ŽEL RAIL 2007

18.9.2007 4:47 Ivan Wlachovský Zdroj: Žel Rail

ŽEL RAIL 2007

V poradí už 9. ročník medzinárodnej informatívno-kontraktačnej výstavy výrobkov a služieb pre potreby železníc a dopravy ŽEL-RAIL 2007 sa uskutoční v dňoch 18. - 21. septembra 2007 v priestoroch Železničnej stanice vo Vrútkach

.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
 
MOTTO:
"Efektivita a aplikácia výsledkov vedy a výskumu v oblasti železničnej dopravy, dopravných systémov a ich modernizácia."
.
.
.
 
Spoločnosť ŽEL-RAIL, s.r.o. si Vás dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať na v poradí už 9. ročník medzinárodnej výstavy výrobkov a služieb pre potreby železníc a dopravy ŽEL-RAIL 2007. Túto výstavu navštívilo počas uplynulých 8 ročníkov už takmer 50 000 návštevníkov a práve toho roku sa chystáme toto číslo prekročiť.
 
Pri príležitosti výstavy, Žel-Rail s.r.o. v spolupráci so ŽSR a internetovým klubom VLAKY.NET vyhlásila I. ročník fotosúťaže amatérskych fotografov
FOTO RAIL ´07
Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov prebehne dňa 18. 9. 2007 v hale výstavy v priestore ŽEL RAIL FÓRUM o 13:30 hod.
.
.
.
Zameranie výstavy:

Vystavované exponáty súvisia predovšetkým so železničnou prepravou, a to tak osôb ako aj tovarov. Na tejto výstavnej akcii sú každé dva roky prezentované novinky, ktoré sú pripravené brázdiť slovenské i európske koľajnice, služby, ktoré sa dotýkajú cestujúcich i tých, ktorí využívajú železnice na prepravu tovaru. Okrem iného je táto výstava už tradične spätá s prednáškami a seminármi z tejto oblasti dopravy a z tohto pohľadu je preto vhodná i pre študentov Stredných a Vysokých škôl študujúcich práve tento odbor.
 
 
Výstava bude otvorená:.
 
Utorok
18. septembra 2007
od 9:00 - 18:00 hod.
Streda
19. septembra 2007
od 9:00 - 18:00 hod.
Štvrtok
20. septembra 2007
od 9:00 - 18:00 hod.
Piatok
21. septembra 2007
od 9:00 - 14:00 hod.
Ceny lístkov:
.
Dospelá osoba   40 Sk
Dieťa do 15 rokov, dôchodcovia, študenti SŠ a VŠ po predložení preukazu    20 Sk 
.
 
 
Program:
 
 
18. september 2007 (1. deň výstavy)
  9:00
 Otvorenie brán výstaviska
  9:30
 Príchod nostalgického vlaku zo Žiliny
10:00
 Slávnostné otvorenie výstavy
 Konferencia
"Vysokorýchlostné
trate" Žilinská univerzita
Gama Klub

I. blok prednášok
10:30
 Prehliadka výstavy oficiálnymi hosťami
11:00
 Zasadnutie komisie pre udeľovanie zlatých medailí Žel-rail
11:30
Krst knihy Petra Milu "Kronika marketingára"
12:00
12:30
13:00
 Tlačová konferencia s organizátormi Railinform 2007 a ŽEL-RAIL 2007
13:30
Vyhlásenie výsledkov súťaže FOTO-RAIL v areáli výstaviska, stánok č. 207 
   Konferencia "Vysokorýchlostné
trate"

Žilinská univerzita
Gama Klub
II. blok prednášok
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 Zatvorenie brán výstaviska
18:30
 
 
19:00
Večierok účastníkov konferencie VRT
19:30

 Recepcia pre vystavovateľov spojená s odovzdávaním Zlatých medailí ŽEL-RAIL 2007
20:00
20:30
21:00
21:30
 Odchod nostalgického vlaku do Žiliny s účastníkmi recepcie
 
19. september 2007 (2. deň výstavy)
  9:00
 Otvorenie brán výstaviska
 Konferencia
"Súčasné problémy
v koľajových
vozidlách"

I. blok prednášok
Žilinská univerzita -
blok NR
  9:30
Príchod nostalgického vlaku zo Žiliny s účastníkmi konferencie "Vysokorýchlostné trate"
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
Konferencia "Súčasné problémy v koľajových vozidlách
II. blok prednášok
Žilinská univerzita - blok NR
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
 Odchod nostalgického vlaku do Žiliny
18:00
 Zatvorenie brán výstaviska
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 Spoločenské stretnutie účastníkov konferencie
"Súčasné problémy v koľajových vozidlách"
Menza Žilinskej univerzity
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
 
20. september 2007 (3. deň výstavy)
  9:00
 Otvorenie brán výstaviska
  9:30
 Konferencia "Súčasné problémy v koľajových vozidlách"

III. blok prednášok
Žilinská univerzita - blok NR
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
 Príchod nostalgického vlaku zo Žiliny s účastníkmi konferencie "Súčasné problémy v koľajových vozidlách"
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
Odchod nostalgického vlaku do Žiliny
18:00
 Zatvorenie brán výstaviska
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
20:00
 Spoločenské stretnutie organizátorov s vystavovateľmi
20:30
21:00
21:30
22:00
 
21. september 2007 (4. deň výstavy)
  9:00
 Otvorenie brán výstaviska  
  9:30
 Konferencia "Súčasné problémy v koľajových vozidlách"

IV. blok prednášok
Žilinská univerzita - blok NR
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 Zatvorenie brán výstaviska
 
V priebehu výstavy navštívte aj expozíciu železničných vozidiel vo "Výhrevni Vrútky" od 10:00 - 17:00 a premietanie filmov Railfilm 2006, 2007 každý deň v dvojhodinových blokoch v areáli výstaviska.
 
Stanica Žilina - Záriečie v dňoch 6. - 27. septembra, filmový festival a spoločenské akcie, viac informácií na www.stanica.sk
Výstava "Modelová železnica" v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach od 7. - 17. septembra 
 
 
  
Jazda mimoriadných vlakov počas výstavy ŽEL-RAIL 2007 
 
ŽILINA - VRÚTKY
 
 
 
Dátum Date
Odhod Departure
Príchod Arrival
Typ vlaku Type of Train
Žilina
Vrútky
 
18. september
8:45
9:05
M 274.004 "Modrý šíp"     "Blue Arrow"
19. september
8:50
9:10
M 274.004 "Modrý šíp"     "Blue Arrow"
19. september
13:45
14:05
M 274.004 "Modrý šíp"     "Blue Arrow"
20. september
12:50
13:10
E 471 "Elephant" ČKD Vagónka Ostrava
 
 
 
 
VRÚTKY - ŽILINA
 
 
 
Dátum Date
Odhod Departure
Príchod Arrival
Typ vlaku Type of Train
Vrútky
Žilina
 
18. september
21:30
21:50
M 274.004 "Modrý šíp"     "Blue Arrow"
19. september
12:30
12:50
M 274.004 "Modrý šíp"     "Blue Arrow"
19. september
17:45
18:05
M 274.004 "Modrý šíp"     "Blue Arrow"
20. september
11:55
12:15
E 471 "Elephant" ČKD Vagónka Ostrava
20. september
17:30
17:50
E 471 "Elephant" ČKD Vagónka Ostrava
 
 
 
 

Súvisiace odkazy