SŽDC provozovatelem dráhy

1.7.2008 10:30 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: České dráhy, a.s.

SŽDC provozovatelem dráhy

Dnešního dne přechází funkce provozovatele dráhy celostátní a regionální v České republice z a.s. České dráhy na s.o. Správa železniční dopravní cesty. Děje se tak podle zákona č. 179/2008 Sb. ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku...

 

 

Tisková zpráva Českých drah k tomu praví:

Novelizovaný zákon č. 77/2002 Sb. přesouvá k 1. červenci 2008 některé činnosti z Českých drah, a.s., na Správu železniční dopravní cesty, s.o. Jde například o údržbu tratí či vydávání jízdního řádu. Tímto krokem jsou posíleny rovné konkurenční podmínky pro všechny dopravce.

„Přesun některých drážních činností z akciové společnosti České dráhy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty je nejvýznamnější změnou od transformace bývalé státní organizace České dráhy,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro provoz Jiří Kolář. Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek k tomu říká: „Naše společnost se nyní stává provozovatelem dráhy v České republice. Budeme tak zajišťovat nejen výstavbu a modernizaci tratí, ale také jejich údržbu. K dosavadnímu přidělování tras pro jednotlivé dopravce budeme také sestavovat a vydávat jízdní řád. Tím dochází k posílení rovných konkurenčních podmínek pro působení všech dopravců na naší železnici.“

České dráhy, a.s., (ČD) budou nadále vystupovat především jako dopravce a jejich zaměstnanci budou pro nového provozovatele dráhy (SŽDC) řídit i vlastní železniční provoz. V praxi to znamená, že v působnosti ČD budou služby související se samotnou jízdou osobních vlaků – jednání s objednavateli o trasách vlaků, vlakové soupravy, přímé řízení provozu vlaků, ale také provoz a údržba staničních budov většiny železničních stanic. Z nejznámějších profesí, se kterými se zákazníci setkávají, zůstávají u Českých drah pokladní, průvodčí, strojvedoucí a výpravčí.

Správa železniční dopravní cesty, s.o., (SŽDC) bude vedle výstavby a modernizace železniční sítě (modernizace koridorů, rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupišť, rekonstrukce železničních přejezdů, protihluková opatření atd.) nově zajišťovat řadu dalších aktivit. Jde zejména o provádění správy, údržby a oprav železničních tratí a dále pak SŽDC převezme od ČD také tvorbu a vydávání jízdních řádů.

K tomu můžeme dodat, že SŽDC přebírá od Českých drah nejen péči o koleje, ale také cca 10 000 zaměstnanců (a ČD tak přestávají být největším zaměstnavatelem v České republice) i příslušné budovy, stroje a drážní vozidla v celkové hodnotě 12 miliard korun. Tuto sumu stát Českým drahám uhradí v plné výši, což budilo a budí odpor zejména u konkurence, která v tom vidí nedovolenou skrytou státní podporu jednoho dopravce na úkor ostatních. Nestátním dopravcům se také nelíbí, že dnešního dne vzniká jen „mrtvá dopravní cesta“, protože vlastní železniční provoz na dráze celostátní i regionální budou nadále řídit zaměstnanci Českých drah.

Dnešní den se tak stává dalším milníkem na cestě transformace Českých drah, vedoucí podle jejích současných autorů směrem k lepším zítřkům, podle mnohých kritiků však spíš do pekel. Připomeňme si tuto cestu v datech:

1.1.1993 -
rozdělení ČSD na České dráhy (ČD) a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
1.1.2003 -
vznik akciové společnosti České dráhy (ČD) a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
1.12.2007 -
vznik akciové společnosti ČD Cargo
1.7.2008 -
převedení funkce provozovatele dráhy na SŽDC, s.o.
do r. 2010 -
vyčlenění osobní dopravy ČD, a.s. do samostatné dceřiné společnosti (záměr vlády)
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  3. Ministerstvo dopravy
  4. Sdružení železničních společností
  5. Zákon č. 179/2008 Sb.
  6. Finanční noviny - Doprava

Súvisiace odkazy