Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

» Návrat

Pridané: 13.8.2016 8:00
Autor: Juraj Földes, nick: » architekt

Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave Po druhýkrát znovu postavený 460 m dlhý Starý most v Bratislave sa mestu podarilo prevziať od zhotoviteľa, združenia Eurovia SK tesne pred koncom roka, a to 15.12.2015. Dielo bolo treba vyfakturovať do Silvestra, aby sa dal uplatniť kompletný príspevok z Európskej únie vo výške okolo 50 miliónov € - 85% schválených investičných nákladov (bez DPH).

 

 

 

 

Dokončiť sa ho podarilo v niekdajšom stavbárskom slangu v „decembruári“. Podstatné časti diela však nechýbali, tak sa od 20.1.2016 začali prvé z okolo 140 objektov kolaudovať.

O histórii a novostavbe Starého mosta tu bola zverejnená  moja reportáž, ktorá končila februárom 2016 - osudy diela som však sledoval pravidelne ďalej, tentoraz do začiatku pravidelnej premávky električiek od 9.6.2016.

23.4.2016- Bratislava- práce pri odstraňovaní štetovnicovej steny okolo nového piliera 34 ©Juraj Földes

23.4.2016- Bratislava- práce pri odstraňovaní štetovnicovej steny okolo nového piliera 34 ©Juraj Földes

Myslel som si a určite som nebol sám, že keď stavitelia mali také šťastie bez vysokých stavov Dunaja, povodní a iných nešťastí, tak sa aj električkou odvezieme do Petržalky už na jar. Život však ukázal, že aj poriadna kolaudácia pri danej vysokej hustote kompetentných a dodržiavania všetkých zákonných lehôt si vyžaduje svoj čas - v tomto prípade to bolo dobrých pol roka do povolenia skúšobnej prevádzky električiek cez most.

5.5.2016- Bratislava, Petržalka- lešenie okolo piliera 6 ©Juraj Földes

5.5.2016- Bratislava, Petržalka- lešenie okolo piliera 6 ©Juraj Földes

Do konca zimných prázdnin nastal na stavenisku útlm, až potom sa začali pozvoľne, podľa poveternostných podmienok, odstraňovať nedorobky a kolaudačné závady. Bolo treba okrem iného dokončiť kamenný obklad nového piliera „34“, odstrániť umelý ostrov okolo neho, zrušiť staveniskové zariadenia na oboch brehoch a uviesť nábrežia do pôvodného stavu.

19.5.2016- Bratislava, Starý most- prvý deň otvorený pre chodcov a bicyklistov ©Juraj Földes

19.5.2016- Bratislava, Starý most- prvý deň otvorený pre chodcov a bicyklistov ©Juraj Földes

Z hľadiska administratívneho sa dal relatívne jednoduchšie skolaudovať samotný most bez električkovej trate a tak sme sa (až) vo štvrtok 19.5.2016 pri peknom, teplom počasí dožili otvorenia Starého mosta pre peších a cyklistov. Bratislavčania sa po dvoch rokoch vo veľkom počte vybrali na prechádzku, respektíve cyklotúru a ja medzi nimi. Štyri vyhliadkové niky - terasy s lavičkami pri pilieroch nad vodou boli hojne využívané a pri peknom počasí zrejme budú aj naďalej. Oproti minulosti je pre peších a cyklistov k dispozícii viacnásobná šírka mostovky.

19.5.2016- Bratislava, Starý most- jedna zo štyroch vyhliadkových terás ©Juraj Földes

19.5.2016- Bratislava, Starý most- jedna zo štyroch vyhliadkových terás ©Juraj Földes

V tento deň sa ešte pracovalo na petržalskom nábreží, pomocou mechanizmov sa upravovalo miesto na brehu, kde kotvili lode subdodávateľa stavby, vykladal a nakladal sa materiál.

Do Petržalky som sa po moste prešiel na západnej, späť na východnej strane, kde ma zaujalo húkanie a zvuk silného motora. To z prístavu neobvykle použili výťažnú koľaj popri rekonštruovanom (a nevyužívanom) sklade vedľa nákupného centra Eurovea a zdrojom hluku bol posunovaný nákladný vlak.

19.5.2016- Bratislava, Starý most- Eurovea ©Juraj Földes

19.5.2016- Bratislava, Starý most- Eurovea ©Juraj Földes

Ďalším dlho očakávaným krokom bolo opätovné spustenie električiek jednosmerne po nábreží na Šafárikovo námestie a Štúrovu ulicu 15.6.2016.

Nasledujúci víkend, 18.-19.6. sa konala na stanici Bratislava - východ každoročná akcia „Rendez“, kde bola opäť vystavená múzejná rekonštruovaná, nepojazdná lokomotíva viedenskej električky P.O.H.É.V. Eg 6 fy. Ganz jazdiaca kedysi po Starom moste až po krajinskú hranicu, aj s ešte nezrekonštruovaným štvornápravovým vozňom Ringhoffer L.W.P. BCDFa 1400 spätne odkúpeným z Rakúska.

6.2016- Bratislava – východ -

6.2016- Bratislava – východ - "Rendez" 2016, lokomotíva Ganz Eg 6 a vagón Ringhoffer L.W.P. viedenskej električky ©Juraj Földes

Ich následníčky - moderné súpravy tram- trainov normálneho rozchodu majú nateraz malé šance objaviť sa v budúcnosti, napriek skolaudovanému duálnemu rozchodu, na trati cez Starý most, lebo pokračovanie trate južným smerom sa pripravuje už len na 1000 mm rozchod.

Počas plynutia poslednej lehoty do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia električkovej trate došlo pri vysokých, ale nie rekordných teplotách do 35º v čase okolo 27.6.2016 k deformáciam koľají v širokom oblúku na otvorenej jazdnej dráhe v poslednom úseku trate Farského- Jungmannova.

8.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- občas je dobré pozerať sa na veci z určitého nadhľadu © Juraj Földes

23.4.2016- Bratislava, nábrežie arm. gen. L. Svobodu- obojsmerný štvorokeňák BEÚS #18 z. r. 1937 mohol kedysi jazdiť aj do Petržalky © Juraj Földes

Tieto závady sa podarilo zhotoviteľom odstrániť do slávnostného otvorenia premávky, po dohode s investorom - magistrátom mesta bola vykonaná aj opakovaná technicko - bezpečnostná skúška.

1988- 1989- Bratislava, Štúrova- po r. 1961 tu bol prestup medzi električkou a autobusmi z Petržalky © Juraj Földes

1988- 1989- Bratislava, Štúrova- po r. 1961 tu bol prestup medzi električkou a autobusmi z Petržalky © Juraj Földes

Oznam o slávnostnom otvorení trate v piatok 8.6.2016 sa objavil až deň predtým, vo štvrtok, ako prvý na stránkach servera  „imhd“ a s malým oneskorením aj na oficiálnych stránkach mesta a dopravného podniku. Prvýkrát po 55 rokoch- od roku 1961 sa mohli na druhý breh Dunaja odviesť cestujúci električkou - prvý večer ešte k tomu zadarmo. Od soboty 9.6.2016 sa zmenilo linkové vedenie električiek, do Petržalky boli presmerované linky č. 1 z hlavnej stanice a č. 3 z Rače. Interval cez deň v pracovné dni - počas prázdnin je 10/10 minút, cez víkend 15/15 minút.

8.7.2016- Bratislava, obratisko Hlavná stanica- K2S #7102 na linke č.1 išla okruhom cez tunel na Šafárikovo námestie ©Juraj Földes

8.7.2016- Bratislava, obratisko Hlavná stanica- K2S #7102 na linke č.1 išla okruhom cez tunel na Šafárikovo námestie ©Juraj Földes

Ako pamätník petržalskej električky po Sad Janka Kráľa, kam ma niekedy v nedeľu brával otec, vracajúc sa niekedy už neexistujúcim parníčkom - propelerom, som si nemohol toto otváranie nechať ujsť. Na Šafárikovo námestie som sa pred piatou doviezol jednou z posledných spojov „starej“ jednosmernej jednotky K2S (ČKD/ Pars 1998) cez tunel a peši som ešte raz prešiel nový Starý most na zastávku Sad J. Kráľa pri pravom predmostí, kde už čakalo na otváranie niekoľko sto ľudí. Pripravené boli aj televízne štáby s kamerami a oficiálni fotografi.

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- aj dve prvé jednotky čakajú na slávnostné otvorenie Starého mosta ©Juraj Földes

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- aj dve prvé jednotky čakajú na slávnostné otvorenie Starého mosta ©Juraj Földes

Krátky program bol uvádzaný moderátorom a podfarbený hudbou. Smerom do mesta boli na prvú jazdu pripravené dve obojsmerné, nespriahnuté električky Škoda 30T ForCity Plus.

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- oficiálni hostia (Šefčovič- Pellegrini- Nesrovnal- Brecely- Šinály) © Juraj Földes

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- oficiálni hostia (Šefčovič- Pellegrini- Nesrovnal- Brecely- Šinály) © Juraj Földes

S malým omeškaním sa dostavili aj oficiálni hostia - Peter Pellegrini, minister dopravy Roman Brecely, podpredseda európskej komisie Maroš Šefčovič, primátor mesta Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ Eurovie SK Robert Šinály a predstavitelia samosprávy. Prví piati mali na úvod počnúc primátorom krátke príhovory. Pred strihaním pásky dostali darčeky - čisto zabalené pôvodné skrutky z rozobratej pôvodnej konštrukcie a na výzvu moderátora skúsili ešte kontrolne premerať rozchod koľají.

Nasledovalo akrobatické vystúpenie extrémnych bikerov za sprievodného bubnovania, ktorí potom asistovali aj pri strihaní pásky, v šírke celej jazdnej dráhy. Po jej prestrihnutí už nič nebránilo prvej jazde verejnosti cez most - teda až na maximálnu kapacitu dvoch električiek, ktoré museli nechať časť ľudí na zastávke.

8.7.2016- Bratislava, Petržalka- páska je prestrihnutá © Juraj Földes

Na Šafárikovom námestí sa otváranie skončilo rozdávaním ruží čestným hosťom a debatami účastníkov. Ďalší program bol ohlásený v staromestskej tržnici. Po uvoľnení trate pokračovali obidve električky na hlavnú stanicu a večer už začala pravidelná premávka linky č.1 do Petržalky.

8.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- v piatok pred šiestou sa už nik neponáhľal © Juraj Földes

Po dni otvorenia sa zrušila linka autobusu č. 82 a bolo ohlásené skrátenie nosnej linky č. 95 o týždeň neskôr, po prestupnú zastávku Farského v Petržalke. Na ľavom brehu - bratislavskej strane - zatiaľ chýba zastávka na Kamennom námestí, resp. námestí SNP smerom do Petržalky. Projekt bol objednaný a v cestovnom poriadku linky č.1 je už zastávka aj uvedená. Asi pôjde zatiaľ o provizórium.

12.7.2016- Bratislava, Námestie SNP- smerom do Petržalky tu električka zatiaľ nezastavuje © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Námestie SNP- smerom do Petržalky tu električka zatiaľ nezastavuje © Juraj Földes

Ako som sa na štvrtý deň bežnej premávky mohol presvedčiť, trať aj napriek opätovným vysokým teplotám slúži bez veľkých zádrheľov svojmu účelu. Záujem o zvezenie klimatizovanými nízkopodlažnými električkami z rokov 2014- 2015 sa mi ako laikovi zdal byť primerane veľký.

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- predná časť Škody 30T ForCity Plus sa na ďalšej zastávke zaplnila © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- predná časť Škody 30T ForCity Plus sa na ďalšej zastávke zaplnila © Juraj Földes

Zjavne sa celkom nedarí dodržiavať prekladaný 5 minútový interval električiek. Pozitívne hodnotím preferenciu električiek na dvoch svetelne riadených križovatkách novej trate. Pri zjazde na Šafárikovo námestie z mosta je povinné bezpečnostné zastavenie na konci mosta a následný zjazd do križovatky 15 km rýchlosťou, o ktorom odborníci na spriaznených stránkach už zaujato diskutovali.

12.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- do Petržalky môžu len obojsmerné Škody 30T ForCity Plus © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Šafárikovo námestie- do Petržalky môžu len obojsmerné Škody 30T ForCity Plus © Juraj Földes

Pokračovanie trate na pravom brehu mesta je ešte na stoloch, respektíve v počítačoch projektantov, do procesu EIA boli podané dve alternatívy zámeru, ktoré sa líšia v detailoch ale nie trasovaním.

K vyše dvom realizovaným km trate duálneho rozchodu by malo pribudnúť do r. 2020 ďalších 4,3 km na metrovom rozchode po južný okraj kompaktnej mestskej zástavby, do Janíkovho dvora.

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- nástupište liniek 1 a 3 © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Jungmannova- nástupište liniek 1 a 3 © Juraj Földes

Na stránkach ŽSR som nedávno našiel túto správu: „Podpisom zmluvy medzi Železnicami Slovenskej republiky a združením ,,Uzol Bratislava“ 20. júna 2016 sa začali práce na štúdii realizovateľnosti uzla Bratislava. Vedúcim členom štvorčlenného združenia je spoločnosť Reming Consult a.s, ďalšími členmi sú spoločnosti Sudop Praha a.s., Prodex Bratislava s.r.o. a Dopravoprojekt a.s. Bratislava. Zmluvná cena nadlimitnej zákazky realizovanej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je 1 298 880,00 € bez DPH. Štúdia by mal byť spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 (Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra, TEN – T CORE), je rozdelená na šesť etáp. Hotová by mala byť do 60 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy, teda v auguste 2017.“

Ako to z popisu predmetu štúdie vyplýva, práve dokončený úsek duálneho rozchodu medzi centrom mesta a dočasným úvraťovým ukončením trate v Petržalke, ani železničné zastávky na pravom brehu Dunaja nie sú v popise predmetu riešenia.

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Farského - na križovatke funguje preferencia električiek © Juraj Földes

12.7.2016- Bratislava, Petržalka, Farského - na križovatke funguje preferencia električiek © Juraj Földes

Pre prípad optimistického scenára otvoreného cezhraničného rozvoja regiónu by bolo vhodné uvažovať aspoň o územnej rezerve pre prestupový terminál v lokalite Janíkov dvor a s prepojením električkovej trate so železničnou stanicou Bratislava- Petržalka. Z hľadiska územného možno ponechať fantázii, či by takéto prepojenie malo mať duálny, alebo len metrový rozchod.

Juraj Földes


Galéria k článku

Počet: 92     Stránky: / 4        

Foto 23.4.2016- Bratislava- práce na likvidácii umelého ...

Foto 23.4.2016- Bratislava- práce pri odstraňovaní štet ...

Foto 5.5.2016- Bratislava, Petržalka- odvoz sute pri pi ...

Foto 5.5.2016- Bratislava, Petržalka- lešenie okolo pil ...

Foto 5.5.2016- Bratislava, Petržalka- kotviace súlodie ...

Foto 5.5.2016- Bratislava- práce na chodníku- konzole m ...

Foto 19.5.2016- Bratislava, Rázusovo nábrežie- pohľad n ...

Foto 19.5.2016- Bratislava- pod Starým mostom bolo možn ...

Foto 19.5.2016- Bratislava, Starý most- prvý deň otvore ...
nasledujúce obrázky »Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 36     Stránky: / 2     Výpis:    
» architekt Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 129 6.9.2016 11:34
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Zaujímavý blog od Petra Paulika: http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/431808/stary-most-v-bratislave-cast-5-rekonstrukcia-a-prestavba-2014-2016.html?ref=tit

» czhunter Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 25.8.2016 14:56
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Teda, akorát si je každý jistý, že za to můžou "ti ostatní", protože _já_ dělám všechno správně a nejlíp na světě. To ostatní jsou moc pomalí, moc zmatení, moc zavazí a celkově _mně_ akorát otravují život, protože _já_ mám _nárok_ jet rychle.
Bude trvat ještě mnoho generací z toho vyrůst

» czhunter Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 25.8.2016 14:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

V Holandsku se na chodník oddělený barevným pruhem vešli chodci, pejskaři, cyklisté a dokonce i (zcela legálně) jezdci na mopedu.
https://bicycledutch.files.wordpress.com/2013/02/light-moped-cyclepath.jpg
Ale v Česku to pochopitelně nejde, v Česku je vždycky všechno obrovský nepřekonatelný problém, protože ...
a to právě nikdo nedokáže vysvětlit, proč všude jinde na světě to fungovat může, ale u nás ne.

» Dominik.HK Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 965 18.8.2016 23:06
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Dělat hlavní silnici z chodníku je totiž úplně na nic a bylo by to ještě více nebezpečné než v současném stavu - cyklista by měl pocit absolutního bezpečí, zatímco zezadu by se přiřítil automobil odbočující vpravo, který by měl cyklistu v mrtvém úhlu a přejel by ho. A kdyby zastavil, tak do něj zezadu narazí další vozidlo na hlavní silnici, které nestihne dobrzdit (čekající automobil ještě zcela neopustí hlavní silnici, když bude čekat před přechodem).

» Dominik.HK Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 965 18.8.2016 23:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Čára, která odděluje chodník od cyklostezky, je často na nic, protože se jí zvláště chodci nezřídka nedrží, komunikace je tak podobná vztahu krajnice - vozovka. Na silnici se střetávají vozidla o rychlosti 15 (pomalý cyklista, stařec nebo jakkoli obtěžkaný jezdec atd.) - 50 km/h, to znamená až 3,3x rychlejší vozidla oproti nejpomalejšímu (na rovině).
Kdežto na chodníku + cyklostezce se střetávají stojící (odpočívající, pijící nebo fotografující turisté) s chodci (obvykle 3 - 7 km/h), výjimečně běžci (10 - 12 km/h) a bruslaři (např kolem lesů a k tomu uzpůsobených stezek, 15 - 25 km/h, převažují nižší hodnoty) a cyklisty (15 - 30 km/h, v rekreačních oblastech s výskytem bruslařů převažují vyšší hodnoty - menší koncentrace pomalých). Na takovéto komunikaci se tedy setkávají všechny rychlostní kategiorie (s výrazným útlumem mezi 7 - 15 km/h), což je nepřijatelné a ohrožující. Právě jsem si vzpomněl na vyprávění kamaráda, který jel (donucen značením) po cyklostezce, a to 35 km/h (pravda, to už je dost...) a vtom mu před kolo vběhlo dítě. Strhl řízení do silnice, naštěští zrovna nic nejelo. I já jsem nedávno na sdružené stezce málem přejel psa, který se z parku rozeběhl na stezku - zastavil jsem metr před ním z rychlosti 25 km/h. Na silnici se mi nic podobného ještě nestalo a na stezkách se tomu snažím maximálně vyhnout tak, že kolem nevyzpytatelných bytostí jako dětí a psů jezdím kolem 10 km/h, což je nepohodlné a neefektivní.

K rychlosti chodce - moje rychlochůze má kolem 7 km/h a při tom všechny předcházím. Normální člověk nepřesáhne 5 km/h, starší 3 km/h, speciální vrstvou jsou pak pejskaři a turisté - všelijak se motají rychlostí do 2 km/h. Já jezdím na kole obvykle 25 km/h, pokud jedu někam blíž, tak 30 km/h, těch "8x" jsem asi trochu přepískl, ale 7x už to bude určitě. :-)

A teď mi řekněte, jak chcete všechny rychlostní kategorie nacpat na dvoumetrový chodník tak, aby si nepřekážely... Cyklopruh nalevo sice znamená určitou preferenci, ale z vlastní zkušenosti vím, jak otravné je se ploužit 15 km/h za někým pomalejším, protože nalevo není místo a napravo se předjíždět nedá a je to neslušné a neočekávané. Na silnici by bylo řešení jednoduché - počkám, až projede auto, a pomalého předjedu.
Velmi nebezpečné také je, když se cyklista na stezce podívá za sebe, jestli nějaké auto nechce odbočit doprava, může přehlédnout chodce na chodníku a srazit ho, jak se už párkrát málem stalo mně.

Výsledek tedy je, že jízda na kole po městě mě vrcholně nebaví, protože je pomalá, nebezpečná a ničí kolo (nájezdy na stezky), a to vše kvůli cyklostezkám. Přiznám se, že když chci jet na druhý konec města, raději ho objedu dokola, ono to vyjde časově nastejno...

Řešením pro město by jednoznačně byly cyklopruhy na silnicích, kterých je ale aspoň u nás poskrovnu. Výhodou je, že cyklista stále jede po (hlavní) silnici, má ale vyhrazen prostor, do kterého auta nesmí. Ještě více se mi takové pruhy líbí po obou stranách jednosměrky, jako to mají třeba v Pardubicích.

» architekt Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 129 18.8.2016 19:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Maxipes: domnievam sa, ze budovat cyklocesty a pruhy pre cyklistov je spravna vec, ale musia byt navrhnute dostatocne velkoryso (na moste- obr. 16 to tak je) a systematicky- aby sa z predmestia mohol cyklista dostat s minimalnymi rizikami do centra, pripadne k rekreacnym cielom. V historickom centre, vo dvore, mame stojany pre bicykle a byvaju aj vyuzite- pred par rokmi este nezmysel☺.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 794 18.8.2016 18:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Nevím, nad čím to furt špekulujete: Nutno počítak s rychlostí těch nejpomalejších chodců, což jsou lidé se sníženou mobilitou a batolata, u nichž se navíc nedá odhadnout, kam vzápětí vybočí, dále že zvolna se loudají zavěšené páry milenců, občas se zastavivší a líbající se atd . Takže nikoliv 8 km/h ale řekněme 3 km/h, což je rychlost, při které se těžko dá vůbec na kole udržet balanc, jenže cyklista se jim na společném chodníku přizpůsobit musí. Rozdělení chodníků na pravý pruh pro chodce a levý pro kola je k ničemu - mám zkušenosti z Pardubic, kde takto byly rozděleny i chodníky široké 1m, tedy šířka pruhu 0,5m, a do toho se ani řídítka nevejdou.

» brano Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 754 18.8.2016 16:42
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Ešte doplnenie - predchádzajúci príspevok platí na cesty z východných predmestí do centra BA, kolega jazdí na bicykli z Petržalky do centra práve cez staronový most a zatiaľ sa nesťažoval.

» brano Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 754 18.8.2016 16:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Vzhľadom k absencii súvislých bezpečných ciest pre cyklistov je najlepšie v BA na bicykli nejazdiť vôbec...

» architekt Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 129 18.8.2016 15:52
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Znovuotvorenie Starého mosta v Bratislave

Brano: a na zaklade tych dlhorocnych skusenosi je lepsie jazdit vo vyhradenom pruhu, alebo prepletat sa medzi autami, nedajboze chodcami?

nasledujúce príspevky »