Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

» Návrat

Pridané: 13.7.2018 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk
Zdroj: Drážní inspekce

Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007 Jeden lidský život si vyžádala srážka vlaků v sobotu 14. července v 10.06 hodin v Čerčanech na Benešovsku. Rychlík jedoucí z Prahy do Českých Budějovic narazil do stojící soupravy osobního vlaku z Prahy do Benešova u Prahy (bez cestujících). Tak začínala tisková zpráva Drážní inspekce ze dne 14.7.2007 o tragické a zhola zbytečné události, od níž zítra uplyne rovných 11 let.

 

 

 

Je to spíš shoda náhod než záměr, že nový, už delší dobu plánovaný seriál na téma mimořádných událostí otvíráme právě dnes, v pátek třináctého, a zrovna touto srážkou vlaků. Stalo se tak proto, že bylo třeba vyplnit mezeru v zásobě příspěvků a ta nehoda je první, k níž na stránkách Drážní inspekce nacházíme dostatek podkladů, včetně fotografických. Ale vraťme se k obsahu zmíněné tiskové zprávy: Při nárazu zahynul třiapadesátiletý strojvedoucí v odstavené soupravě, osmatřicetiletý strojvedoucí rychlíku byl po nehodě přepraven do nemocnice a večer propuštěn do domácího ošetřování. Cestující ve vlaku utrpěli drobná poranění (oděrky, pohmožděniny, boule), lehká zranění lékaři klasifikovali u osmi z nich, přičemž pět cestujících bylo ošetřeno v nemocnici. Škoda byla předběžně odhadnuta na deset miliónů korun.


Následky nárazu rychlíku do odstavené „žabotlamy“ © Drážní inspekce

Doprava na trati nebyla přerušena, neboť nehoda se stala ve stanici a sražené vlaky se mohly objíždět po okolních kolejích. Vzhledem k závažnosti této mimořádné události měla Drážní inspekce na místě střetu tři vrchní inspektory. Přestože je šetření teprve v raném stádiu, prvotní závěry naznačují, že nehodu zřejmě nezpůsobila technická závada, ale selhání jednoho či více zaměstnanců Českých drah, a. s. Na stanovení konkrétního viníka (viníků) je však ještě brzy, napřed musí proběhnout výslechy příslušných osob. Podle dosavadních výsledků šetření je ale možné konstatovat, že strojvedoucí rychlíku měl povolen vjezd do stanice, kde přibližně v třicetikilometrové rychlosti narazil do osobního vlaku. Tolik tedy k tomu, co bylo o nehodě známo na začátku šetření. Ke srážce došlo na 1. staniční koleji, kterou najdete v plánu stanice.


Železniční stanice Čerčany na fotomapě z roku 2006; zdroj: mapy.cz

Odstavenou soupravu vlaku Os 9122 tvořila elektrická jednotka ve složení 451.048-3 + 051.048-5 + 051.047-9 + 451.047-5 depa kolejových vozidel Praha, vyrobená Vagónkou Studénka roku 1966 pod výrobním číslem 67009. Sloužila nejprve v lokomotivním depu Bohumín a pak v různých, postupně všelijak reorganizovaných lokomotivních depech pražských. Elektrický motorový vůz 451.048-3 byl srážkou poškozen natolik, že musel být okamžitě zrušen a sešrotován. Elektrický vůz 451.047-5 byl zrušen následujícího roku, ale k jeho likvidaci fyzické došlo až v roce 2011. Oba vložené vozy byly opraveny a využity k vytvoření elektrické jednotky ve složení 451.031-9 + 051.047-9 + 051.048-3 + 451.032-7, avšak ani ta už neexistuje – pro špatný technický stav byla zrušena v roce 2013 a fyzicky zlikvidována o rok později.


Jednotka 451.048-3/451.047-5 dne 11.3.2007 v Čerčanech © Jiří Zedníček

V čele druhého aktéra nehody, vlaku R 633 z Prahy hl.n. do Českých Budějovic, jela lokomotiva 363.053-0 z depa kolejových vozidel (DKV) Plzeň. Ta byla jako ES 499.1053 vyrobena ve Škodě Plzeň roku 1986 pod výrobním číslem 8164 a dodána do tehdejšího lokomotivního depa (LD) České Budějovice. Poté byla dislokována v LD Zdice a nakonec v LD resp. DKV Plzeň. Při nehodě byla vážně poškozena, komisionální prohlídkou technického stavu v DKV Plzeň dne 24.7.2007 byla škoda vyčíslena na 3 126 000,- Kč, ale po relativně brzké opravě se opět vrátila do služby. Nicméně dnes ji už mezi živými stroji nenajdete, tedy rozhodně ne pod původním označením. V roce 2011 totiž byla v DPOV Přerov rekonstruována na 362.053-1, přičemž její dislokace nedoznala změny a v DKV Plzeň slouží do současné doby.


Lokomotiva 363.053-0 v čele Pn 63801 dne 18.9.2006 u Veselí nad Lužnicí
© Michal Demčila

Šetření mimořádné události bylo složité a probíhalo jak po linii Drážní inspekce, která je uzavřela vydáním příslušné zprávy s datem 25. června 2008, tak prostřednictvím aktivit orgánů činných v trestním řízení. Ty vyvrcholili soudním jednáním, o jehož závěru informovala média dne 17. března 2008. I když si oba zdroje může otevřít každý sám, pro pohodlí především „neklikavců“ základní informace uvedeme přímo v textu. Nejprve se zastavíme u zjištění Drážní inspekce: Dne 14. 7. 2007 v 10:06 hodin došlo k mimořádné události v drážní dopravě ve smyslu § 49, odst. 1, 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, kdy na dráze železniční, celostátní, trati č. 519A Praha-Vršovice – Benešov u Prahy, na 1. staniční koleji v železniční stanici Čerčany v km 143,767, se vlak R 633 srazil s odstavenou soupravou vlaku Os 9122.


Železniční stanice Čerčany dne 14.8.2004 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Při mimořádné události (dále jen MU) došlo k usmrcení strojvedoucího vlaku Os 9122, ke zranění strojvedoucího vlaku R 633 a 5 cestujících z tohoto vlaku. Dále došlo k poškození drážního hnacího vozidla (dále jen HDV) 363.053-0 vlaku R 633, Depa kolejových vozidel (dále jen DKV) Plzeň, HDV elektrické jednotky 451.048-3, 451.047-5 DKV Praha, a vložených vozů 051.047-9, 051.048-5. Provozování drážní dopravy bylo přerušeno od 10:06 do 10:30 hodin dne 14. 7. 2007. […] Bezprostřední příčinou vzniku MU bylo dovolení vjezdu vlaku R 633 na 1. staniční kolej železniční stanice Čerčany a odjezdu z ní, při obsazení vlakové cesty pro tento vlak jinými drážními vozidly, a nedodržení podmínek jízdy podle rozhledových poměrů. Toho dne probíhala výluka 1. traťové koleje mezi žst. Senohraby a Čerčany a jezdilo se obousměrně po 2. koleji.


Následky srážky vypadaly hrůzně © Drážní inspekce

Drážní dopravu v žst. Čerčany řídí výpravčí hlavní služby („A“) a na řízení drážní dopravy se podílejí výpravčí vnější služby („B“) a signalisté stavědel St. 1 a St. 2. V 9:34 hodin zastavil na 1. staniční koleji vlak Os 9119, který byl vypraven ze žst. Praha-Smíchov, a ukončil zde jízdu. Vlak byl složen ze dvou elektrických jednotek. Po výstupu cestujících byl vlak na příkaz výpravčího „B“ popotažen o 114 metrů směrem ke stavědlu St.1, a zde byl rozdělen na soupravy pro vlak Sv první násled 9119 a pro vlak Os 9122.V 9:50 hodin výpravčí „A“ odevzdal po dohodě výpravčímu „B“ ústně dopravní službu a poté opustil dopravní kancelář za účelem vykonání osobní potřeby a nákupu potravin.Výpravčí „B“ převzal řízení drážní dopravy a v 09:56 hodin přijal vlak R 633 ze žst.Senohraby po 2. traťové koleji, vedený HDV 363.053-0.


Stanoviště lokomotivy 363.053-0 po nárazu © Drážní inspekce

V 10:00 hodin nařídil výpravčí „B“ přípravu a postavení vlakové cesty pro tento vlak ze 2. traťové koleje (tzv. nesprávné koleje) na první a z první koleje oběma signalistům, přestože tato kolej byla obsazena soupravami pro vlak SV první násled 9119 a pro vlak Os 9122. […] Vlak R 633 jel ze žst. Senohraby po 2. (tzv. nesprávné) traťové koleji. Do žst. Čerčany vjížděl na návěst „Přivolávací návěst“. Po projetí vjezdového zhlaví vjel vlak R 633 na 1. staniční kolej. Po vyjetí z oblouku uviděl strojvedoucí stojící soupravu pro vlak Os 9122 na 1. staniční koleji. Okamžitě použil rychločinné brzdění, ale pro krátkou vzdálenost se mu již nepodařilo před touto soupravou zastavit. Došlo k prudkému nárazu, při kterém byl usmrcen strojvedoucí na HDV 451.048-3. Takový byl děj, který je s dalšími podrobnostmi popsán v citované zprávě.


Deformované čelo vozu 451.048-3 po nárazu © Drážní inspekce

Z ní také vyplývá, že výpravčí „B“ v době události trpěl psychickou poruchou doprovázenou snížením rozpoznávacích a ovládacích schopností, což potvrdilo soudní řízení. Nyní se tedy můžeme věnovat jeho závěru, tedy rozsudku. Za zavinění mimořádné události před benešovským okresním soudem stanuli strojvedoucí rychlíku, výpravčí „B“ a signalista ze stavědla 1. Všichni od něj odešli s podmíněnými tresty, uvedenými v už výše zmíněném článku. Také závěrečná zpráva Drážní inspekce má své vyvrcholení, v podobě tzv. bezpečnostního doporučení, jehož realizace by měla zabránit vzniku podobných mimořádných událostí v budoucnu. V tomto případě se sice obrací na dva rozdílné subjekty, České dráhy (které v té době ještě zajišťovaly provoz na síti SŽDC) a Drážní úřad, ale týká se jednoho jediného zjištění:


Závěr zprávy Drážní inspekce

Případ tragické srážky vlaků v železniční stanici Čerčany je jedním z těch, k jejichž vzniku nevedla ani tak jedna jediná konkrétní příčina, jako spíš zřetězení v podstatě náhodných dílčích skutečností. Nikdo ze zúčastněných pracovníků nejednal jinak než obvykle, každý se držel zažité rutiny a podle vlastního přesvědčení svou profesi nijak nešidil (tedy snad až na výpravčího „B“, který u preventivní prohlídky zatajil své „bolesti hlavy“). Tragické na tom všem je, že za tu nehodu bez hlavního viníka zaplatil životem kdosi, kdo do dění vůbec nezasáhl a „provinil“ se jen tím, že seděl na svém stanovišti. Nejde mi o to, jestli půjdou do vězení, ale aby si uvědomili, co způsobili. Žádný trest mi mého syna nevrátí,“ řekl otec mrtvého strojvedoucího pantografu Čestmír Kolář na konci již odkazovaného článku. A tento výrok budiž také závěrem článku našeho.


Os 9145 Praha hl.n. - Benešov u Prahy v Čerčanech dne 14.8.2004 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. Drážní inspekce – Wikipedie
 2. Drážní inspekce – oficiální web
 3. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události č.j. 6-30/2007/DI (formát PDF)
 4. Čerčany – Wikipedie
 5. Detail stanice Čerčany - Želpage
 6. Plán žst. Čerčany z doby mimořádné události (formát XLS)
 7. Nádraží Čerčany na Playtvak.cz (video)
 8. Železniční trať Praha – České Budějovice – Wikipedie
 9. Jízdní řád 2006/2007 trati 221 - Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy a zpět (formát PDF)
 10. „LOKOstatistika“ – produkt Opavského železničního klubu dostupný po koupi CD „LOKO 2013“
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstavenou soupravou vlaku Os 9122 © Drážní inspekce

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 14    

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...

Foto 14.07.2007 - Čerčany: srážka vlaku R 633 s odstave ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 11         Výpis:    
» UR-CSD Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 93 18.7.2018 23:39
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

Plne suhlasim s Joeom a jeho prispevkom Vypravcovia sa xkrat snazia zlahcit si pracu a ked niekoho dostanu do pruseru tak ja nic ja muzikant ved on nerespektoval Opakovane sa mi v praxi dostalo ustnych pokynov typu muzes jet alebo hele firo mas to postavene a pripadne to bolo postavene ale z inej kolaje. Takze jedine co mozem doporucit v duchu znameho hesla doveruj ale preveruj Pretoze podla podla ustanoveni predpisu dostanete minimalne spoluvinu a nikto sa o tom nebude ani bavit Je to nespravodlive ale zial je to tak Nastastie drtiva vacsina vypravcov si robi svoju pracu zodpovedne a aj ustretovo voci ostatnym ale i tak je ostrazitost vzdy namieste

» Joe Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 223 18.7.2018 22:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

Vchod do stanice Čerčany mu bol dovolený privolávacou návesťou ktorá mu prikazovala jazdu podľa rozhľadu. Pri vchode išiel opatrne a pomaly ale po informácii od výpravcu vysielačkou ktorá bola v duchu „fíro máš postavené môžeš ísť“ ktorá ho uviedla do omylu začal zrýchľovať.
Jazda podľa rozhľadu znamená upraviť rýchlosť tak aby si za každých okolností zastavil pred prekážkou. Pri jazde cez výhybky neprekročiť 40 km/hod.
Informácia ktorú dostal vysielačkou predpisovo jazdu podľa rozhľadu nerušila.
Bolo mu kladené za vinu:
- Prekročenie rýchlosti 40 km/hod na pri vchode na výhybkách
- Pri dodržaní jazdy podľa rozhľadu musel pred tým panťákom bezpečne zastaviť.
Tým pádom mu bola pripísaná spoluvina na nehode.


» borisTT Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 182 18.7.2018 20:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

Dobrý deň, prečítal som si článok 2x ale niekde si neviem vysvetliť, prečo sa ušiel podmienečný trest aj strojveducemu z rýchliku. vie mi niekto prosím odpovedať ?

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 431 14.7.2018 19:41
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

Někde jsem měl reportáž očitého svědka (kolega, co původně chtěl jet na mašině (jsa k tomu z titulu své funkce oprávněn), ale pak si to rozmyslel a vlezl do prvního vozu). Tam, kde jsem očekával archivovaný soubor, jsem ho nenašel. Ještě pohledám.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 14.7.2018 11:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Som si takmer istý, že nejaké aktuálne infošky boli k nehode zverejnené aj tu ...

To se dá dohledat. Tehdy nám Drážní inspekce sice ještě tiskové zprávy neposílala, ale bez povšimnutí to v příslušné diskusi nezůstalo. Příspěvky v diskusní sekci Čierna kronika začínají tady.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 14.7.2018 8:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Ta ''slabost'' žabotlamu mě docela překvapila

Zpočátku ten problém v podstatě nebyl, projevil se až po pár letech, když v konstrukci začala hlodat koroze. Proto také nedošlo na žádnou jejich větší modernizaci. (Podobná nesnáz se ale časem ukázala i u jiných vozidel z té doby - zejména u přípojných vozů řady 020.)
___

A s tím "ustoupením" od nízkopodlažnosti při zrodu dnešních řad 560 a 460 to bylo trochu jinak. Ministerstvo si tehdy objednalo vývoj a výrobu "elektrického vlaku" v podobě vratné soupravy s elektrickým a řídicím vozem, která by byla variabilní co do počtu vložených vozů, tedy provozně rozpojitelná.

Dopadlo to sice poněkud jinak (k řídicím vozům panovala nedůvěra), ale základní myšlenka zůstala. Řady 560 a 460 striktně technicky vzato nejsou jednotkami (i když se za ně vesměs označují), ale soupravami, a třeba jejich elektrické vozy mohou jezdit (a občas se tak při jízdě do/z opravy stává) sólo.

» Etienne Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 028 14.7.2018 7:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

kamilk: když něco napíšeš, jenom dobře!
Ta "slabost" žabotlamu mě docela překvapila, takové vozidlo považuji za dost nebezpečné pro provoz. No už jezdí tuším poslední, takže problém je vyřešen... vzpomínám si na vyprávění jednoho strojvedoucího, který oslepl právě také po nehodě, když vedl žabotlam.

» kamilk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 2 318 14.7.2018 6:40
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

Som si takmer istý, že nejaké aktuálne infošky boli k nehode zverejnené aj tu na vlaky.net. Už si však nepamätám, či to bola aktualita na hlavnej stránke, alebo len dal niekto fotky do diskusného fóra. No na tú skrkvanú žabotlamu sa nezabúda.

...bylo třeba vyplnit mezeru v zásobě příspěvků... Keď bude zásobník opäť škriabať dno, môžeš ma pridať do mailing-listu s príslušnou výzvou. Sľubovať nechcem, ale posnažil by som sa.

» Joe Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 223 13.7.2018 17:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

To je konštrukčná slabina žabotliam alebo dobová daň za nízkopodlažnosť - slabá tuhosť karosérie. To bol aj dôvod prečo sa 560 a 460 vrátili ku klasickej konštrukcii.

» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 13.7.2018 12:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Z archivu Drážní inspekce: Čerčany 14.7.2007

Po dlhej dobe niečo z čiernej kroniky, ja dávam plus plus plus, zaujímavé, poučné.

Mimochodom, čumel som vtedy, ako drsne 363-ka zdemolovala tú žabotlamu, pritom v pomerne nízkej rýchlosti...ako keby zmietla osobné auto.


nasledujúce príspevky »