Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

13.8.2016 8:00 Juraj Földes

Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Po druhýkrát znovu postavený 460 m dlhý Starý most v Bratislave sa mestu podarilo prevziať od zhotoviteľa, združenia Eurovia SK tesne pred koncom roka, a to 15.12.2015. Dielo bolo treba vyfakturovať do Silvestra, aby sa dal uplatniť kompletný príspevok z Európskej únie vo výške okolo 50 miliónov € - 85% schválených investičných nákladov (bez DPH).

 

 

 

 

Dokončiť sa ho podarilo v niekdajšom stavbárskom slangu v „decembruári“. Podstatné časti diela však nechýbali, tak sa od 20.1.2016 začali prvé z okolo 140 objektov kolaudovať.

O histórii a novostavbe Starého mosta tu bola zverejnená  moja reportáž, ktorá končila februárom 2016 - osudy diela som však sledoval pravidelne ďalej, tentoraz do začiatku pravidelnej premávky električiek od 9.6.2016.

23.4.2016- Bratislava- práce pri odstraňovaní štetovnicovej steny okolo nového piliera 34 ©Juraj Földes

23.4.2016- Bratislava- práce pri odstraňovaní štetovnicovej steny okolo nového piliera 34 ©Juraj Földes

Myslel som si a určite som nebol sám, že keď stavitelia mali také šťastie bez vysokých stavov Dunaja, povodní a iných nešťastí, tak sa aj električkou odvezieme do Petržalky už na jar. Život však ukázal, že aj poriadna kolaudácia pri danej vysokej hustote kompetentných a dodržiavania všetkých zákonných lehôt si vyžaduje svoj čas - v tomto prípade to bolo dobrých pol roka do povolenia skúšobnej prevádzky električiek cez most.

5.5.2016- Bratislava, Petržalka- lešenie okolo piliera 6 ©Juraj Földes

5.5.2016- Bratislava, Petržalka- lešenie okolo piliera 6 ©Juraj Földes

Do konca zimných prázdnin nastal na stavenisku útlm, až potom sa začali pozvoľne, podľa poveternostných podmienok, odstraňovať nedorobky a kolaudačné závady. Bolo treba okrem iného dokončiť kamenný obklad nového piliera „34“, odstrániť umelý ostrov okolo neho, zrušiť staveniskové zariadenia na oboch brehoch a uviesť nábrežia do pôvodného stavu.

19.5.2016- Bratislava, Starý most- prvý deň otvorený pre chodcov a bicyklistov ©Juraj Földes

19.5.2016- Bratislava, Starý most- prvý deň otvorený pre chodcov a bicyklistov ©Juraj Földes

Z hľadiska administratívneho sa dal relatívne jednoduchšie skolaudovať samotný most bez električkovej trate a tak sme sa (až) vo štvrtok 19.5.2016 pri peknom, teplom počasí dožili otvorenia Starého mosta pre peších a cyklistov. Bratislavčania sa po dvoch rokoch vo veľkom počte vybrali na prechádzku, respektíve cyklotúru a ja medzi nimi. Štyri vyhliadkové niky - terasy s lavičkami pri pilieroch nad vodou boli hojne využívané a pri peknom počasí zrejme budú aj naďalej. Oproti minulosti je pre peších a cyklistov k dispozícii viacnásobná šírka mostovky.

19.5.2016- Bratislava, Starý most- jedna zo štyroch vyhliadkových terás ©Juraj Földes

19.5.2016- Bratislava, Starý most- jedna zo štyroch vyhliadkových terás ©Juraj Földes

V tento deň sa ešte pracovalo na petržalskom nábreží, pomocou mechanizmov sa upravovalo miesto na brehu, kde kotvili lode subdodávateľa stavby, vykladal a nakladal sa materiál.

Do Petržalky som sa po moste prešiel na západnej, späť na východnej strane, kde ma zaujalo húkanie a zvuk silného motora. To z prístavu neobvykle použili výťažnú koľaj popri rekonštruovanom (a nevyužívanom) sklade vedľa nákupného centra Eurovea a zdrojom hluku bol posunovaný nákladný vlak.

19.5.2016- Bratislava, Starý most- Eurovea ©Juraj Földes

19.5.2016- Bratislava, Starý most- Eurovea ©Juraj Földes

Ďalším dlho očakávaným krokom bolo opätovné spustenie električiek jednosmerne po nábreží na Šafárikovo námestie a Štúrovu ulicu 15.6.2016.

Nasledujúci víkend, 18.-19.6. sa konala na stanici Bratislava - východ každoročná akcia „Rendez“, kde bola opäť vystavená múzejná rekonštruovaná, nepojazdná lokomotíva viedenskej električky P.O.H.É.V. Eg 6 fy. Ganz jazdiaca kedysi po Starom moste až po krajinskú hranicu, aj s ešte nezrekonštruovaným štvornápravovým vozňom Ringhoffer L.W.P. BCDFa 1400 spätne odkúpeným z Rakúska.

6.2016- Bratislava – východ -

6.2016- Bratislava – východ - "Rendez" 2016, lokomotíva Ganz Eg 6 a vagón Ringhoffer L.W.P. viedenskej električky ©Juraj Földes

Ich následníčky - moderné súpravy tram- trainov normálneho rozchodu majú nateraz malé šance objaviť sa v budúcnosti, napriek skolaudovanému duálnemu rozchodu, na trati cez Starý most, lebo pokračovanie trate južným smerom sa pripravuje už len na 1000 mm rozchod.

Počas plynutia poslednej lehoty do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia električkovej trate došlo pri vysokých, ale nie rekordných teplotách do 35º v čase okolo 27.6.2016 k deformáciam koľají v širokom oblúku na otvorenej jazdnej dráhe v poslednom úseku trate Farského- Jungmannova.

8.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- občas je dobré pozerať sa na veci z určitého nadhľadu © Juraj Földes

23.4.2016- Bratislava, nábrežie arm. gen. L. Svobodu- obojsmerný štvorokeňák BEÚS #18 z. r. 1937 mohol kedysi jazdiť aj do Petržalky © Juraj Földes

Tieto závady sa podarilo zhotoviteľom odstrániť do slávnostného otvorenia premávky, po dohode s investorom - magistrátom mesta bola vykonaná aj opakovaná technicko - bezpečnostná skúška.

1988- 1989- Bratislava, Štúrova- po r. 1961 tu bol prestup medzi električkou a autobusmi z Petržalky © Juraj Földes

1988- 1989- Bratislava, Štúrova- po r. 1961 tu bol prestup medzi električkou a autobusmi z Petržalky © Juraj Földes

Oznam o slávnostnom otvorení trate v piatok 8.6.2016 sa objavil až deň predtým, vo štvrtok, ako prvý na stránkach servera  „imhd“ a s malým oneskorením aj na oficiálnych stránkach mesta a dopravného podniku. Prvýkrát po 55 rokoch- od roku 1961 sa mohli na druhý breh Dunaja odviesť cestujúci električkou - prvý večer ešte k tomu zadarmo. Od soboty 9.6.2016 sa zmenilo linkové vedenie električiek, do Petržalky boli presmerované linky č. 1 z hlavnej stanice a č. 3 z Rače. Interval cez deň v pracovné dni - počas prázdnin je 10/10 minút, cez víkend 15/15 minút.

8.7.2016- Bratislava, obratisko Hlavná stanica- K2S #7102 na linke č.1 išla okruhom cez tunel na Šafárikovo námestie ©Juraj Földes

8.7.2016- Bratislava, obratisko Hlavná stanica- K2S #7102 na linke č.1 išla okruhom cez tunel na Šafárikovo námestie ©Juraj Földes

Ako pamätník petržalskej električky po Sad Janka Kráľa, kam ma niekedy v nedeľu brával otec, vracajúc sa niekedy už neexistujúcim parníčkom - propelerom, som si nemohol toto otváranie nechať ujsť. Na Šafárikovo námestie som sa pred piatou doviezol jednou z posledných spojov „starej“ jednosmernej jednotky K2S (ČKD/ Pars 1998) cez tunel a peši som ešte raz prešiel nový Starý most na zastávku Sad J. Kráľa pri pravom predmostí, kde už čakalo na otváranie niekoľko sto ľudí. Pripravené boli aj televízne štáby s kamerami a oficiálni fotografi.

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- aj dve prvé jednotky čakajú na slávnostné otvorenie Starého mosta ©Juraj Földes

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- aj dve prvé jednotky čakajú na slávnostné otvorenie Starého mosta ©Juraj Földes

Krátky program bol uvádzaný moderátorom a podfarbený hudbou. Smerom do mesta boli na prvú jazdu pripravené dve obojsmerné, nespriahnuté električky Škoda 30T ForCity Plus.

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- oficiálni hostia (Šefčovič- Pellegrini- Nesrovnal- Brecely- Šinály) © Juraj Földes

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- oficiálni hostia (Šefčovič- Pellegrini- Nesrovnal- Brecely- Šinály) © Juraj Földes

S malým omeškaním sa dostavili aj oficiálni hostia - Peter Pellegrini, minister dopravy Roman Brecely, podpredseda európskej komisie Maroš Šefčovič, primátor mesta Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ Eurovie SK Robert Šinály a predstavitelia samosprávy. Prví piati mali na úvod počnúc primátorom krátke príhovory. Pred strihaním pásky dostali darčeky - čisto zabalené pôvodné skrutky z rozobratej pôvodnej konštrukcie a na výzvu moderátora skúsili ešte kontrolne premerať rozchod koľají.

Nasledovalo akrobatické vystúpenie extrémnych bikerov za sprievodného bubnovania, ktorí potom asistovali aj pri strihaní pásky, v šírke celej jazdnej dráhy. Po jej prestrihnutí už nič nebránilo prvej jazde verejnosti cez most - teda až na maximálnu kapacitu dvoch električiek, ktoré museli nechať časť ľudí na zastávke.

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- páska je prestrihnutá © Juraj Földes

Na Šafárikovom námestí sa otváranie skončilo rozdávaním ruží čestným hosťom a debatami účastníkov. Ďalší program bol ohlásený v staromestskej tržnici. Po uvoľnení trate pokračovali obidve električky na hlavnú stanicu a večer už začala pravidelná premávka linky č.1 do Petržalky.

8.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- v piatok pred šiestou sa už nik neponáhľal © Juraj Földes

Po dni otvorenia sa zrušila linka autobusu č. 82 a bolo ohlásené skrátenie nosnej linky č. 95 o týždeň neskôr, po prestupnú zastávku Farského v Petržalke. Na ľavom brehu - bratislavskej strane - zatiaľ chýba zastávka na Kamennom námestí, resp. námestí SNP smerom do Petržalky. Projekt bol objednaný a v cestovnom poriadku linky č.1 je už zastávka aj uvedená. Asi pôjde zatiaľ o provizórium.

12.7.2016- Bratislava, Námestie SNP- smerom do Petržalky tu električka zatiaľ nezastavuje © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Námestie SNP- smerom do Petržalky tu električka zatiaľ nezastavuje © Juraj Földes

Ako som sa na štvrtý deň bežnej premávky mohol presvedčiť, trať aj napriek opätovným vysokým teplotám slúži bez veľkých zádrheľov svojmu účelu. Záujem o zvezenie klimatizovanými nízkopodlažnými električkami z rokov 2014- 2015 sa mi ako laikovi zdal byť primerane veľký.

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- predná časť Škody 30T ForCity Plus sa na ďalšej zastávke zaplnila © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- predná časť Škody 30T ForCity Plus sa na ďalšej zastávke zaplnila © Juraj Földes

Zjavne sa celkom nedarí dodržiavať prekladaný 5 minútový interval električiek. Pozitívne hodnotím preferenciu električiek na dvoch svetelne riadených križovatkách novej trate. Pri zjazde na Šafárikovo námestie z mosta je povinné bezpečnostné zastavenie na konci mosta a následný zjazd do križovatky 15 km rýchlosťou, o ktorom odborníci na spriaznených stránkach už zaujato diskutovali.

12.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- do Petržalky môžu len obojsmerné Škody 30T ForCity Plus © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- do Petržalky môžu len obojsmerné Škody 30T ForCity Plus © Juraj Földes

Pokračovanie trate na pravom brehu mesta je ešte na stoloch, respektíve v počítačoch projektantov, do procesu EIA boli podané dve alternatívy zámeru, ktoré sa líšia v detailoch ale nie trasovaním.

K vyše dvom realizovaným km trate duálneho rozchodu by malo pribudnúť do r. 2020 ďalších 4,3 km na metrovom rozchode po južný okraj kompaktnej mestskej zástavby, do Janíkovho dvora.

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- nástupište liniek 1 a 3 © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- nástupište liniek 1 a 3 © Juraj Földes

Na stránkach ŽSR som nedávno našiel túto správu: „Podpisom zmluvy medzi Železnicami Slovenskej republiky a združením ,,Uzol Bratislava“ 20. júna 2016 sa začali práce na štúdii realizovateľnosti uzla Bratislava. Vedúcim členom štvorčlenného združenia je spoločnosť Reming Consult a.s, ďalšími členmi sú spoločnosti Sudop Praha a.s., Prodex Bratislava s.r.o. a Dopravoprojekt a.s. Bratislava. Zmluvná cena nadlimitnej zákazky realizovanej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je 1 298 880,00 € bez DPH. Štúdia by mal byť spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 (Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra, TEN – T CORE), je rozdelená na šesť etáp. Hotová by mala byť do 60 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy, teda v auguste 2017.“

Ako to z popisu predmetu štúdie vyplýva, práve dokončený úsek duálneho rozchodu medzi centrom mesta a dočasným úvraťovým ukončením trate v Petržalke, ani železničné zastávky na pravom brehu Dunaja nie sú v popise predmetu riešenia.

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Farského - na križovatke funguje preferencia električiek © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Farského - na križovatke funguje preferencia električiek © Juraj Földes

Pre prípad optimistického scenára otvoreného cezhraničného rozvoja regiónu by bolo vhodné uvažovať aspoň o územnej rezerve pre prestupový terminál v lokalite Janíkov dvor a s prepojením električkovej trate so železničnou stanicou Bratislava- Petržalka. Z hľadiska územného možno ponechať fantázii, či by takéto prepojenie malo mať duálny, alebo len metrový rozchod.

Galéria

Súvisiace odkazy