Slavnostní zahájení stavby elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc

6.9.2019 15:00 Mgr. Jiří Mazal

Slavnostní zahájení stavby elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc

Železniční trať ze Šumperka do Olomouce přes Uničov projde postupnou modernizací spojenou s elektrizací. Jako první přichází na řadu 29 km dlouhý úsek mezi Uničovem a Olomoucí, spojený se zvýšením traťové rychlosti až na 160 km/h. Investiční akci dnes slavnostně zahájila SŽDC ve Šternberku. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022.

Výsledkem prací bude podstatné zvýšení traťové rychlosti. Půjde o vůbec první regionální dráhu, na které se bude jezdit maximální možnou rychlostí 160 km/ h. Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se tak zkrátí ze současných 40 na 26, respektive 28 minut. Ve špičkách pracovních dnů je doplní spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi dokonce za 17 minut.


Mapa inkriminované trati © SŽDC

V rámci požadavku na zvýšení traťové rychlosti je navržena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Práce budou dále zahrnovat výstavbu trakčních stožárů a trolejového vedení pro stejnosměrnou napájecí soustavu. Ta bude současně připravena na budoucí přechod na střídavou trakci.

Ve všech stanicích a zastávkách vzniknou nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad kolejí, která umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Zatímco ve stanicích a na zastávce v Uničově budou mít délku 110 m, na ostatních nádražích budou dlouhá 90 m. Přístup na nově vzniklá poloostrovní nástupiště v Bohuňovicích, Šternberku a Uničově bude po centrálním přechodu. Ve stanici Újezd u Uničova se cestující dostanou na vnější nástupiště u koleje číslo 3 po přilehlém přejezdu zabezpečeném světelnou a zvukovou signalizací. Ten bude stejně jako všechna ostatní úrovňová křížení vybaven závorami.


Na pódiu přednesli své projevy (zleva) Bc. Jiří Svoboda, MBA (generální ředitel SŽDC), Ing. Jan Zahradníček (2. náměstek Olomouckého kraje), Stanislav Orság (starosta Šternberka), Mgr. Radek Vincour (starosta Uničova) a Ing. Jiří Tesař (obchodní ředitel firmy Subterra), 6.9.2019 © Jiří Mazal

Všechna nádraží budou bezbariérová, v rámci úprav se dále počítá se zřízením přístřešku pro cestující, s novým orientačním a informačním systémem a osvětlením stanic a přístupových cest. Nástupiště a centrální přechody budou monitorovány kamerovým systémem, stejně jako vybrané frekventované přejezdy.


Slavnostního poklepání se zúčastnilo na jedenáct osobností, převážně ze samosprávy a zástupců zhotovitelů, 6.9.2019 © Jiří Mazal

Pro uložení technologických zařízení se plánuje výstavba nových objektů, popřípadě rekonstrukce těch stávajících. To platí například pro stanice Bohuňovice a Šternberk, kde je navržena úprava stávajících výpravních budov pro umístění sdělovací a zabezpečovací techniky. Kromě toho dojde s ohledem na omezené dispoziční možnosti stanic v nezbytně nutné míře k demolicím stávajících pozemních objektů. V Uničově se tak vytvoří prostor pro umístění potřebných technologií a základnové stanice BTS pro chystané šíření signálu GSM-R, sklad v Bohuňovicích bude muset ustoupit kvůli kolizi s novým kolejovým řešením ve stanici.


Budova šternberského nádraží prochází částečnou demolicí, 6.9.2019 © Jiří Mazal

Zhotovitelem investiční akce s názvem Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc je společnost UNIOLO RAIL. Jejím správcem je Subterra, společníky pak OHL ŽS, EUROVIA es a Elektrizace železnic Praha.

Celkové investiční náklady akce činí 4 753 434 614 Kč bez DPH. Projekt byl navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014- 2020. Příspěvek EU muže dosáhnout až 1 541 574 511 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.


Budova šternberského nádraží prochází částečnou demolicí – strana od kolejiště, 6.9.2019 © Jiří Mazal

Ze slavnostních projevů mimo jiné vyplynulo, že zde bude nasazena nejvýkonnější podbíječka Subterry Dynamic vyrobená firmou Plasser & Theurer. Jak připomněl šternberský starosta Stanislav Orság, proměnou projde nejen samotná železniční stanice, ale vznikne i nový přestupní terminál. Silnice před nádražím navíc projde kompletní obnovou, Šternberk tak čeká řada dopravních omezení jak na železnici, tak na silnici. Druhý náměstek Olomouckého kraje Ing. Jan Zahradníček hovořil o rychlejším spojení s oblastí Jesenicka, přičemž asi zapomněl, že tato oblast je již dopravně napojena rychlejší trasou přes Zábřeh na Moravě.

První nepřetržité výluky však začaly ještě před slavnostním zahájením, v srpnu, v úseku mezi Uničovem a Šternberkem.  Důvodem jsou práce nejen v samotné uničovské stanici, ale také na navazujícím úseku k tamní zastávce. Současně bude upraven nedaleký železniční přejezd a následně dojde ke zprovoznění vlečky společnosti UNEX. Práce v samotné stanici Uničov budou zahrnovat položení nových kolejí a výhybek a vybudování přiléhajících nástupišť.


Kolejiště žst. Šternberk projde v brzké době razantní proměnou, 6.9.2019 © Jiří Mazal

Od jara příštího roku se práce přesunou blíže ke krajské metropoli, což si vyžádá další přerušení provozu. Nejprve to bude od února do května v úseku Bohuňovice - Olomouc, následně až do poloviny prosince v úseku Šternberk - Olomouc. Ve stanici Šternberk mezitím dojde ke zřízení provizorních nástupišť, zcela nové nástupiště vznikne v zastávce Hlušovice. Pohodlný nástup do vlaku získají v následujících měsících také cestující v Bohuňovicích a ve Štarnově.

V roce 2021 pak dojde na další výluky mezi Uničovem a Šternberkem.  Během nich budou vybudovány moderní nástupní prostory také na zastávkách v Babicích, Mladějovicích a Uničově a ve zbývajících stanicích.

Úvodní snímek: Slavnostního poklepání se zúčastnilo na jedenáct osobností, převážně ze samosprávy a zástupů zhotovitelů, 6.9.2019 © Jiří Mazal

Súvisiace odkazy