Vláda schválila vyčlenění osobní dopravy ČD

9.1.2008 13:50 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vláda schválila vyčlenění osobní dopravy ČD

Vláda dnes schválila záměr ministerstva dopravy, které chce vyčlenit osobní dopravu Českých drah do samostatné dceřiné společnosti. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl premiér Mirek Topolánek. Podle něj jde o pokračování již schválené restrukturalizace ČD, a diskuse na vládě byla proto velmi krátká.

 "Vydělením osobní dopravy dojde k racionalizaci jejího financování; je to pokračování procesu, který byl přerušen v 90. letech," řekl Topolánek. Dráhy totiž až do loňského roku financovaly ztrátu osobní dopravy ze zisků dopravy nákladní. Ačkoliv ministerstvo dopravy zatím o chystaných změnách neinformuje, podle dostupných zpráv by se vyčlenění mělo uskutečnit do roku 2010.

Toto stručné sdělení dnes přinesly jako první Finanční noviny. Rozhodnutí vlády avizovalo už včerejší zpravodajství tiskové agentury ČTK, v jehož zprávě se mj. píše:

Oddělení osobní dopravy do dceřiné společnosti má být třetí etapou restrukturalizace ČD. V první fázi se do dceřiných firem vyčlenily doplňkové činnosti, čímž vznikly například firmy ČD Travel, RailReklam nebo ČD Reality. Druhá etapa skončila loni v prosinci vytvořením samostatné akciové společnosti ČD Cargo, která převzala nákladní dopravu. O osamostatnění osobní dopravy od ČD se mluví již delší dobu. Jak vyplývá z listopadové prezentace šéfa ČD Josefa Bazaly na Žofínském fóru, "přípravu koncepčního řešení restrukturalizace osobního dopravce" vidí jako jednu z priorit i vedení drah.

Z finančního hlediska je osobní doprava ČD dvojího druhu. Drtivou většinu spojů si objednávají ministerstvo dopravy a kraje, které hradí prokazatelnou ztrátu z provozu rychlíků, respektive lokálních vlaků. Na rychlíky dostaly dráhy loni od MD 3,4 miliardy, další zhruba 4,5 miliardy dodaly kraje. Na vlastní podnikatelské riziko provozují dráhy pouze část vlaků vyšších kategorií. I tak však osobní doprava produkuje každoroční ztrátu v řádech stamilionů. Ztrátu dráhy ještě loni hradily ze zisků nákladní dopravy, to však s oddělením carga skončilo. Zprůhlednění finančních toků bylo jedním z důvodů oddělení nákladní dopravy. Počet cestujících na české železnici od roku 2005 každým rokem roste. Loni jich bylo zhruba 185 milionů.

Připomeňme si obě předchozí etapy restrukturalizace Českých drah, které byly už v zásadě formálně dokončeny:

1. etapa: vyčlenění činností doplňkového a servisního charakteru

České dráhy a.s. už nedlouho po svém vzniku začaly vyčleňovat jednotlivé své činnosti do dceřiných společností, ale vytvářely také dcery s náplní novou u původního podniku nebývalou. V průběhu let 1993 – 2007 vznikly zejména tyto společnosti:

 • ČD-Telematika, a.s. - služby z oblasti telekomunikací a informatiky, 
 • ČD Reality, a.s. - oprava, modernizace a nové využití nemovitého majetku, tj. železničních nádražních budov a okolních pozemků,
 • Cestovní kancelář ČD travel, s.r.o. - cestovní kancelář nejen pro zaměstnance Českých drah,
 • Dopravní vzdělávací institut, a.s. - podnikové vzdělávání zaměstnanců,
 • RailReal, a.s. - řešení rozvojových projektů, architektonické a inženýrské poradenství,
 • Railreklam, s.r.o. - využívání movitého a nemovitého majetku Českých drah, a.s., k reklamním účelům,
 • Traťová strojní společnost, a.s. - údržba, modernizace a výstavba koridorů a ostatních tratí,
 • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu,
 • DPOV, a.s. - opravy a modernizace železničních kolejových vozidel. 
2. etapa: vyčlenění nákladní dopravy
Vláda České republiky na své schůzi dne 22.10.2007 schválila vznik akciové společnosti ČD Cargo jako dceřiné společnosti Českých drah, jak zaznamenala a komentovala naše aktualita ČD Cargo: dlouho plánované rodičovství. Nová společnost vznikla dnem 1.12.2007 se všemi už známými důsledky v oblasti organizační, materiální i personální. Na důsledky ekonomické si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
A co dál?

Naskýtá se otázka, co vlastně budou posléze „České dráhy“ jako takové, když postupným vydělováním všech činností, popř. jejich předávání subjektům jiným (jako to bude při plánovaném přenesení správy železniční dopravní cesty na příslušnou státní organizaci) zbude jen prázdná skořápka. Měly by tak nabýt typicky holdingového uspořádání, jenže vláda zároveň plánuje (částečný) odprodej a.s. ČD Cargo a možná i dceřiných společností dalších. Kam to povede, to ukáže až další vývoj. Který může být ostatně modifikován i politickou změnou v Parlamentu a vládě České republiky.

V každém případě se lze nadít ještě následného rozdělení nově vniklé společnosti "ČD osobní doprava" do  dvou až tří dalších - podle zdroje příspěvkového financování :

 • doprava příměstská a regionální (kraje),
 • doprava dálková dotovaná (stát),
 • doprava dálková nedotovaná (vlastní podnikatelské riziko).

To všechno jsou ovšem jen mé úvahy, které se opírají o doposud známé skutečnosti a jistou logiku věci. Moudřejší budeme, až ministerstvo dopravy poodhalí roušku, jíž doposud zastírá své konkrétnější záměry (eventuálně jejich naprostý nedostatek).

Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s.
 2. ČD Cargo, a. s.
 3. Ministerstvo dopravy
 4. Zprávy z médií citované na stránkách Vlaky.net - FÓRUM - CZ - Všeobecne - Restrukturalizace a rozvoj Českých drah 

Titulní ilustrační snímek: 25.08.2007 - Břeclav: 680.001 jako SC 72 z Vídně a 842.003-6 na Os 4515 ze Znojma
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy