Swietelsky Rail CZ se podílí na rekonstrukci tramvajové tratě v Bratislavě

19.9.2019 18:00 PhDr. Zdeněk Zuntych Zdroj: Swietelsky Rail CZ - tisková zpráva

Swietelsky Rail CZ se podílí na rekonstrukci tramvajové tratě v Bratislavě

Na téměř 100 milionů korun vyjdou práce, které na rekonstrukci tramvajové tratě v Bratislavě odvede česká společnost Swietelsky Rail CZ. Ta je zajišťuje pro sesterskou firmu Swietelsky-Slovakia, která se ve sdružení dodavatelů podílí zejména na stavbě nového traťového svršku. Investor rekonstrukce zvolil konstrukční systém W-Tram, náročný na pracnost, přesnost a kvalitu. Společnost Swietelsky Rail CZ takto v první etapě letos postaví 1100 metrů.

„Je to specifická stavba uprostřed hustě obydlených sídlišť Karlova Ves a Dúbravka, kde je komplikovaná doprava materiálu. Pro nás navíc i tím, že zde poprvé stavíme pevnou jízdní dráhu systému W-Tram. Letos takto na etapě 1 postavíme 1100 metrů dvoukolejné tratě s úzkým rozchodem 1000 milimetrů,“ říká Jan Bombera, stavbyvedoucí závodu Stavby východ společnosti Swietelsky Rail CZ. U systému W-Tram se kolej po ustavení do geometrické polohy podbetonuje (tzv. metoda top-down), což klade velké nároky na pracnost, přesnost a kvalitu.


Stav prací dne 19.8.2019 © Swietelsky Rail

Celá stavba, zahrnující kompletní výměnu 6,7 km tramvajového svršku a spodku včetně 18 výhybek, je rozdělena do více etap. Letos se pracuje na prvé v úseku Jurigovo náměstí – obratiště Karlova Ves a druhé v úseku obratiště Karlova Ves – zastávka Damborského, kde je konec stavby. Kromě toho se na tramvajovém spodku a svršku kompletně modernizuje trakční vedení a měnírny, přechody, nadchody a podchody, křižovatky, 12 tramvajových zastávek a kabelová vedení. Slovenské hlavní město tato investice vyjde na 54 milionů eur, tedy 1,3 miliardy Kč.


Stav prací dne 30.8.2019 © Swietelsky Rail

„Momentálně za sebou máme zhruba třetinu prací. I když je stavba celkově složitá, v zásadě se držíme harmonogramu pro pevnou jízdní dráhu. Vše zvládáme vlastními kapacitami, které nasazujeme v turnusech, abychom zvládli obrovskou pracnost montáže, kde je kvalita základem,“ dodává Jan Pluskal, stavbyvedoucí závodu Stavby východ, jehož pracovní tým si z Moravy, kde jinak hlavně působí, přivezl i své strojní a technologické vybavení.  Práce na modernizaci tramvajové Dúbravsko - Karloveské radiály zajišťuje sdružení firem TSS Grade (vedoucí), Metrostav a Elza – Elektromontážny závod Bratislava a Swietelsky-Slovakia.


Stav prací dne 4.9.2019 © Swietelsky Rail

Práce byly zahájeny v červnu a skončit mají za 15 měsíců. Tramvaje by se na trať měly tedy vrátit v září 2020. Původní trať byla naposledy rekonstruována v roce 1992 a po téměř třech desítkách let provozu se na ní už podepsal zub času. „Rekonstruovaný úsek měří 6767 metrů. Začíná u tunelu pod hradním kopcem a končí u zmodernizované části tratě v městské části Dúbravka u křižovatky ulic Bagarova a Schneidera-Trnavského,“ upřesňuje Michal Bystrický, ekonom staveb Swietelsky-Slovakia, jejíž práce zde provádí Divize železničních staveb.

Súvisiace odkazy