jízdy při příležitosti výlovu Hradeckého rybníka, na které jsou zpravidla nasazována pro železniční fanoušky zajímavá vozidla motorové trakce.


T466.0272 Lobodice – Uhřičice obec 3.4.1991


750.333-7 (Os10873) Lobodice – Uhřičice obec 15.10.2023

Tolik moje letošní návraty do minulosti. Za uplynulých čtyřicet let se na našich tratích mnoho změnilo. Nadchází doba, kdy nové nahrazuje staré rychlým tempem, ať už jde o modernizaci tratí nebo nutnou generační výměnu železničních vozidel. Těžko odhadovat kam se dostane vývoj naší železnice za dalších čtyřicet let a jaká železniční vozidla budou zajišťovat její provoz. To pravděpodobně již nebude porovnávat naše generace železničních příznivců, ale ono srovnání budou činit dnešní nadšení mládežníci, zapálení železniční nadšenci třeba stejně, jako my postarší srovnáváme dnešek s léty dávno minulými. Nadcházející rok nám určitě přinese mnoho příležitostí na zachycení toho starého, odcházejícího a zároveň přivítání dalších železničních novinek nejen na našich tratích. Já sám si pro nadcházející rok nekladu příliš velké cíle, spíše se nechám překvapit, kam mne kroky železničního nadšence zanesou a s jakými novinkami na našich kolejích se setkám. Když se mi opět podaří nějaký ten návrat do míst, kde jsem nadšeně pořizoval snímky ve svém mládí, dojde i na nějaké to srovnání doby minulé se současností.

Text a foto Libor Hrubý

Úvodní snímek: 750.333-7 (Os10873) Lobodice – Uhřičice obec 15.10.2023

Súvisiace odkazy