Nový provozovatel železniční dopravní cesty mezi Lovosicemi a Mostem

6.4.2017 8:00 Jiří Řechka

Nový provozovatel železniční dopravní cesty mezi Lovosicemi a Mostem

Prvního dubna začala společnost AŽD provozovat ve spolupráci s Ústeckým krajem víkendovou turistickou linku T4 na trati č. 113 Lovosice – Most. Přesto, že se tak stalo 1. dubna, nebyl to apríl. Premiérový spoj obsadil motorový vůz řady 810. Výrobce zabezpečovací techniky bude nabízet tři páry turistických spojů, jeden z nich pouze z Lovosic do Třebívlice.

 

 

 

 

Jak k takovému nezvyklému počinu došlo? Společnost AŽD, která je českým výrobcem a dodavatelem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky zejména se zaměřením na kolejovou a silniční dopravu, koupila v roce 2016 od SŽDC dvě tratě, a to č. 063 Dolní Bousov – Kopidlno a trať č. 113 Čížkovice – Obrnice. Na těchto úsecích budou zkoušet a testovat nová zabezpečovací zařízení, která vyrábí společnost AŽD. Třeba i jízdu vlakové soupravy bez strojvedoucího. A jak je uvedeno v tiskové zprávě, veřejnou drážní dopravu bude společnost zde provozovat do roku 2021. Trať prošla a ještě prochází celkovou rekonstrukcí, kolejový svršek byl z větší části zcela obměněn, byl vyčištěn průjezdný profil a dochází také k opravě výpravních budov či ke zhotovení nových zastávkových přístřešků. Prostě trať se probudila jak Šípková Růženka.

Rekonstrukce se momentálně provádí na traťovém úseku Čížkovice – Obrnice. Měří necelých 36 km a nejvyšší traťová rychlost dosahuje 70 km/h. Přechodnost vozidel je C3 a nejvyšší dovolená hmotnost na nápravu 20 t. Maximální sklon tratě činí 24,1 promile. Provoz je obousměrný. Největší délka osobního vlaku je 40 m a vlaku nákladní dopravy 240 m. Jak uvádí informační zpráva AŽD, je možné dopravním opatřením zajistit průjezd i delšího nákladního vlaku. Ve stanici Třebívlice je instalováno nejmodernější staniční zabezpečovací zařízení ESA 44, které je obsluhováno z Jednotného obslužného pracoviště v Čížkovicích. Úsek Třebívlice - Obrnice má nainstalováno automatické hradlo AHP-03D. Tolik tisková zpráva AŽD k technickým informacím a provozu na této trati. Další informace najdete na stránkách AŽD a také na webu Ústeckého kraje.


Opravené nádraží Třebívlice © Jiří Řechka

Moje přítomnost na této akci začala odjezdem rychlíku R 616 Větruše z pražského hlavního nádraží. Po příjezdu do Lovosic jsem měl dostatečnou časovou rezervu pro dokumentaci předstartovních příprav na spuštění turistické linky a pro dokumentaci železničního provozu. Po vystoupení z rychlíku jsem zjistil, že u čtvrtého nástupiště stojí vlaková souprava AŽD, což mě překvapilo a poněkud znejistilo, cože tedy pojede z Lovosic. Nakonec se ukázalo, že to bylo takové překvapení od AŽD pro hosty, pro mne zcela určitě. Čas ubíhal, a jak se blížil čas zahájení slavnosti, přicházeli první hosté a novináři. K první nástupišti byl přistaven expres AŽD a čekalo se, od kterého nástupiště odjede ona turistická linka tvořená motorovým vozem 810.435 s přívěsným vozem ř. Btax. Nakonec i tato vlaková souprava byla přistavena k prvnímu nástupišti. A začalo zhotovování prvních snímků tohoto vlaku v barvách společnosti AŽD.


Lovosice: 810.435, turistická linka T4 © Jiří Řechka

Na tomto místě je potřebné se zmínit o skutečnosti, že společnost odkoupila tři motorové vozy ř. 810 od Železnice Desná včetně přívěsných vozů. Celá akce byla pojata velmi neformálně, žádné bílé košile a kravaty a žádné oslavné projevy. Přesto bylo cítit vzrušení mezi přítomnými hosty, jak vše dopadne, jak se lince bude dařit. Hejtman Ústeckého kraje, generální ředitel AŽD a další pozvaní hosté, pokud je neznáte, byli v zástupu pozvaných k nepoznání. Pár otázek bylo zodpovězeno, zejména pro TV Pozor vlak AŽD. Když nastal onen slavnostní okamžik, hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle společně přestřihli pásku, a tak otevřeli víkendový provoz turistické linky T4 Lovosice – Most a zpět. Bez bublinek.


Lovosice: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD © Jiří Řechka

Jedná se o nejrychlejší železniční spojení Lovosic a Mostu. A protože mnohým uniklo, že se naplnil čas odjezdu linky, vlak se dal do pohybu a pro mnohé to bylo překvapení. Naštěstí pro hosty a novináře zde byl onen expres AŽD, který odjel za turistickou linkou T4. Větší pauza expresu byla ve stanici Třebívlice, kde byla možnost nakouknout do interiéru opravené výpravní budovy, která skrývá staniční zabezpečovací zařízení ESA 44. Po postavení vlakové cesty náš expres vyjel na poslední úsek do Obrnic, kde moje cesta končila a následným přestupem na vracející se turistickou linku T4 z Mostu do Lovosic jsem se vracel zpět ke břehu řeky Labe. Po cestě jsem se domluvil a bylo mně umožněno zhotovit snímky vlaku i na zastávkách, kde nikdo nevystupoval nebo nenastupoval. Nakonec ne na všech, nebylo to nutné. Byl to příjemný bonus, zvláště po kontrole počasí na začátku týdne, který nevěstil nic příjemného. Skutečnost se naštěstí lišila.


Třebívlice: 749.039, expres AŽD © Jiří Řechka

Po příjezdu do Lovosic pro mne skončila tato, řekl bych, velmi vydařená akce a mně zbýval odjezd zpět do Prahy. Během čekání na příjezd vlaku do Prahy jsem se věnoval provozu ve stanici, došlo také na setkání s přáteli a další železničně fotografické hovory. A na moje příjemné překvapení se ve stanici objevil motorový vůz 831.105. Motorový vůz, který od neděle 2. dubna bude jezdit na této lince. Vůz má společnost AŽD pronajatý od společnosti Railsystem a motorové vozy ř. 810 budou alternativou k tomuto vozu.


Lovosice: 831.105, zapůjčen od společnosti Railsystem pro AŽD na turistickou linku T4 © Jiří Řechka

Co je také asi podstatné, je cena lístku, bylo mi řečeno, že je to 57 Kč. Zkrátka tarif se řídí Dopravou Ústeckého kraje a slevu mají děti, studenti a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Důchodci ne. Je zde také možnost přepravy jízdních kol, maximálně pěti.

Co dodat na závěr? Myslím si, že to chtělo hodně odvahy zejména od generálního ředitele AŽD jít do takovéto akce, na druhou stranu nebýt takového odhodlání, kdoví jak by tato trať skončila. Jak jsem zaslechl, je zde také možnost využití pro nákladní dopravu. Podle mne je dobře, že jsou mezi námi lidé, kteří se nebojí něčeho neobvyklého. Já tedy lince přeji hodně spokojených cestujících/turistů. Vlak projíždí hezkou částí naší republiky, je zde se i po vystoupení na co dívat. Jak jsem se již zmínil, řadu upřesňujících a doplňujících informací naleznete na stránkách AŽD a Ústeckého kraje. Na závěr ještě musím doplnit, že jsem využil domluvy s Vojtěchem Fajkusem a fotogalerii doplnil o jeho snímky právě 810.435 před cestou z Olomouce do Lovosic.

 

Odkazy a informace:

Galéria

Súvisiace odkazy