Fotosúťaž „FOTO RAIL ´07“

24.7.2007 12:05 želrail Zdroj: želrail

Fotosúťaž „FOTO RAIL ´07“

V dňoch 18. – 21. 9. 2007 sa v rámci týždňa železničiarskych aktivít Railinform 2007 uskutoční vo Vrútkach 9. Medzinárodná výstava pre potreby železníc a dopravy ŽEL RAIL 2007. Záštitu nad výstavou prevzali minister dopravy pôšt a telekomunikácií Ing. Ľubomír Vážny, generálny riaditeľ ŽSR Ing. Dalibor Zelený, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Slovensko Ing. Milan Chúpek, PhD a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Mgr. Matej Augustín

 

 

 

 

 

Pri tejto príležitosti Žel-Rail s.r.o. v spolupráci so ŽSR a internetovým klubom VLAKY.NET vyhlasuje I. ročník fotosúťaže amatérskych fotografov FOTO RAIL ´07 v nasledujúcich kategóriách:

 
 
1. Železnica a vlak ako súčasť prírody
2. Železnica a ľudia
3. Železnica to je technika a história
 
 
Súťažné podmienky:
 
 • Zámerom súťaže FOTO RAIL je podporiť tvorbu amatérskych fotografov, ktorí dokážu nevšedným, emotívnym, nedokumentárnym spôsobom zachytiť železnicu ako fenomén zasahujúci do nášho každodenného života
 • Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek neprofesionálny fotograf bez rozdielu štátnej príslušnosti maximálne tromi fotografiami v každej kategórii
 • Fotografie sa prijímajú iba v digitálnej forme v rozmeroch 2272 x 1704 (4:3) alebo 2272 x 1514 (3:2) vo formáte JPG na médiu cd (dvd).
 • Súťažné fotografie budú prijímané na médiach od 25. 7. 2007 do 31. 8. 2007 na adresu usporiadateľa:  
ŽEL-RAIL s.r.o.
Kollárova 49
036 01 Martin 
                        v obálke označenej FOTO RAIL ´07
 • Každé médium musí byť označené menom a adresou autora.
 • Každá fotografia musí mať názov a číslo kategórie, do ktorej je prihlásená
 • Nevyžiadané médiá (cd, dvd) sa nevracajú.
 • Usporiadateľ súťaže zosumarizuje anonymne všetky diela podľa kategórií a zašle jednotlivým porotcom na vyhodnotenie.
 • Tri najlepšie fotografie vybraté porotou budú ocenené usporiadateľmi súťaže cenami a Diplomom ŽEL-RAIL 2007
 • Ďalšie ocenenia budú závislé od rozhodnutia poroty, ktorá má aj právo niektoré ocenenie neudeliť
 • Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné
 • V I. ročníku súťaže sa účastnícky poplatok nevyžaduje
 • Kalendár výstavy:
  • Uzávierka:                        31. august 2007
  • Porota:                             5. september 2007
  • Oznámenie výsledkov:       15. septembra 2007 na web stránke: www.zel-rail.sk
  • Výstava:                           18.-21. september 2007    
  • Miesto výstavy:                  Výstavná hala ŽEL-RAIL.  
     
                                           Víťazné fotografie budú po ukončení výstavy zverejnené 
                                           na web stránke organizátora do 15. októbra 2007
 
Zloženie poroty:
           
 • Vladimír Bača, AFIAP – profesionálny fotograf
 • Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., AFIAP – riaditeľ vydavateľstva
 • Milan Vojtek - redaktor a fotograf denníka Právo, Břeclav, ČR
 • Juraj Gavura – tajomník Fotoklubu K. Plicku
 • Schwartzová Dana - šéfredaktor Ž-semafor
 
Účasťou na súťaži sa autor vzdáva autorských práv v prospech usporiadateľa súťaže a povoľuje ich ďalšie použitie v materiáloch usporiadateľa za účelom propagácie výstavy s podmienkou uvedenia autora pri akejkoľvek prezentácii.
 
Príprava a vytlačenie víťazných a vystavených diel bude na náklady organizátora.
 
 
   
 
 

Súvisiace odkazy