Řídicí vozy na našich kolejích: řada 954.0/954.2

17.2.2008 21:15 PhDr. Zbyněk Zlinský

Řídicí vozy na našich kolejích: řada 954.0/954.2

Vývoj parku vozidel Českých drah nepostupuje zrovna mílovými kroky, jak bychom si asi všichni přáli, ale přece jen se občas stane, že jeho realita svým pokrokem znehodnotí cosi před nepříliš dávnou dobou o něm napsaného. A právě to postihlo můj ani ne rok starý článek o řídicích vozech řady 954, takže mi nezbylo nic jiného, než připravit toto přepracované a doplněné vydání původního textu a na něj navazující galerie fotografií.

AKTUALIZACE ze dne 17.2.2008 ZDE, NOVÉ SNÍMKY začínají ve fotogalerii ZDE  

V průběhu let 1998 – 2006 nechaly České dráhy rekonstruovat všechny své motorové vozy řad 852 a 853 v dílnách společnosti Pars nova Šumperk na modernizovanou řadu 854. V roce 2005 byly zahájeny v Krnovských opravnách a strojírnách modernizace příslušných vozů přípojných řady 053 na řadu 054.2. V tomto kontextu pak nebylo daleko k myšlence doplnit tato vozidla vozem řídicím do ucelené vratné soupravy, která se osvědčila už v případě kombinace vozů 843, 043 a 943.

18.02.2008 - Pardubice hl.n.: z takových vozů vzniká řada 954, ale vůz Postw 90-78 355-4 ještě slouží © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Vývoj a výroba

Vzhledem k tomu, že zmíněné modernizované motorové vozy svou novou podobu dostaly v dílnách společnosti Pars nova Šumperk, není divu, že tato společnost také kladně reagovala na výzvu Českých drah k podání nabídek na stavbu prototypu řídicího vozu řady 954, který měl vzniknout přestavbou přípojného vozu řady 053 případně poštovního vozu řady Postw. Stalo se tak koncem dubna 2004 a v září onoho roku pak byla podepsána příslušná smlouva. Pro přestavbu (jak v případě prototypu, tak také vozů sériových) byly nakonec zvoleny jen ony poštovní vozy, kterých mají České dráhy ve svém parku nepotřebných vozidel vzhledem ke zrušení poštovních kursů značné množství. Podrobnější informace o výchozím voze Postw najdete tady.

Zadavatel pochopitelně stanovil závazná výchozí kritéria, které měl nový vůz splňovat. K nim patřily nejen požadavky na kompatibilitu s určenými hnacími vozidly a další provozní vlastnosti, ale také na možnost přepravy cestujících na invalidních vozících, jízdních kol a objemných zavazadel, příslušné informační a komunikační prvky a samozřejmě i vymezenou míru komfortu pro cestující i vlakový personál.

10.04.2007 - Hradec Králové hl.n.: souprava 954.004-8 + 854.215-1 po příjezdu Os 5525 Jičín - Hradec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prototypová přestavba vozu Postw 50 54 90-40 245-5, realizovaná za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, byla sice formálně zahájena krátce po podpisu smlouvy, ale v únoru 2005 musely být konstrukční práce z kapacitních důvodů (přednost dostala motorová jednotka 814/914) přerušeny. Přípravy prototypu byly obnoveny až v srpnu 2005, v květnu 2006 byla hotová a nalakovaná vozová skříň a v červnu téhož roku byl už dokončený vůz vystaven na  "Czech Raildays 2006" v Ostravě. Na konstrukčních pracích a výpočtech se podíleli také odborníci z pracoviště společnosti VKV Praha ve Studénce.

Vůz 954.001-4 byl dne 17.7.2006 přepraven na ŽZO Cerhenice, kde byly zahájeny příslušné prototypové zkoušky, které pak pokračovaly také na tratích SŽDC . Dne 30.8.2006 se uskutečnila jeho TBZ na trase z Prahy do Otrokovic a 19.9.2006, po dalších úpravách u výrobce, pak přijel do svého nového domova v Praze-Vršovicích. V té době už byly ovšem v Šumperku rozpracovány také vozy sériové. Není bez zajímavosti, že prototypový vůz nesl nesprávné písmenné označení Bdbftn a teprve pozdější vozy sériové jsou značeny Bfbrdtn.

19.05.2007 - PJ Praha Vršovice: prototypový řídicí vůz 954.001-4 © PhDr. Zbyněk Zlinský  

Krátce po uvedení prvních vozů řady 954 do provozu se České dráhy rozhodly zvýraznit svou proklamovanou snahu o zkvalitňování služeb cestujícím tím, že u jejich dodavatele uplatnily požadavek na doplnění interiéru vozu o oddíl 1. vozové třídy. Jako první byl v tomto uspořádání vyroben devátý rekonstruovaný vůz a byl označen 954.201-0. Výchozí vůz Postw 50 54 90-40 279-7 byl do dílen Pars nova Šumperk přistaven k rekonstrukci 27.10.2006, hotový vůz absolvoval příslušnou TBZ dne 19.6.2007, o týden později byl testován na ŽZO v Cerhenicích a dnem 2.7.2007 byl předán do DKV Plzeň.

Popis

Vůz řady 954 je charakterizován jako samostatný jednosměrný řídicí vůz pro motorovou trakci určený k řazení do vratných souprav rychlíků a spěšných vlaků na hlavních neelektrizovaných tratích, a to především ve spojení s motorovými vozy řad 854, 842 a 843 a příslušnými vozy vloženými. Jeho základní technické údaje přináší následující tabulka, jednotlivé rozměry, vnější vzhled či uspořádání interiéru jsou pak zřejmé z typového výkresu výrobce a fotografií v připojené galerii.

Typový výkres řídicího vozu řady 954 © Pars nova, a.s. Šumperk

Řídicí vůz vznikl komplexní rekonstrukcí výchozího vozu poštovního, při níž byl zachován původní rám se spřahovacím a narážecím ústrojím, podvozky a z části i střecha. Bočnice musely být upraveny pro vsazení nových oken a vnějších dveří, neprůchozí čelo na jednom konci bylo přestavěno na průchozí podle vzoru přípojného vozu řady 053/054 a na druhý konec byla dosazena neprůchozí kabina strojvedoucího v provedení motorového vozu řady 854. Interiér vozu a jeho výbava jsou kompletně nové.

Vozová skříň vozu 954.0 je půdorysně členěna na přední nástupní prostor, velkoprostorový oddíl pro cestující, zadní nástupní prostor a zavazadlový oddíl (které ve skutečnosti tvoří jeden víceúčelový oddíl) a kabinu strojvedoucího. Vnější vstupní dveře (vpředu jednokřídlé, vzadu dvoukřídlé) jsou předsuvné s elektropneumatickým ovládáním centrálním i místním, ochranou proti přivření a sklopných schůdkem. Průchozí čelo vozu je opatřeno dvoukřídlými pneumaticky ovládanými dveřmi a můstkem s přechodovým měchem. Po stranách dveří do zadního nástupního prostoru jsou namontovány zdvihací plošiny s elektromotorickým pohonem pro osoby na invalidních vozících. Okna jsou dvojitá, s determálními skly a (s výjimkou pevných oken u předsuvných dveří a držáků kol) polospouštěcí.

16.03.2007 - Hradec Králové hl.n.: 954.004-8 - velkoprostorový oddíl, pohled dozadu © PhDr. Zbyněk Zlinský © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vybavení velkoprostorového oddílu, v němž je 56 sedadel v uspořádání 2 + 2 proti sobě a fiktivní oddíl (se sedmi sedadly se sklopnými sedáky) pro přepravu dvou invalidních vozíků, odpovídá v zásadě vybavení oddílu pro cestující v motorovém voze řady 854. Buňka WC, která je shodná s tímto zařízením v motorových jednotkách řady 814/914, je umístěna ve víceúčelovém oddíle. Kromě ní je zde 8 sklopných sedaček a držáky na přepravu jízdních kol. Klimatizovaná kabina strojvedoucího odpovídá v zásadě svým uspořádáním i výbavou kabině na neprůchozím čele motorového vozu řady 854 a je také opatřena na pravé straně (u řídícího vozu je kabina technicky na zadním konci) vnějšími křídlovými dveřmi. Z kabiny pak vedou rovněž křídlové dveře do zavazadlového oddílu, po jejichž stranách jsou na příčce umístěny skříně s elektrickou a pneumatickou výzbrojí a s ovládacím panelem osvětlení a topení.

Uspořádání vozu 954.2 se liší od původní verze tím, že v přední části velkoprostorového oddílu pro cestující je zřízen prostor oddělený skleněnou příčkou bez dveří, v němž je instalováno 15 komfortních sedadel v uspořádání 2 + 1. Sedadla jsou uspořádána proti sobě s podookenními stolky i za sebou, kdy cestující mohou použít stolky výklopné z opěrky sedadla předchozího. Oddíl 1. třídy se odlišuje také osvětlením (doplněným navíc bodovými světly nad sedadly), policemi na zavazadla či podlahovou krytinou, jak si můžete všimnout na obrázcích v textu a zejména v galerii.

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 954.201-0 - oddíl 1. třídy © PhDr. Zbyněk Zlinský

Osvětlení vnitřních prostorů vozu je zářivkové, vnější osvětlení pak odpovídá poslední variantě osvětlení motorových vozů řady 854. Palubní napětí hodnoty 24 V dodává gelová baterie s kapacitou 370 Ah dobíjená vozovým alternátorem v podvozku nebo kabelem ze zdroje hnacího vozidla; dobíjení baterie u odstaveného vozu je možné také z distribuční sítě. Teplovodní vytápění s možností temperování a předtápění je zajišťováno teplovodním agregátem Eberspächer HYDRONIC 35 a radiátory instalovanými podél bočnic. Větrání je nucené, s přihříváním vzduchu při nižších venkovních teplotách, a jeho agregát je umístěn nad stropem zadního nástupního prostoru. Brzdovou soustavu vozu tvoří tlaková brzda DAKO doplněná elektricky ovládaným brzdičem samočinné a přímočinné brzdy, brzda záchranná a ruční.

Strojvedoucí disponuje kromě jiného řídicím a diagnostickým systémem INTELO, umožňujícím spolupráci s motorovými vozy řad 854, 842 a 843 i s motorovými lokomotivami se shodným řídicím systémem, elektronickým rychloměrem a radiostanicí. K výbavě vozu dále patří zejména audiovizuální informační zařízení pro cestující s vnějšími i vnitřními světelnými panely, prvky systému „zastávka na znamení“, terminál pro hlasovou komunikaci cestujícího se strojvedoucím a akustické majáčky pro navigaci nevidomých. Vůz je také upraven pro případnou budoucí montáž výdejního automatu jízdenek a zařízení k jejich označování.

24.04.2007 - PJ Brno-Maloměřice: 954.007-1 - řídicí pult © Zdeněk Vykydal

V původní verzi tohoto článku jsem na tomto místě napsal: Tak jako je tomu i v jiných případech rekonstruovaných vozidel ze šumperského podniku, také u řady 954 dochází v průběhu dodávek k některým úpravám v provedení jednotlivých vozů. Největší plánovaná změna má v nejbližší době nastat u vozů inventárních čísel 009 – 011, které budou mít také oddíl 1. vozové třídy s 15 luxusnějšími sedadly v uspořádání 1 + 2 a jsou předběžně určeny pro rychlíky mezi Plzní a Mostem. Jak už to tak bývá, všechno je nakonec jinak: Řídicí vozy řady 954 s oddílem první třídy jsou značeny samostatně (což jsem předpokládat měl) a jezdí úplně někde jinde na zcela jiných výkonech (což jsem předpokládat mohl). 

Základní technické údaje

označení řadové

954.0 Bfbrdtn

954.2 ABfbrdtn

označení tovární

8-513.2

?

pojezd

2’ 2’

2’ 2

rozchod

1 435 mm

1 435 mm

počet míst k sezení

63 + 8 sklopných

1. tř.: 15                      
2. tř.: 48 + 8 sklopných 

počet míst k stání

60

60

počet míst pro invalidní vozíky

2

2

hmotnost ve službě prázdný

34,5 t

34,5 t

hmotnost ve službě obsazený

40,7 t

40,7 t

délka přes nárazníky

24 500 mm

24 500 mm

maximální rychlost

120 km/h

120 km/h

vytápění

teplovodní naftové

teplovodní naftové

výrobce

Pars nova Šumperk (reko)

Pars nova Šumperk (reko)

roky výroby

2006 - dosud

2007 - dosud

počet kusů převzatých

8 (k 1.2.2008)

3 (k 1.2.2008)

počet kusů plánovaných

19 (do r. 2008)

Provoz

Po prototypovém voze, který (jak už bylo uvedeno výše) byl přidělen do PJ Praha-Vršovice, první dva sériové vozy směřovaly do PJ Brno-Horní Heršpice (30.11. a 8.12.2006). Další dvojice pak putovala do PJ Trutnov DKV Česká Třebová (oba 11.12.2006), vůz s inventárním číslem 006 dostala opět PJ Praha-Vršovice (31.1.2007), vůz inventárního čísla 007 dorazil do PJ Brno-Horní Heršpice dne 31.3.2007, kam jej dne 27.4.2007 následoval i zatím poslední dodaný vůz řady 954.0. V průběhu roku 2007 byly oba vršovické vozy převedeny jinam: 006 dnem 13.4.2007 do Plzně a 001 ke dni 28.10.2007 do Olomouce.

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 954.201-0 + 854.213-6 jako Os 5504 Hradec Králové hl.n. - Turnov © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po prvním voze řady 954.2 přišel sice původně do DKV Plzeň i vůz druhý (dne 16.10.2007), ale v souladu se změněnými záměry Českých drah, o nichž bude řeč dále, byly oba před začátkem platnosti GVD 2007/2008 (ve dnech 4. a 7.12.2007) převedeny do PJ Trutnov DKV Česká Třebová. Tam už rovnou z rekonstrukce dorazil dne 1.2.2008 i zatím poslední předaný řídicí vůz s oddílem první třídy. České dráhy tak zkrátka „operativně vyřešily“ potřebu uklidnění jistého napětí mezi nimi a Královéhradeckým krajem a mohou teď (a také to činí) mediálně vyzvedávat zkvalitnění osobní dopravy v tomto regionu.

I když se opakovaně psalo, že řídicí vozy řady 954.2 jsou určeny pro vedení rychlíků Plzeň – Chomutov – Most, které ČD „vyhrály“ ve veřejné soutěži Ministerstva dopravy ČR, najednou jezdí na osobácích ve východních Čechách. První třídu v rychlíku chápu, ale její smysl ve spěšném vlaku či osobáku mi nějak uniká, zvlášť když jde vždy jen o pár spojů na několika různých tratích. Spíš než služba veřejnosti je to jen jakási krajská putovní výstavka moderních vozidel Českých drah. Nevím, jaká je reakce veřejnosti, ale vnuká se představa přeplněného vlaku ve složení 854 + 954.2, v němž 15 sedadel zeje prázdnotou a ve zbytku soupravy namačkaný substrát zle laje svému dopravci v zastoupení vlakvedoucího. 

16.03.2007 - Hradec Králové hl.n.: 954.004-8 na konci odjíždějícího Sp 1953 Hradec Králové - Doudleby n.O. © PhDr. Zbyněk Zlinský © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Současnou dislokaci a další údaje o vozech dodaných i vyráběných najdete přehledně zde. Jsou tam uvedena i „křestní jména“ těchto vozů, která dostávají po vzoru motorových vozů řady 854. Řídicích vozů řady 954 má být dodáno celkem 19. Toto číslo se může zdát poněkud divné, ale je třeba mít na paměti, že řídicích vozů řady 943 je 11, což dohromady teprve dává číslo okrouhlé, smysluplné a tajemným záměrům Českých drah jistě vyhovující.

V GVD 2006/2007 byly brněnské vozy nasazovány na osobní a spěšné vlaky na tratích z Brna do Jihlavy a Moravských Bránic či Ivančic, vršovické byly turnusovány na osobních vlacích na trati z Prahy do Turnova a trutnovské jezdily na osobních či spěšných vlacích (i jednom rychlíku) na rameni z Trutnova do Jaroměře, resp. až do Hradce Králové a odtud do Turnova či Letohradu.

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 954.201-0 + 854.213-6 odjíždí jako Os 5504 Hradec Králové hl.n. - Turnov © PhDr. Zbyněk Zlinský

V GVD 2007/2008 došlo v Brně ke změně v tom, že řada 954.0 je zde důsledně turnusována do vratných souprav s vloženým vozem (854 + 054 + 954), které lze spatřit na tratích z Brna do Jihlavy, Bohutic a Uherského Hradiště, ale také mezi Uherským Hradištěm a Bylnicí. Vozy trutnovské jezdí ve dvojici s „katrem“ 854 mezi Trutnovem a Hradcem Králové, Hradcem Králové a Turnovem, Trutnovem a Chlumcem nad Cidlinou, ale zajíždějí i např. do Starkoče, Náchoda, Václavic či Pardubic. Jediný vůz plzeňský jezdí v turnusové skupině řady 943 na trati Plzeň – Žatec - Most a také osamocený vůz olomoucký je zařazen mezi řídicí vozy řady 943.

Podrobnější oběhy vozů brněnských a trutnovských najdete v níže uvedených odkazech; vyplývá z nich mj., že řídicí vozy řady 954 nejsou vesměs příliš využívány podle svého určení, tedy na rychlíky a spěšné vlaky. To se patrně změní po dodání dalších motorových jednotek „Regionova“ do příslušných provozních jednotek či středisek.

19.03.2007 - Brno hl.n.:  řídicí vůz 954.003-0 v čele Os 4808 Brno hl.n. - Jihlava © Karel Furiš 

Vzhledem k tomu, že řídicí vozy řady 954 jsou provozu jen relativně krátkou dobu, je předčasné hodnotit, zda skutečně splňují očekávání Českých drah, která byla s jejich objednávkou spojena. Navíc ještě stále nejsou provozně ověřeny všechny jejich možnosti, především jejich nasazování do souprav s jinými hnacími vozidly než jsou motorové vozy řady 854 či 843. S těmi prvními byly provozovány už od počátku, nasazení s druhými pak předcházelo testování: dne 25.1.2007 proběhla v Šumperku a na trati do Červenky stacionární i traťová zkouška spolupráce řídicího vozu 954.006-3 s motorovým vozem 843.031-6.

Uskutečnily se ovšem i zkoušky souprav s jinými hnacími vozidly: dne 9.3.2007 byla v Brně-Horních Heršpicích zkoušena souprava 954.002-2 + Bdmtee + 754.013-1 a poté následovaly testy další. Dne 16.5.2007 vyjel z Brna-Horních Heršpic do Střelic a zpět na zkušební jízdu vlak ve složení 954.002-2 + 3 x Bdtmee + 754.013-1. Vzhledem k tomu, že jízda proběhla bez závad, byla tato souprava (ovšem o jeden vložený vůz kratší) nasazena ve dnech 28.5 – 11.6.2007 do zkušebního provozu s cestujícími na vlacích mezi Brnem a Jihlavou coby náhrada motorového vlaku 954 + 054 + 854.

10.05.2007 - Hradec Králové hl.n.: "nesmyslně" řazený 954.005-5 uprostřed Sp 1953 do Doudleb n.O., v čele 854.225-0 © PhDr. Zbyněk Zlinský  

Zkoušky dopadly dobře a připravovala se další. Dne 7.2.2008 byl v Brně-Horních Heršpicích proveden obdobný test, tentokrát však s lokomotivou závislé trakce. Byl jí upravený stroj 242.204-6 DKV Brno. Podrobnosti o jeho přestavbě i spolupráci soupravy s řídicím vozem 954.003-0 a vozem vloženým řady 054.2 můžete najít v aktualitě Zkoušky lokomotivy 242.204 ve spojení s řídícím vozem na Stránkách Přátel Železnic.  

Také některé koncepční materiály Českých drah, které byly v poslední době prezentovány, počítají se vzrůstajícím využitím vratných souprav s hnacími vozidly motorovými i elektrickými a (převážně univerzálními) řídicími vozy. Použití řídicích vozů, jak jsme si už ukázali v úvodním článku této série, přináší nesporné výhody; v případě vozů řady 954 teď půjde jen o to, zda jsou dostatečně promyšleně konstruovány a kvalitně vyrobeny, aby dosažení těchto výhod také bezproblémově zajišťovaly. 

21.03.2007 - Hradec Králové hl.n.: 954.004-8 + 854.020-5 přijíždějí z depa na Sp 1953 Hradec Králové - Doudleby n.O. © PhDr. Zbyněk Zlinský © PhDr. Zbyněk Zlinský   

Několik slov závěrem

Tímto dílem končí náš seriál o řídicích vozech na kolejích českých, moravských a slezských. Doufejme ale, že řadou 954 nekončí také příběh řídicích vozů Českých drah a že se časem budeme setkávat i s vozy dalšími. Nakonec se u nás mohou objevit i řídicí vozy dopravců jiných – a tím nemyslím třeba jen už existující zajíždění vratných souprav ÖBB do Břeclavi. Důležité je, že se tato vozidla už v provozu i u nás prosadila a osvědčila. Před rokem tomu bylo právě 10 let, kdy České dráhy uvedly do provozu první z nich – jak konstatoval hodnotící článek v loňském březnovém čísle „Železničního magazínu“. Článek, který mne tehdy trochu pozdě upozornil na výročí, k jehož oslavě jsem mohl toto své dílko směřovat, kdybych si tu souvislost vůbec uvědomil. Vlastně tak zapůsobilo kouzlo nechtěného…

Prameny a odkazy:

 

  1. Pars nova a.s. - Modernizace, rekonstrukce a opravy kolejových vozidel

  2. ČD: Prototyp řídicího vozu 954

  3. Motorové vozy 852, 853, 854 a řídicí vozy 954

  4. "Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla

  5. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla

  6. Řídicí vozy ř. 954

  7. Katalog osobních vozů

 

 16.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: Tom a Jerry - 854.213-6 + 954.203-6  jako Os 5509 Turnov - Hradec Králové hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Zaslouží si je především náš přítel Nagel, keré byl tak benevolentni (jak se praví pod Špilasem), že na zakázku v poslední chvíli před dokončením první verze této stati dodal akutně potřebné, avšak chybějící snímečky do galerie. A ovšem i karel.f, který přispěl též, byť za méně dramatických okolností.

Titulní snímek: 29.04.2007 - Česká Skalice: 954.004-8 na postrku Os 15414 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy