ŠKODA VAGONKA: Začalo to ve Studénce (4)

16.4.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: ŠKODA VAGONKA, a.s. Ostrava

ŠKODA VAGONKA: Začalo to ve Studénce (4)

Můj seriál se stal tak rozvláčným, že se nechal předběhnout současným vývojem podniku, jehož historii mapuje. Jak si můžete všimnout v pozměněném titulku této části, došlo ke změně názvu ostravské vagónky. Stalo se tak dnem 26.3.2008, kdy se zápisem nového jména do obchodního rejstříku i formálně odpoutala od svého někdejšího vlastníka a zvýraznila své spojení s mateřským plzeňským holdingem.

Nicméně vraťme se zase do minulosti a k názvům dobovým. Jak jsme si již řekli v dílu předchozím, k 1.7.1965 byly Československé vagónky Tatra, n.p., Studénka zařazeny do VHJ Závody ťažkého strojárstva, Martin. Tento stav vydržel necelé čtyři roky a dnem 1.1.1969 se podnik pod novým názvem Vagónka Studénka, n.p. stal součástí VHJ Československé vagónky, Praha. My ale začneme už v roce 1966 a to tím, co nás zajímá z hlediska celého směřování seriálu nejvíce, tedy výrobou železničních vozidel pro osobní dopravu.

V tomto roce byla zahájena sériová výroba čtyřnápravových motorových vozů s hydraulickým přenosem výkonu pro dopravu motorových rychlíků a těžkých motorových osobních vlaků  řad M 286.0 a M 286.1 (dnes 850 a 851), která pokračovala až do roku 1968. Na ni navázaly v letech 1968 - 1970 dodávky odvozených výkonnějších vozů s obdobným určením řad M 296.1 a M 296.2 (později 853 a 852), z nichž první byla určena pro mezinárodní provoz.
 
14.04.2005 - Hradec Králové hl.n.: 853.021-4 (ex M 296.1021, Studénka 1970) po příjezdu Os 5533 Jičín - Hradec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pro vedení osobních vlaků na místních tratích pak na základě požadavku ČSD v roce 1973 vagónka ve Studénce postavila dva prototypové dvounápravové motorové vozy řady M 151.0, která měla nahradit neúspěšnou řadu M 240.0 (820) a stále ještě dožívající „Hurvínky“ řady M 131.1 v provozu na místních tratích. Vzhledem k překročení hmotnosti byl nový typ vozů posléze přeznačen na řadu M 152.0 (dnes 810) a jeho sériová výroba se rozběhla v roce 1975. V roce 1979 začaly být tyto vozy v poněkud modifikované podobě také exportovány do Maďarska, kde byly u společností MÁV (do r. 1986 celkem 205 kusů) a GySEV (2 kusy) označeny řadou Bzmot. Pozdější exportní záměry s tímto typem (např. do Alžírska) už nevyšly.
 
05.04.2008 - u PJ Trutnov: 810.045-5 (ex M 152.0045, Studénka 1976) přijíždí jako Os 5731 Vrchlabí - Trutnov hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Od roku 1969 spolupracovali konstruktéři ze Studénky na vývoji nového čtyřnápravového motorového vozu s elektrickým přenosem výkonu pro vedení osobních vlaků na frekventovaných tratích, který měl být označen řadou M 474.0. Dva prototypy byly dokončeny až v roce 1974, pro překročení hmotnosti přeznačeny na řadu M 475.0 (později 860), ale sériové výroby se pro komplikace v dodavatelsko-odběratelských vztazích nedočkaly.
 
30.06.2007 - depozitář NTM Chomutov: 860.001-7 (ex M 475.0001 ex M 474.0001, Studénka 1974) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Do osobní dopravy to sice nepatří, ale k motorovým vozů ano: V roce 1972 bylo ze Studénky traťovému hospodářství ČSD dodáno 30 motorových vozů pro prohlídky a údržbu trakčního vedení, které byly postaveny na bázi „singrovky“ řady řady M 240.0 (820) a dostaly označení M 250.0 (později 893 a posléze u Českých drah MVTV-3).
 
30.06.2007 - Lysá n.L.: MVTV 3 - 005 ( ex 893.005-9 ex M 250.0005, Studénka 1972) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Souběžně se sériově vyráběnými řadami motorových vozů byly ve Studénce stavěny i odpovídající vozy přípojné. V letech 1966 – 1968 obdržely ČSD k prototypům Balm 5228 a 5229 už ze sériové výroby dalších 180 „dlouhých balmů“ dnešní řady 050, které byly určeny ke spřahování s motorovými vozy řad M 286.0 a M 286.1 (dnes 850 a 851). Přípojné vozy, které byly určeny k „hydrám“ řad M 296.1 a M 296.2 (později 853 a 852), byly vyvinuty, vyrobeny a v letech 1969 a 1970 dodány už ve více typech:
 
ozn. původní
ozn. po r. 2001
charakteristika
provoz
počet
-
9 oddílů 1. třídy
mezinárodní
10
054 Bn
9 oddílů 2. třídy
mezinárodní
5
053 Btn
velkoprostorový 2. třídy
vnitrostátní
120
 
055 BRn
 
kombinovaný 2. třídy
s restauračním oddílem
 
mezinárodní
6
vnitrostátní
5
 
Přípojné vozy pro mezinárodní provoz k řadě M 296.1 byly určeny především pro vedení prestižního mezinárodního motorového expresu „Vindobona“, jehož provoz těmito soupravami ČSD zajišťovaly v letech 1969 – 1972.
 
05.04.2008 - PJ Trutnov: odstavený vůz 053.030-3 (Studénka 1970) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V letech 1973 a 1974 byly vyrobeny dva prototypové přípojné vozy k řadě M 152.0 (dnes 810) označené Blm 25-09 600 a 601, na jejichž základě pak byly od roku 1976 dodávány ČSD sériové vozy označené řadou Blm 24-29 (dnes 010 ČD resp. 011 ZSSK). Obdobné vozy byly dodávány od r. 1979 také do Maďarska pod řadovým označením Bzx.
 
29.09.2007 - Břeclav: 010.326-7 (Studénka 1978) v rotundě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po určité době stagnace se do Studénky v roce 1969 vrátila také výroba osobních vozů pro klasické vlakové soupravy, a to výrobou čtyř restauračních vozů řady BRa, které byly určeny pro mezinárodní provoz. V témže roce pak byly postaveny dva prototypové čtyřnápravové velkoprostorové vozy řady Bai, které měly skříň shodnou s výše zmíněnými přípojnými vozy řady Baim; sériové vozy s již nově konstruovanou skříní byly vyráběny v letech 1972 – 1975.
 
16.02.2008 - PP Hradec Králové: obytný vůz 38-00 061-5 (reko Bai, Studénka 1973) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Obdobně byla v tomto období ve vagónce obnovena také výroba vozů poštovních, a to dvěma čtyřnápravovými mírně odlišnými typy 501 (s výpravnou) a 502 (bez výpravny), které byly u ČSD označeny řadou Fa a dodány v letech 1971 a 1972 v celkovém počtu 100 kusů. Pokud jde o vozy nákladní, kotlové a speciální, omezím se jen na konstatování, že v letech 1966 – 1980 nebyly ve Studénce vyrobeny žádné vozy kryté ani plošinové a v roce 1966 byla ukončena produkce dvounápravových kotlových vozů. Výroba v tomto segmentu se tak zaměřila především na vozy speciální, zejména pro hutní a těžební průmysl, a kotlové vozy čtyřnápravové.
 
16.02.2008 - PP Hradec Králové: nářaďový vůz, původně poštovní vůz řady Fa (pak Postm, posléze Post) 90-40 100 až 199 (Studénka 1971) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nicméně vraťme se teď opět k osobní dopravě a v ní k vozidlům, která předznamenala hlavní výrobní program dnešního pokračovatele studénecké tradice, akciové společnosti ŠKODA VAGONKA Ostrava, tedy k elektrickým jednotkám. Ve sledovaném období pokračovala výroba jednotek řady EM 475.1 (dnes 451) a do roku 1968 bylo vyrobeno celkem 51 dopravních jednotek této řady (tvořených 2 elektrickými a dvěma vloženými vozy). Na ně navázala v letech 1972 a 1973 dodatečná (viz níže) dodávka 11 dopravních jednotek poněkud inovované řady EM 475.2 (dnes 452).
 
23.10.2004 - Praha ONJ: třívozová jednotka s elektrickými vozy 452.001-1 a 002-9 (ex EM 475.2001 a 002, Studénka 1972) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Už v roce 1962 byl objednán vývoj "elektrického motorového vlaku na střídavý proud 25 kV, 50Hz, složeného z jednoho vozu motorového, jednoho vozu vloženého a jednoho vozu řídicího", jak znělo zadání Ministerstva dopravy. Na tomto úkolu se podílela vagónka ve Studénce spolu s Výzkumným ústavem kolejových vozidel Praha a n.p. MEZ Vsetín. Dva prototypy jednotky s původně uvažovaným označením vozů SM 487.0 + Bam-e + Bam-ře byly výrobně dokončeny v roce 1966, ale už s označením SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0. Jak už to tak bývá, i v tomto případě došlo k překročení hmotnosti, což našlo svůj výraz v přeznačení. Sériové jednotky řady SM 488.0 byly navíc objednány už bez řídících vozů ve složení SM 488.0 + 3x N 488.0 + SM 488.0 a byly vyrobeny v počtu 16 kusů (32 elektrických a 50 vložených vozů) v letech 1970 a 1971.
 
01.05.2004 - Brno hl.n.: jednotka s elektrickými vozy 560.001-0 a 002-8 (ex SM 488.0001a 002 ex SM 487.0001 a 002, Studénka 1966) jako Os 7962 Kúty - Tišnov © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V onom roce 1962 Ministerstvo dopravy objednalo současně také vývoj obdobných elektrických jednotek schopných provozu na stejnosměrné trakci, jenže jejich vývoj se opozdil natolik, že k vykrytí momentálních provozních potřeb ČSD musela proběhnout původně neplánovaná dodávka výše zmíněných 11 jednotek řady EM 475.2 (dnes 452). Původní požadavek totiž zněl na jednotku „dvousystémovou“. Nové jednotky měly být třívozové, s elektrickým, řídicím a vloženým usměrňovacím vozem (řady U 488.0) vybaveným vlastními sběrači, z něhož by byl elektrický vůz napájen při jízdě na trati střídavé trakce. Tyto záměry byly ovšem v roce 1970 zavrženy a vyráběné vozy byly dokončeny jako elektrický vlak pouze pro stejnosměrnou trakci. Prototypová jednotka EM 488.0001 + N 488.0053 + N 488.0054 + N 488.0055 + EM 488.0002 byla dodána v roce 1971. Sériová výroba těchto jednotek pak proběhla v letech 1974 - 1978 a v jejím rámci bylo dodáno 42 elektrických jednotek (84 elektrických a 126 vložených vozů).
 
30.06.2007 - PJ Ústí n.L.: elektrický vůz 460.001-1 (ex EM 488.0001, Studénka 1971)© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V onom období let 1966 – 1980 bylo ve Studénce vyrobeno i mnoho vozidel dalších, o nichž jsem se tu nezmínil. A nejen vozidel – zdejší vagónka se podílela i na dodávkách zařízení nedrážních, třeba technologických a ubytovacích celků pro ropné přečerpávací stanice v Sovětském svazu. To vše si ovšem vyžadovalo i značné investice do rozšiřování a modernizace výrobních prostorů, strojního vybavení i lidských zdrojů (jak se dnes říká). Nové vývojové, výrobní a skladovací kapacity přibyly zejména v letech 1967 – 1976. I do této fáze rozvoje podniku však zasáhl požár, který v dubnu roku 1969 zničil zcela prototypovou dílnu, zámečnickou dílnu a lakovnu a vážně poškodil i další provozy, zejména montážní plochy. Na rozdíl od velice rychlé výstavby nových objektů po prvním požáru se v tomto případě náhrada výrobních prostorů řešila zprvu provizorii a teprve v roce 1973 byla dokončena stavba nových definitivních dílen a provozů.
 
18.02.2008 - PJ Pardubice: hlubinný vůz Uaaik 454 č. 6632 054-7 (Studénka 1967) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
O vývoji n.p. Vagonka Studénka v těchto letech by se jistě dalo napsat mnohé, nicméně poslání tohoto seriálu je přece jen poněkud jiné. Proto si na závěr už jen opět ukažme rámcový přehled její produkce železničních vozidel za toto období:
 
druh vozidla
počet kusů
vozy nákladní a speciální
7 179
vozy kotlové
6 434
vozy měřicí
2
vozy osobní
533
vozy poštovní
100
vozy motorové
668
vozy přípojné
1 077
jednotky elektrické
104
celkem
16 097
 
Prameny a odkazy:
 1. ŠKODA VAGONKA, a.s.
 2. MSV Metal Studénka, a.s.
 3. Město Studénka - Historie města
 4. Město Studénka - Vagonářské muzeum
 5. "100 let vagonky ve Studénce; 1900 - 2000", M.Šmída, Thrall Vagonka Studénka, a.s., Studénka 2000
 6. „Atlas vozidel - Elektrické vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
 7. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
 8. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
 9. Atlas hnacích vozidel ČD, průmyslu a jiných dopravců
 10. Stránky o prototypech a lokomotivních unikátech v ČR a SR
 11. Stránky věnované příměstské dopravě v okolí Prahy
 12. Osobní vozy
 13. Nákladní vozy
 14. Historie výroby motorových vozů
 15. Traťové stroje 

Titulní snímek: Výrobní štítek motorového vozu M 286.1031 (851.031-5) nalezený dne 30.6.2007 v PJ Ústí n.L. na elektrickém hnacím voze 460.082-1 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy