Předpremiéra každodenního provozu na „Švestkové dráze“

13.12.2019 8:00 Jiří Řechka

Předpremiéra každodenního provozu na „Švestkové dráze“

15. prosince se vrátí každodenní železniční provoz na trať Litoměřice horní nádraží – Lovosice - Most. Pro připomenutí, vlaky přestaly jezdit na trati do Mostu před dvanácti lety. V roce 2016 koupila tzv. Švestkovou dráhu společnost AŽD Praha a začala ji modernizovat jako zkušební polygon pro svoje vlastní technologie. Po nějakém čase na ní zavedla víkendový provoz. A tato činnost bude završena spuštěním pravidelné železniční dopravy na základě objednávky Ústeckého kraje.

V úterý 10. prosince se konala v úseku Lovosice – Třebívlice a zpět jízda pro novináře, při které je generální ředitel AŽD Ing. Zdeněk Chrdle seznámil s historií opětovného spuštění pravidelné železniční dopravy na této trati. Pozvánka na akci dorazila také do mé poštovní schránky po předchozí domluvě s tiskovým mluvčím AŽD. A tak jsem uvedeného dne přijel před budovu pražského hlavního nádraží, odkud byla zabezpečena cesta autobusem do Lovosic. Po příjezdu k lovosickému nádraží jsem se přesunul na nástupiště, kde již byl přistaven RegioSprinter s německým označením 645.005. Této prezentační jízdy se účastnila početná novinářská skupina, kterou ve vlaku přivítal tiskový mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja a také generální ředitel Ing. Zdeněk Chrdle, aktéři tiskové konference, která začala po odjezdu z Lovosic.


Ing. Zdeněk Chrdle a Jiří Dlabaja při zahájení tiskové konference © Jiří Řechka

Na cestě byla jediná zastávka, a to v Třebívlicích, kde se v renovované výpravní budově ukrývá moderní technologie z produkce (jak také jinak) AŽD Praha, která zabezpečuje bezpečný provoz na této za sto milionů korun zrenovované trati. Zajímavostí je, že v roce 2017 se třebívlická železniční stanice umístila na druhém místě soutěže Nejkrásnější nádraží ČR. Zde během půlhodinové přestávky před zpáteční jízdou do Lovosic bylo možné si prohlédnout a zdokumentovat interiér budovy, sloužící dnes novému účelu. Ze strany přítomných novinářů při té příležitosti padly mnohé dotazy jak na generálního ředitele, tak na další pracovníky AŽD, co se týče provozu na trati a jejího zabezpečení. Trať je řízena dálkově z regionálního dispečerského pracoviště v Lovosicích a je zabezpečena elektronickým stavědlem ESA 44.


Zabezpečený přejezd na „Švestkové dráze“ © Jiří Řechka

Na trati je také aktivován vlakový zabezpečovač ETCS úrovně L1 a L2, který se u nás vyskytuje zatím pouze na koridorových tratích. A také zabezpečovač EFFECTIVE, levnější varianta pro regionální tratě. Přejezdy jsou vybaveny novými typy teleskopických břeven z kompozitů nebo hliníkových slitin. Na těchto břevnech jsou mj. k dispozici informační pokyny, jak se má řidič zachovat v případě uváznutí na přejezdu. Informace jsou navíc v několika jazycích, aby jim porozuměli i cizinci. Podél kolejnic je položen optický kabel, který používá diagnostický prostředek defektoskopie kolejnic FTS k odhalení jejich lomu. Ale jsou zde k dispozici i další nové technologie, jako například prototypová návěstidla pro rychlost nad 160 km/h. Jeden z dotazů byl také na možnost využití tratě k nákladní dopravě.


Novináři v Třebívlicích © Jiří Řechka

Generální ředitel AŽD potvrdil, že tato možnost tady je, že je o tom dokonce podepsána dohoda s několika dopravci. Zároveň se zmínil, že společnost AŽD zde testuje drony pro operativní kontrolu poruchových a jiných stavů na trati. Pro plné využití tohoto prostředku je však potřeba ještě vyřešit legislativní překážky. Byl také položen dotaz na testování vlaků bez strojvedoucího; tyto testy by měly probíhat zejména na druhé trati, kterou společnost AŽD zakoupila, a to na trati Kopidlno – Dolní Bousov. Ing. Chrdle se zmínil také o tom, že společnost má v plánu vysázet podél tratě švestky, aby došlo k naplnění jejího názvu. Osobní dopravu na Švestkové dráze budou zabezpečovat modernizované RegioSprintery řady 645, jichž společnost AŽD koupila v Německu z „druhé ruky“ čtyři exempláře.


Dron AŽD v akci © AŽD Praha s.r.o.

Tři z nich budou nasazeny turnusově, čtvrtá bude sloužit jako provozní záloha. Jsou plně vybaveny pro moderní dopravu cestujících, mají připojení Wi-Fi, zásuvky na 230 V, klimatizaci, možnost přepravy kočárků, lyží a jízdních kol a nechybí ani vakuové WC. Do jednotky se vejde 65 sedících a 100 stojících cestujících. Protože trať je plně zrekonstruovaná a vybavená nejmodernějším zabezpečovacím zařízením, bude se moci na některých úsecích jezdit rychlostí až 100 km/h. Více o těchto (i dalších vozidlech AŽD Praha) se můžete dovědět na webu společnosti. Na něm najdete krom dalších užitečných nebo zajímavých informací o trati také jízdní řád. Ve vlacích AŽD Praha budou platit elektronické čipové karty Dopravy Ústeckého kraje i papírové jízdenky, které budou k dispozici také u průvodčího.


Zastávka Dlažkovice s přejezdem © Jiří Řechka

Po odjezdu z Třebívlic byla poslední zastávka v Dlažkovicích. Zde byla možnost podívat se na nový typ závorového břevna. Zastávka je také vybavená stop tlačítkem pro případ nějaké krizové situace na přejezdu. Po odjezdu byla konečná naší jízdy na nádraží v Lovosicích s možností navštívit regionální dispečerské pracoviště, které se nachází mimo výpravní budovu lovosického nádraží. Na Lovosice jih nás převezl autobus a zde jsme mohli pár minut pozorovat práci výpravčího-dispečera, který řídí provoz na trati AŽD do Třebívlic a dalších tratích SŽDC, tím byla zakončena naše novinářská jízda. Autobus, který nás přivezl z Prahy, nás opět do Prahy odvezl. V tento den probíhala na Švestkové dráze rychlostní zkouška s druhým RegioSprinterem, ten jsem bohužel neměl možnost vyfotografovat. Snad příště …


Propagace zahájení provozu v Lovosicích © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Železniční trať Čížkovice–Obrnice – Wikipedie
  2. Švestková dráha – Vlakem rychleji – oficiální web vlastníka trati
  3. AŽD spustí v prosinci linku U10 Litoměřice horní nádraží - Most – tisková zpráva AŽD Praha s.r.o. ze dne 24.10.2019
  4. Linka U10 - AŽD Praha s.r.o. - všechno o provozu na Švestkové dráze
  5. AŽD Praha – Wikipedie
  6. AŽD Praha s.r.o. – oficiální web
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Novinářský vlak v Dlažkovicích © Jiří Řechka

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy