Hospodářské výsledky firem železničního průmyslu

14.5.2020 8:00Zdroj: ACRI - tisková zpráva

Hospodářské výsledky firem železničního průmyslu

Firmy železničního průmyslu jsou stabilními tahouny české ekonomiky – dokazují to jejich hospodářské výsledky za rok 2019. Podle analýzy Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) vykazují firmy podnikající v tomto sektoru za uplynulý rok vysokou stabilitu hospodářských výsledků. Celkový obrat firem sdružených v ACRI činil zhruba 76 miliard korun. Podíl exportu zůstává už tři roky neměnný a činil v loňském roce 54 %, což představuje zhruba 40 miliard korun.

Firmy českého železničního průmyslu zaměstnávaly v minulém roce téměř 20 tisíc lidí. Vývoj celkového obratu, podílu vývozu a počtu zaměstnanců členských firem ACRI ukazuje následující graf:


Zdroj: analýza za rok 2019, ACRI

Základem stability firem českého železničního průmyslu jsou především jejich vysoké investice do inovací, nových technologií a konkurenceschopnosti jejich výrobků. Zásadní měrou se na tomto vývoji odráží také nárůst poptávky po příměstské a městské železniční dopravě jak v České republice, tak i v zahraniční. „Dalšími významnými faktory jsou na jedné straně čerpání evropských fondů v oblasti investičních aktivit v železniční infrastruktuře a v oblasti dodávek kolejových vozidel, a na straně druhé řada exportních úspěchů našich firem“, vysvětluje Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. Fakt, že se české firmy etablovaly i na zahraničních trzích dokazuje i skutečnost, že už několik let vykazují zhruba 50 % podíl exportu. Tabulka shrnuje statistické údaje v číslech:


Zdroj: analýza za rok 2019, ACRI

Podle dopadové analýzy zpracované firmou Deloitte vytváří firmy podnikající v odvětví železničního průmyslu přidanou hodnotu v objemu 26 miliard korun. Pokud k tomu zahrneme i nepřímé a indukované efekty je to téměř 52 miliard korun, což představuje 1,3% HDP České republiky.

Profil Asociace podniků českého železničního průmyslu:

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu. ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 20 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 78 miliard Kč z toho export 50 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

Členy ACRI jsou společnosti, působící v oborech:

  • vývoj, konstrukce, výroba a opravárenství kolejových vozidel,
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury,
  • vývoj, projektování, výroba, montáž, rekonstrukce a servis zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v železniční dopravě,
  • železniční komponenty, materiály a služby,
  • výzkumné ústavy a zkušebny,
  • služby.

Vstup a členství v ACRI schvaluje v souladu se stanovami předsednictvo a valná hromada. Členské příspěvky jsou zpravidla odvozeny od ročního obratu příslušné společnosti.

Kontakt:                         

ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu
Pobřežní 224/20, Praha 8
Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI
vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz; telefon 603 843 563

Úvodní ilustrační snímek: jedním z úspěšných členů ACRI je CZ LOKO (29.3.2019, Jihlava)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy