Po Starom moste naposledy ...

2.12.2013 8:00 Peter Salaj

Po Starom moste naposledy ...

V našich mediách v poslednej dobe opäť rezonuje téma nosného dopravného systému v Bratislave. Po rozhodnutí ministerstva dopravy o zrušení projektu podzemnej železničnej stanice Filiálka, z ktorej trať mala viesť tunelom popod mesto až do Petržalky sa rozhodlo aj o kompletnej výmene trolejbusového parku a takisto generačnej výmene veľkej časti električkového parku bratislavskej MHD za moderné nízkopodlažné vozidlá.

 

 

 


Ďalším projektom je rozobratie terajšieho Starého mosta a výstavba nového, prispôsobeného pre električkovú dopravu. Samozrejme všetko je to spolufinancované z eurofondov, ktoré musíme minúť do konca roku 2015, a tak prestavba mosta musí začať čo najskôr. Uzavretie Starého mosta bolo koncom novembra už len otázkou doslova hodín a ja som sa preto rozhodol, že aspoň takouto formou zdokumentujem stav konštrukcie, ktorá odchádza do nenávratna ...

Ako uviedli mnohé média (napr. [1]), práce na rozoberaní mostnej konštrukcie sa začnú do konca roka. Aktivisti dokonca zorganizovali aj symbolickú rozlúčku [2]. Keďže sa definitívny termín uzavretia blížil a vyše tri roky dozadu som bol prítomný aj pri uzavretí mostu pre cestnú dopravu [3], rozhodol som sa napísať túto krátku reportáž. Vopred sa ospravedlňujem za kvalitu fotiek, zaznamenal som ich pomocou smartfónu, lebo to vzniklo narýchlo počas mojej bleskovej návštevy Bratislavy a fotoaparát som nemal pri sebe. Svoje urobilo aj zamračené počasie. Ale myslím, že na informačnej hodnote reportáže to nijak neuberá.


Starý most z pravého brehu Dunaja © Peter Salaj

Ako som už spomínal v mojej prvej reportáži, most bol uzavretý pre autobusy MHD dňa 15.5.2010 z dôvodu výrazného poklesu betónovej vozovky a vytvoreniu trhlín v nej. Ostatná cestná doprava prestala premávať po moste už 31.12.2008 [4]. Lávka pre peších ostala zatiaľ voľne prístupná. Medzitým došlo k odstráneniu betónovej vozovky a pristúpilo sa k sanácii pilierov, čo výrazne odľahčilo mostnú konštrukciu (fotogaléria z rozoberania napr. tu [5]). Ďalším krokom po definitívnom uzavretí dňa 2. decembra 2013 bude teda rozobratie oceľovej konštrukcie po častiach pomocou žeriavov a ich odsun na petržalský breh.

V priebehu stavby budú takisto zbúrané dva piliere a nahradené jedným vyšším o 1,5 metra, čo prispeje k bezpečnejšej plavebnej dráhe. Zachované by mali zostať pamiatkovo chránené piliere z pôvodného mosta z konca 19. storočia a mýtne domčeky na oboch brehoch. V tom na staromestkej strane je múzeom colníctva, ten na petržalskej je vkusne prerobený na reštauráciu. Vynovený Starý most by mal slúžiť električkovej doprave, pričom po moste bude možný prejazd vozidiel hasičov či záchranárov a takisto aj peším a cyklistom. Stav mosta počas jedného z jeho posledných dní zachytáva fotogaléria.


Lávka pre peších a cyklistov © Peter Salaj

Čo napísať na záver – síce nie som Bratislavčan, takže úplne všetky okolnosti výstavby a projektu nepoznám, takisto neviem či to bude výhodné alebo nie z takých hľadísk ako dopravou počnúc a dizajnom končiac, ale už počas môjho štúdia na vysokej škole v Bratislave v rokoch 2004 – 2009 som túto problematiku sledoval (napr. k uzavretiu mosta malo pôvodne dôjsť už v roku 2004 po sprevádzkovaní mosta Apollo, takisto o električke do Petržalky sa dosť dlho hovorí). Osobne som rád, že konečne sa pristúpilo k činom, aj keď vďaka nutnosti vyčerpať eurofondy do konca roka 2015 v istej časovej tiesni.

Myslím že naťahovačiek typu architektonická súťaž alebo vymýšľanie kadejakých tunelovomostových vlakoelektričkových riešení či nebodaj blúznení o metre už bolo dosť, povrchová električka je rozhodne mestotvorným prvkom a pre mesto veľkosti Bratislavy je dostatočným riešením, takisto na súčasný dizajn Starého mostu sú zvyknuté tri generácie Bratislavčanom či návštevníkov že to už patrí ku koloritu mesta a podobná vizuálna podoba mostu by mala byť zachovaná pre ďalšie generácie. Iste nie všetci budete so mnou súhlasiť, a tak si veľmi rád prečítam Vaše reakcie na túto tému.


Lávka sa uzatvorila presne v okamihu zverejnenia tejto reportáže © Peter Salaj

Odkazy:

 
Úvodná snímka: Železničný most sa nepoužíva už asi 30 rokov © Peter Salaj

Galéria

Súvisiace odkazy