Preprava transformátora z Mochova

11.3.2017 8:00 Peter Bado

Preprava transformátora z Mochova

Železnica má v určitých momentoch nezastupiteľnú úlohu a jedným z takýchto momentov je i preprava nadrozmerných nákladov. K „mamutom“, ktoré sú pre prepravu po koľajach ako stvorené, patria i transformátory, pričom jedna z takýchto prepráv sa uskutočnila nedávno z vlečky rozvodne Čechy stred. Táto vlečka je napojená na trať Čelákovice – Mochov, ktorá patrí medzi lokálky bez pravidelnej osobnej i nákladnej dopravy.

 

 

 

 

Trať, uvedená v cestovnom poriadku pod číslom 234, „osirela“ s koncom GVD 2005/2006. Odvtedy sa stala „doménou“ dnes už tradičného „Polabského“, resp. od súčasného GVD „Mochovského motoráčiku“ spoločnosti KŽC Doprava. Nevyhnutné sú občasné jazdy vozidiel SŽDC v rámci údržby a diagnostiky a trikrát sa trať dostala i do hľadáčikov filmových a televíznych kamier. Vzácnym spestrením sa tak stáva nepravidelná obsluha vlečky tunajšej elektrickej rozvodne. Naposledy sa tak stalo 22. februára, pri návoze súpravy na vlečku a o dva dni neskôr, pri odvoze transformátora s hmotnosťou 206 ton.

Úpravy v rozvodni Řeporyje, vyvolané navýšením výkonu v oblasti Prahy a ďalšími investíciami, si vyžiadali taktiež výmenu transformátora. Tento, KPT 350MVA, 400/121/10,5 kV, bol uložený v rozvodni Čechy stred a hoci sú obe rozvodne od seba vzdialené vzdušnou čiarou iba necelých 35 km, bola zvolená pre podstatnú časť trasy preprava po železnici. Pre spoločnosť ČEPS a Siemens túto zabezpečili spoločnosti Trafoservis-Říha, Felbermayr iTB a ČD Cargo. Pretože rozvodňa Řeporyje nedisponuje vlečkou, smerovala preprava do najbližšej stanice, ktorou je žst. Praha Řeporyje, kde bol transformátor preložený na podvalník a po ceste prevezený na miesto svojho určenia.

Súprava opúšťa vlečku, 24. 2. 2017 © Peter Bado

Návoz súpravy celkovej dĺžky cca 96 m, tvorenej 24 nápravovým hlbinným vozňom Uaai 83 54 996 4 001, sprievodným vozňom 63 54 892 9 015 a dielenským vozňom Hbis 21 81 225 6 110, zabezpečoval rušeň 742 442. Rozradenie vozňov do potrebného poradia prebehlo na začiatku vlečky s využitím koľaje do Mochova. Počas pobytu súpravy na vlečke boli hlbinný a dielenský vozeň v areáli rozvodne, sprievodný vozeň bol odstavený na vlečkovej koľaji pred areálom. Z vlečky do Čelákovic súpravu odviezol rušeň 742 083, ktorému na ďalší úsek cesty, vzhľadom k hmotnosti celej súpravy približne 475 ton, prišiel vypomôcť rušeň 742 173.

Preprava z Čelákovic, vzhľadom k nutným obmedzeniam, prebehla v noci z 24. na 25. februára. Pre túto prepravu bola vydaná depeša, ktorá podrobne riešila pohyb súpravy v jednotlivých úsekoch. Rýchlosť z vlečky do Čelákovic bola obmedzená na 20 km/h a ďalej cez Prahu Vysočany, Libeň, Malešice, Vršovice ček. kol, Krč, Radotín, Smíchov os. n. do Řeporyjí činila najviac 50 km/h, pri zohľadnení miestnych pomerov bola znížená, miestami až na 5 km/h. Počas prepravy vo viackoľajných úsekoch alebo súbehu tratí bola zakázaná jazda vlakov po susednej koľaji. V staniciach bola za určitých podmienok dovolená.

Blíži sa kritické miesto na mochovskej trati, 24. 2. 2017 ©  Luboš Kraus

Vozeň Uaai bol vyrobený firmou Krupp v roku 1986, pôvodne ho v ČSSR využívala firma Energovod a od roku 1996 je jeho vlastníkom spoločnosť Felbermayr. Vozeň sa používal na prepravu strojárenských a energetických komponentov pre väčšinu elektrárni a rozvodní v niekdajšom Československu a následne ČR a SR. Využíval sa ale i pre prepravy vo viacerých krajinách Európy, v Turecku alebo strednej Afrike. Konštrukcia vozňa umožňuje prerozchodovanie na široký rozchod a je taktiež možné železničné podvozky nahradiť cestnými a pokračovať v preprave bez prekladania nákladu.

Dĺžka vozňa Uaai je 40 m, hmotnosť 172 t, nosnosť 348 t a najvyššia rýchlosť prázdneho vozňa je 90 km/h, naloženého 65 km/h. Vozeň umožňuje vďaka hydraulickej sústave stranový posun s nákladom +/- 550 mm, zdvih/zníženie nákladu v priebehu jazdy o 400/100 mm, pozdĺžne naklopenie a ďalšie funkcie nutné pre nakládku a vykládku. Pre túto prepravu bol osadený vloženými pozdĺžnymi nosníkmi, medzi ktorými bol na nosných pätkách umiestnený transformátor.

Predná časť vozňa Uaai, 22. 2. 2017 © Luboš Kraus

Sprievodný vozeň bol prestavaný z vozňa BDa, vyrobeného v roku 1974. Slúži ako zázemie pre sprevádzajúci personál a je rozdelený na šatňu, sklad, kuchyňu, obývaciu časť, spálňu, kúpeľňu a WC. Maximálna rýchlosť, ktorou môže byť prepravovaný je 120 km/h. Dvojnápravový dielenský vozeň z Rakúska poskytuje technické zázemie, sú v ňom uložené najmä dôležité náhradné diely, vybavenie pre nakládku, vykládku a zabezpečenie prepravovaného nákladu, materiál pre jeho podloženie a náradie.

Za poskytnutie niektorých technických informácií k napísaniu článku ďakujem pracovníkom spoločnosti iTB Praha, pobočky železničného oddelenia firmy Felbermayr, zabezpečujúcej prepravy nadrozmerných nákladov materskej firmy a jej partnerov po sieti SŽDC, ako i spoločnosti Trafoservis-Říha, ktorá sa venuje odborným službám v oblasti výkonových transformátorov.

Transformátor vo vozni Uaai, 24. 2. 2017 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy