Méně nehod na drahách, ale …

3.1.2021 8:00 Mgr. Martin Drápal Zdroj: Drážní inspekce - tisková zpráva

Méně nehod na drahách, ale …

Rok 2020 na dráze: nejméně mimořádných za posledních 17 let ● Drážní inspekce loni evidovala nejnižší počet mimořádných událostí za minulých sedmnáct let, přičemž při porovnání s rokem 2019 se jedná o pokles o 21 %. Počet usmrcených však klesl pouze o 4 % a počet zraněných pak o 20 %. Největší podíl na nižším počtu mimořádných událostí v roce 2020 měl snížený počet nehod na drahách neželezničních včetně metra, kde se událo o 910 mimořádných událostí méně.

Na železnici se pak událo o 78 mimořádných událostí méně s tím, že nejvíce jich Drážní inspekce zaznamenala v červenci, kdy se událo 134 mimořádných událostí, což je nejvíce v jednom měsíci za posledních 5 let. V tomto měsíci také zemřelo na železnici nejvíce osob (28). Z dlouhodobého hlediska je loňský počet mimořádných událostí nejnižší od roku 2004.

Celkový počet usmrcených na železnici se snížil o 2 (1 %) a počet zraněných se v porovnání s rokem 2019 o 41 (17 %) zvýšil.

Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem (chůze po tratí, přecházení kolejí mimo přejezd), přičemž v roce 2020 byl počet těchto případů i usmrcených při nich téměř totožný s rokem 2019 a 78 % těchto nehod v roce 2020 bylo s následkem smrti.

Výraznější pokles zaznamenala Drážní inspekce u střetnutí na železničních přejezdech, a to o 19 %, což se pozitivně projevilo i na počtu usmrcených, kterých však bylo méně jen o 9 %. Stejně jako v předchozím roce byl i v roce 2020 nejtragičtějším měsícem červenec, kdy se na přejezdech stalo na 26 střetnutí, při nichž zemřelo 7 osob.

Drážní inspekce vždy na začátku každého měsíce aktualizuje zveřejněná statistická data za předchozí období. Tato data jsou veřejnosti přístupná a jejich použití není nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění jsou data rozlišena na statistické výstupy dle jednotlivých krajů. Přehled vývoje mimořádných událostí k 31.12.2020 ve formátu XLS si můžete otevřít kliknutím do následujícího náhledu:

Všechna tato data a mnoho dalších jsou dostupná na webu Drážní inspekce v sekci Statistiky mimořádných událostí.

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Úvodní snímek: 18.8.2020 v 9:15 hodin vykolejil na vjezdu do stanice Tišnov rychlík „Vysočina“
jedoucí z Prahy do Brna © Drážní inspekce

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy