U Mostu se srazily dva nákladní vlaky, jeden strojvedoucí zahynul

1.10.2005 21:04 Milan Vojtek

U Mostu se srazily dva nákladní vlaky, jeden strojvedoucí zahynul

Jeden lidský život si vyžádala srážka dvou nákladních vlaků dnes v 0.15 hodin u zastávky Želenice nad Bílinou mezi Bílinou a Mostem. Nákladní vlak Unipetrolu Doprava, a. s., jedoucí z Hněvic do Sokolova zezadu narazil při rychlosti 57 km/h do stojícího nákladního vlaku ČD, a. s., jedoucího z Kralup nad Vltavou do Mostu.

Při nárazu zahynul dvaapadesátiletý strojvedoucí Unipetrolu Doprava, vykolejilo 13 vozů ČD a lokomotiva Unipetrolu Doprava. Škoda v tuto chvíli není ještě vyčíslena, nicméně již teď je jasné, že zejména kvůli zničení přední části lokomotivy přesáhne jeden milion korun.

Provoz na všech třech kolejích frekventované trati Ústí nad Labem–Chomutov je mezi Bílinou a Mostem přerušen, osobní doprava je nahrazována autobusy. V současné době se pracuje na obnovení provozu. Následky nehody však budou zřejmě odstraněny nejdříve ve večerních hodinách.

Vzhledem k závažnosti této mimořádné události má Drážní inspekce na místě střetu tři vrchní inspektory. Přestože je šetření teprve v raném stádiu, prvotní závěry naznačují, že by srážku mohl způsobit strojvedoucí Unipetrolu Doprava tím, že nezastavil vlak u návěstidla zakazujícího další jízdu. Jedná se tedy zřejmě o selhání lidského činitele a fatální porušení právních norem České republiky (konkrétně vyhlášky č. 173/1995, kterou se vydává dopravní řád drah).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

 


zpráva 2 z 13.12 hod :


Podle aktuálních údajů z místa nehody bude předpokládaná škoda výrazně vyšší. Škoda na lokomotivách Unipetrolu Dopravy, a. s., byla stanovena na 8 milionů korun, na vozech na 1,5 milionu korun, kolejích 2,5 milionu korun a na trakčním vedení 20 tisíc korun.

 
zpráva 3 z 18.52 hod:

Vše nasvědčuje tomu, že provoz po první traťové koleji by mohl být za okolností, že bude pojížděna rychlostí 20 km/h, obnoven do 24.00 hodin.

Súvisiace odkazy