Řídicí vozy na našich kolejích: řada 943

2.4.2007 15:31 PhDr. Zbyněk Zlinský

Řídicí vozy na našich kolejích: řada 943

Řídicí vůz řady 943 byl prvním vozem svého druhu, který byl u nás vyroben, a je současně také zatím jedinou novostavbou řídicího vozu, kterou mají České dráhy k dispozici pro provoz v nezávislé trakci. Jeho průkopnickou roli v provozu naší železnice jsem ostatně naznačil už minule. Jde sice o vůz samostatný a schopný spolupráce s několika řadami hnacích vozidel, avšak byl vyvinut a postaven jako součást ucelené soupravy, takže se při popisu jeho osudů neobejdeme bez zmínky o vozidlech dalších.

 

Vývoj a výroba vratné soupravy 843 + 043 + 943
 
V polovině 70. let minulého století se ČSD rozhodly pro velkorysou obnovu svého parku motorových vozů. Zatímco výroba a dodávka vozidel pro osobní dopravu na místních tratích, tedy motorových vozů řady M 152.0 (810) a příslušných vozů přípojných, byla vcelku bezproblémová, v oblasti vozidel pro vedení vlaků osobní dopravy na hlavních neelektrizovaných tratích se naplnění záměrů oddálilo v důsledku nepovedené zakázky motorového vozu řady M 475.0 (860). Teprve v letech 1993 a 1994 se dostalo do provozu 37 čtyřnápravových motorových vozů řady 842, které však svým počtem k zajištění provozních potřeb nestačily.
 
Vzhledem k tomu, že jejich hydromechanický přenos výkonu byl ve skutečnosti pro vedení našich státních drah nouzovým řešením (protože u této kategorie preferovaly přenos elektrický), další dodávky těchto vozů už nepožadovalo. Místo toho byly objednány obdobné vozy (s prakticky shodnou skříní i řešením pojezdu) už s elektrickým přenosem výkonu. Jediný prototyp vozu nové řady 843 vyrobila Moravskoslezská vagónka Studénka (s elektrickou částí z ČKD Trakce) v roce 1995. Ve dvou následujících letech bylo vyrobeno 30 sériových vozů. V tomto případě však už nešlo jen o dodávku samostatných motorových vozů.
 
Souběžně s výrobou motorových vozů řady 843 bylo v MSV Studénka v letech 1996 a 1997 vyrobeno 32 přípojných vozů řady 043 a 11 řídicích vozů řady 943, které jsou s přípojnými vozy koncepčně shodné a liší se od nich v zásadě jen tím, že na jednom konci mají stanoviště strojvedoucího. Vzhled těchto vozů odpovídá vozům motorovým, jsou však nižší (neboť motorové vozy mají na střeše odporníky) a také kratší (což byl důsledek záměru používání souprav na vedlejších tratích a také zamýšlené náhrady přípojných vozů řady 020).
 
Použití řídicích vozů v našich podmínkách přitom, na rozdíl od jiných evropských zemí, nemělo žádnou tradici. Proti jejich používání stála dlouho přežívající a v praxi také bohužel aplikovaná teorie o náchylnosti takto uspořádaných souprav k vykolejení. V tomto směru bylo tedy rozhodnutí o vývoji vratných souprav s pohonem motorovými vozy řady 843 průlomové a vyžádalo si údajně dokonce příslušnou úpravu stávajících drážních předpisů (které pro sunuté soupravy stanovovaly maximální rychlost 30 km/hod.).
 
Popis
 
Vůz řady 943 je, jak již bylo uvedeno, svou konstrukcí samostatný řídicí vůz pro nezávislou trakci a je určen pro vratné soupravy rychlíků, spěšných a osobních vlaků na hlavních neelektrizovaných tratích.
 
Základní technické údaje
označení současné
943 Bftn
označení původní
943 Bhfnwr
pojezd
2’ 2’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
64
počet míst k stání
52
hmotnost ve službě prázdný
hmotnost ve službě obsazený
32 t
délka přes nárazníky
19 700 mm
maximální rychlost
120 km/h
vytápění
teplovzdušné naftové
výrobce
MSV Studénka
roky výroby
1996, 1997
počet kusů
11
 
Oproti koncepci motorového vozu řady 843 jsou u vozu řídicího (i přípojného) použity podvozky typu 95 V s kyvnými rameny. Podvozky mají primární vypružení ocelovými pružinami, sekundární vzduchovými membránovými pružinami. Jsou vybaveny kotoučovou brzdou se dvěma kotouči na nápravě a protismykovým zařízením.
 
Stanoviště strojvedoucího v řídicím voze odpovídá stanovišti motorového vozu řady 843, avšak není konstruováno jako průchozí. Systém řízení, který je v řídicím voze použit, umožňuje jeho provoz také s motorovými vozy řad 842 a 854. Skříň vozu má kromě stanoviště strojvedoucího tři oddíly pro cestující a dva nástupní prostory. Vnitřní uspořádání a vybavení interiéru vozu je zřejmé z jeho typového výkresu a snímků, které uvádím v galerii k této stati.
 
Vnější dveře vozu do nástupních jsou předsuvné se sklopným schůdkem a jsou ovládány (stejně jako dveře z nástupních prostorů do oddílů pro cestující) mikroprocesorem pomocí tlačítek a opatřeny také „světelnou závorou“ chránicí osoby před přivřením. Otevírání vnějších dveří je automaticky blokováno při rychlosti nad 5 km/h. Oddíly pro cestující jsou vytápěny teplovzdušným naftovým agregátem, kabina strojvedoucího má samostatný vytápěcí agregát a navíc i klimatizaci. K výbavě vozu patří rovněž centrální vozový a diagnostický počítač.
 
Provoz
 
Prototypový řídicí vůz 943.001-8 byl dokončen v létě 1996 a poté byl podrobován příslušným zkouškám, mj. také na ŽZO v soupravě s motorovým vozem 843.001-9 a přípojným (spíše vloženým) vozem 043.001-7. Na podzim roku 1996 probíhaly jeho provozní zkoušky v soupravě s motorovým vozem 843.002-7 a přípojným vozem 043.001-7 na ramenech Studénka - Praha-Libeň - Studénka - Praha-Libeň a Praha-Libeň - Studénka - Kolín - Studénka. Po ukončení zkoušek a převzetí Českými drahami byl přidělen do PJ Krnov. Dalších 10 vozů sériových bylo pak rozděleno do PJ Krnov, Děčín a Chomutov. Provoz s nimi byl zahájen v lednu 1997. Stejně jako u motorových vozů řady 843, také u řídicích a přípojných vozů se zpočátku projevovaly závady na dvojkolích (vydrolování materiálu jízdní plochy), které vyústily až v jejich odstavení z provozu v roce 1998 na základě rozhodnutí Drážního úřadu.. Nakonec byla dvojkolí nahrazena novými s vyšší pevností a tvrdostí. K úplnému zprovoznění všech tří řad došlo až v roce 1999.
 
Řídicí vozy řady 943 se v dalším provozu osvědčily a prokázaly také vhodnost používání vratných souprav na našich tratích. Z tohoto pohledu je možno konstatovat, že jejich hlavní nevýhodou je jejich naprosto nedostatečný počet (vždyť počtem neodpovídají ani samotné řadě 843 a přitom by měly být provozovány také s motorovými vozy dalšími, především řady 842). Jistě také hledisko jejich malého počtu bylo důvodem pro to, že v byly dlouhodobě dislokovány pouze ve dvou oblastech – na severu Moravy a severozápadě Čech.
 
Zlom v jejich nasazení nastal až před zahájením platnosti GVD 2005/2006, kdy se čtyři z nich dostaly (spolu s příslušnými vozy motorovými a vloženými) do PJ Brno Horní Heršpice, kde však jejich provoz neměl dlouhého trvání. O rok později putovaly do PJ Plzeň (3 kusy) a Liberec (1 kus). K podstatné změně v dislokaci vozů řad 843, 943 a 043 došlo na podzim roku 2006 v souvislosti s přípravou realizace GVD 2006/2007. Vzhledem k tomu, že ČD vyhrály výběrové řízení vypsané ministerstvem dopravy a provozování rychlíkových spojů na tratích Pardubice - Liberec a Plzeň - Most i výběrové řízení vypsané Libereckým krajem na provozovatele osobních vlaků na tratích Liberec - Tanvald a Tanvald - Harrachov, musely pro ně zajistit jediná vhodná vozidla, tedy soupravy 843 + 043 + 943, přesunem z jiných DKV. Současnou dislokaci těchto vozů najdete v posledním sloupci tohoto přehledu:
 
Přehled řídicích vozů řady 943
vůz:
výrobní číslo:
rok výroby:
dodán do:
dislokace k 1.1.06:
současná dislokace:
001
95420
1996
Krnov
Olomouc
 Olomouc
002
95594
1997
Chomutov
Olomouc
 Olomouc
003
95595
1997
Chomutov
Chomutov
 Olomouc
004
95596
1997
Chomutov
Brno H.Heršpice
 Plzeň
005
95597
1997
Krnov
Olomouc
 Plzeň
006
95598
1997
Krnov
Olomouc
 Olomouc
007
95599
1997
Krnov
Olomouc
 Liberec
008
95600
1997
Děčín
Brno H.Heršpice
 Liberec
009
95601
1997
Děčín
Olomouc
 Olomouc
010
95602
1997
Děčín
Brno H.Heršpice
 Liberec
011
95603
1997
Děčín
Brno H.Heršpice
 Plzeň
 
Několik slov závěrem
 
Snažil jsem se vám tady jen velice stručně přiblížit původ, podobu a provoz tohoto docela zajímavého a svým způsobem i historicky významného vozidla. Mohl bych zajisté vyprodukovat stať daleko obsažnější a podrobnější, ba téměř vyčerpávající (hlavně pro čtenáře). Dalo by se psát o třeba o tom, že vlastně dodavatelem vozů nebyla MSV Studénka, i když to mají na výrobních štítcích, proč jsou všechny vozy těchto souprav „opršené“, že jejich udržování v provozu není nijak idylické atp. - ale co by nám pak zbylo na naši diskusi? :-)
 
 
Prameny a odkazy:
 
1.       "Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
2.       "Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
3.       L.Tomančák: „10 let s řadami 843, 043 a 943“, in „Dráha. Ročenka 2006/2007“, NADATUR, Praha 2007
4.       „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
 
 
 

Galéria

Súvisiace odkazy