Pandemie nemoci COVID-19 dopadá i na firmy železničního průmyslu

1.4.2020 8:00Zdroj: ACRI - tisková zpráva

Pandemie nemoci COVID-19 dopadá i na firmy železničního průmyslu

Z rychlého monitoringu situace, který provedla Asociace českého železničního průmyslu (ACRI), vyplývá, že většina firem podnikající v odvětví dopravního strojírenství a železničního průmyslu se snaží, i přes složitosti tohoto období, kdy se ekonomika potýká s pandemií koronaviru, udržet výrobu a tím i plnou zaměstnanost. Avšak uvedené podniky se při tom již musí vyrovnávat jak s velkými výpadky subdodávek, tak s hrozbou nedostatku klíčových zaměstnanců.

K většímu uklidnění situace v těchto firmách by pomohlo, kdyby vláda jasně potvrdila, že pandemie viru COVID-19 a příslušná krizová opatření představují zásah vyšší moci. 

Aby členské firmy ACRI zajistily pokračování výroby i v tomto nelehkém období, musely přijmout, nad rámec opatření státu, řadu dalších nákladných kroků, které minimalizují potencionální přenos koronaviru.  Mezi ty nejzásadnější patří například rozdělení zaměstnanců do skupin, nebo zavedení směnného provozu. Tím ochraňují jak zdraví svých zaměstnanců, ale i dodavatelů a zákazníků.

Bohužel, i přes toto úsilí všech našich firem je už teď zřejmé, že nouzový stav, a z toho plynoucí opatření, negativně ovlivní termíny dodávek a servisních služeb. Firmy čelí především výpadkům v subdodávkách materiálu a komponent zejména od zahraničních dodavatelů. Zároveň se prakticky zastavila technická podpora, hlavně ze strany zahraničních dodavatelů, a v neposlední řadě se firmy potýkají s nedostatkem klíčových zaměstnanců z důvodu karantény, v důsledku čehož nestíhají realizovat některé své zakázky,“ uvádí Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI.

ACRI proto apeluje na vládu, aby potvrdila, že pandemie viru COVID-19 a příslušná krizová opatření představují zásah vyšší moci. „Chtěli bychom od vlády slyšet jednoznačné ujištění, že státní organizace a právnické osoby vlastněné státem budou vstřícní při řešení případných překročení smluvních termínů v důsledku celosvětové pandemie koronaviru,“ doplňuje Vopálenská.

Přesto, že se firmy železničního strojírenství potýkají s řadou překážek, svou výrobu ani servis nechtějí v této chvíli zavírat a rozhodně nechtějí propouštět své zaměstnance. ACRI ale už teď odhaduje, že některé zakázky nebudou její členské firmy moci dodat v řádném termínu. Vzhledem k tomu, že velká část dodávek v dopravním strojírenství směřuje do státních organizací nebo právnických osob vlastněných státem, žádá ACRI od státu slyšet jednoznačné potvrzení, že případné překročení smluvních termínů, které bylo způsobeno zásahem této vyšší moci, a tím pádem nebudou uplatňovány sankce vůči dodavatelům z oboru železničního strojírenství.

Kontakt:                                     

ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu
Pobřežní 224/20, Praha 8
Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI
vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz; telefon 603 843 563

Úvodní ilustrační snímek: K ohroženým podnikům patří i CZ LOKO (10.3.2020) © Jiří Řechka

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy