FOTO RAIL ´07, výsledky súťaže

30.9.2007 7:55 Ivan Wlachovský Zdroj: Žel-rail

FOTO RAIL ´07, výsledky súťaže

Pri príležitosti 9. ročníka medzinárodnej výstavy výrobkov a služieb pre potreby železníc ŽEL-RAIL, v spolupráci so ŽSR a internetovým klubom VLAKY.NET sa bol výhlásený I. ročník fotosúťaže amatérskych fotografov pod označením FOTO RAIL ´07.

 

  

 

Súťažné kategórie:    
1. Železnica a vlak ako súčasť prírody
2. Železnica a ľudia
3. Železnica to je technika a história
 
• Zámerom súťaže FOTO RAIL bolo podporiť tvorbu amatérskych fotografov, ktorí dokážu nevšedným, emotívnym, nedokumentárnym spôsobom zachytiť železnicu ako fenomén zasahujúci do nášho každodenného života
• Súťaže sa mohol zúčastniť ktorýkoľvek neprofesionálny fotograf bez rozdielu štátnej príslušnosti maximálne tromi fotografiami v každej kategórii .

Zloženie poroty:  
• Vladimír Bača, AFIAP - profesionálny fotograf
• Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., AFIAP - riaditeľ vydavateľstva
• Milan Vojtek - redaktor a fotograf denníka Právo, Břeclav, ČR
• Juraj Gavura - tajomník Fotoklubu K. Plicku
• Schwartzová Dana - šéfredaktor Ž - Semafor  

Súťaže FOTO RAIL´07 sa zúčastnilo 23 autorov so 155 fotografiami.

Ocenené fotografie v jednotlivých kategóriách: 


Marián Petráško     Pavúčik     2.miesto  kategória č.1 
 
Ivan Wlachovský     Nové Košariská     2.miesto  kategória. č.1
 
 Ing. Jozef Pilko    Delfíny pod Tatrami   3.miesto  kategória č.1  
Miroslav Silváši     Podkúrené     1.miesto  kategória č.2 
 
Marián Petráško     Nasledovníci     2.miesto kategória č.2 
 
Ing. Jozef Pilko     Na cestách     3.miesto  kategória č.2 
 
Ing. Jozef Pilko     Už ide!     diplom  kategória č.2

Ing. Igor Molnár     História v pohybe    diplom kategória č.3

Patrik Frick     Odchod Zr 1845 Rozsutec   diplom  kategória č.1

Peter Wlachovský     Para     3.miesto  kategória č.3

V nasledujúcej galérii so súhlasom Žel-rail uverejňujeme všetky vystavené fotografie:

Galéria

Súvisiace odkazy