Fotosúťaž FOTO RAIL '09

8.7.2009 8:00 Ivan Wlachovský Zdroj: ŽEL-RAIL

Fotosúťaž FOTO RAIL '09

Pri príležitosti 10. ročníka medzinárodnej výstavy výrobkov a služieb pre potreby železníc ŽEL-RAIL, v spolupráci so ŽSR a internetovým klubom VLAKY.NET sa vyhlasuje II. ročník fotosúťaže amatérskych fotografov pod označením FOTO RAIL '09, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

 

 

 

1. Železnica a vlak ako súčasť prírody 

2. Železnica a ľudia 

3. Železnica to je technika a história 
 

Súťažné podmienky:

 • Zámerom súťaže FOTO RAIL je podporiť tvorbu amatérskych fotografov, ktorí dokážu nevšedným, emotívnym, nedokumentárnym spôsobom zachytiť železnicu ako fenomén zasahujúci do nášho každodenného života
 • Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek neprofesionálny fotograf bez rozdielu štátnej príslušnosti maximálne tromi fotografiami v každej kategórii
 • Fotografie sa prijímajú iba v digitálnej forme v rozmeroch 2272 x 1704 (4:3) alebo 2272 x 1514 (3:2) vo formáte JPG na médiu CD (DVD)
 • Súťažné fotografie budú prijímané na médiách od 25.7. 2008 do 31.8. 2009 na adresu poriadateľa:

  ŽEL-RAIL s.r.o.
  Kollárova 49
  036 01 Martin

  a to v obálke označenej FOTO RAIL '09
 • Každé médium musí byť označené menom a adresou autora
 • Každá fotografia musí mať názov a číslo kategórie, do ktorej je prihlásená
 • Nevyžiadané médiá (CD, DVD) sa nevracajú
 • Usporiadateľ súťaže zosumarizuje anonymne všetky diela podľa kategórií a zašle jednotlivým porotcom na vyhodnotenie
 • Tri najlepšie fotografie vybrané porotou budú ocenené usporiadateľmi súťaže cenami a Diplomom ŽEL-RAIL 2009
 • Ďalšie ocenenia budú závislé od rozhodnutia poroty, ktorá má aj právo niektoré ocenenia neudeliť
 • Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné
 • Počas II. ročníka súťaže sa účastnícky poplatok nevyžaduje

 
Kalendár výstavy:

Uzávierka: 31. august 2009
Porota: 5. september 2009
Oznámenie výsledkov: 9. októbra 2009 na web stránke http://www.zel-rail.sk
Výstava: 29. septembra - 2. októbra 2009
Miesto výstavy: Výstavná hala ŽEL-RAIL

Víťazné fotografie budú po ukončení výstavy zverejnené na web stránke organizátora do 15. októbra 2009

 
Zloženie poroty:

5 členovia poroty budú určení z radov fotografov

Účasťou na súťaži autor dáva súhlas na verejnú prezentáciu svojich diel a povoľuje ich ďalšie použitie v materiáloch poriadateľa za účelom propagácie výstavy s podmienkou uvádzania autora pri akejkoľvek prezentácii.
Príprava a vytlačenie víťazných a vystavených diel bude na náklady organizátora

Súvisiace odkazy