Přípojné vozy na našich kolejích: řada 054.2

26.6.2007 17:38 PhDr. Zbyněk Zlinský

Přípojné vozy na našich kolejích: řada 054.2

Vraťme se v našem seriálu opět k vratným soupravám řady x54. Už jsme se tady kdysi věnovali rekonstruovaným vozům motorovým řady 854 a později též k nim určeným vozům řídicím řady 954. Dvojice vozů někde ovšem kapacitně nestačí, takže nám chybí odpovídající vůz vložený. Jinak řečeno, rekonstrukce přípojných vozů řady 053 na vozy řady 054.2 neřeší jen otázku zvýšení pohodlí pro cestující, ale také funkční propojení obou výše zmíněných hlavových vozů.

 

 

Bez ní by docházelo k takovým nelogičnostem, jaké lze vidět např. na spěšných vlacích mezi Hradcem Králové a Doudleby nad Orlicí. Na nich je z kapacitních důvodů řazen kromě vozu motorového a řídicího také přípojný vůz řady 053. Ten ovšem musí být na konci soupravy (nejsa schopen zajistit komunikaci mezi vozem motorovým a řídícím), takže v úvraťových stanicích je objížděn spřaženou dvojicí 854 + 954. To zcela popírá smysl řídicích vozů – a také strojvedoucí má dokonce paradoxně komplikovanější práci (delší cestu z jednoho stanoviště na druhé), než kdyby řídicí vůz v soupravě nebyl vůbec. (Na druhou stranu je však pravda, že takovéto uspořádání pro jediný pár vlaků má své výhody provozní – pokud dvojice řídicího a motorového vozu pokračuje v oběhu bez vozu přípojného).

 
 
Vývoj a výroba
 
Jak je nám již známo, České dráhy už od roku 1997 nechávaly postupně rekonstruovat své motorové vozy řad 852 a 853 na modernizovanou řadu 854. Její zástupci jezdili od počátku v soupravách především z původními přípojným vozy řady 053. Tyto vozy byly samozřejmě vzhledem k inovovaným vozům motorovým zastaralé, a to jak svým komfortem, tak také (a především) svým technickým vybavením. Proto bylo přijato rozhodnutí je modernizovat, ovšem už tak, aby mohly být provozovány také ve vratných soupravách s uvažovanými řídicími vozy dnešní řady 954. Kromě toho měly být kompatibilní s motorovými vozy řady 842, všemi vozy vratné soupravy řad 843 + 043 + 943 a přípojnými vozy řady 056. V takto zadaném výběrovém řízení zvítězila v létě roku 2004 firma Krnovské opravny a strojírny, a.s. Krnov, do jejichž dílen byl k prototypové rekonstrukci v září téhož roku přistaven vůz 053.072-5 z tehdejší PJ Hradec Králové DKV Česká Třebová.
 
 
Na zpracování projektu přestavby se vedle krnovských konstruktérů a technologů podíleli také pracovníci podniků VKV Praha, s.r.o., pracoviště Studénka aMSV Elektronika, s.r.o. Studénka, na dodávkách komponentů při vlastní rekonstrukci pak řada dalších firem. Stavba prototypu trvala zhruba rok a vůz byl dne 8.9.2005 předán zástupcům Českých drah. Za další rok pak začaly České dráhy přebírat už vozy sériové.
 
 
Rekonstruované vozy dostaly písmenné označení Bdtn a označení číselné 054 s původním inventárním číslem (před přečíslováním řady v roce 1994). Tato inventární čísla byla v intervalu 200 – 319, a proto je pro odlišení od už existujících vozů řady 054 tato rekonstruovaná řada označována jako 054.2.
 
Popis
 
Podrobný popis (prototypově) rekonstruovaného vozu případní zájemci najdou bohužel zatím asi jen v článku na straně 12 „Železničního magazínu“ 9/2005, aspoň já jsem třeba v elektronické podobě nic podobného nenašel. Tady se omezím jen na popis docela stručný, něco málo obrázků v galerii a tabulku se základními technickými údaji:
 
Základní technické údaje
označení výchozího vozu
053 Btn
označení rekonstruovaného vozu
054.2 Bdtn
pojezd
2’ 2’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
88
počet míst k stání
?
hmotnost ve službě prázdný
38,0 t
hmotnost ve službě obsazený
?
délka přes nárazníky
24 500 mm
maximální rychlost
120 km/h
vytápění
teplovodní naftové
výrobce
KOS Krnov (reko)
roky výroby
2005 – dosud (reko)
počet kusů vyrobených
7 (k 1.5.2007)
počet kusů plánovaných
podle finančních možností ČD
 
Zatímco pojezd výchozího vozu byl zachován, vozová skříň prošla řadou úprav. Zvenčí jsou patrné především nové nástupní předsuvné dveře se sklopným schůdkem a elektropneumatickým ovládáním, nová tónovaná bezpečnostní polospouštěcí okna a také nově řešená čela s rovněž elektropneumaticky ovládanými přechodovými dveřmi a LEDkovými návěstními svítidly. K neviditelným úpravám skříně patří zejména příslušné konstrukční úpravy rámu a zpevnění bočnic v zájmu zvýšení její tuhosti.
 
 
Nejmarkantnějších změn pak doznal interiér vozu, který byl do značné míry unifikován s interiérem motorových vozů řady 854. Místo původních dvou velkoprostorových oddílů byl zřízen oddíl jediný a zcela přestavěny byly i oba nástupní prostory. Na předním konci vozu jsou dvě buňky s vakuovým WC (jedna zřízena z původní umývárny) a skříň elektrické výzbroje, na zadním pak byly obě původní sanitární buňky zrušeny zcela a nahrazeny prostorem pro přepravu jízdních kol (s držáky) a kočárků. Původní sedadla v oddíle pro cestující byla zachována, dostala však nové čalounění v kombinaci textilu a koženky a nové loketní opěrky z měkčeného PVC. Nové jsou rovněž podokenní stolky, odpadkové koše a zářivková svítidla.
 
 
Vytápění vozu zajišťuje teplovodní naftový agregát Eberspächer Hydronic 30/35 s konvektory umístěnými podél bočnic, větrání je nucené s filtrací a ohřevem přiváděného vzduchu. Nově je řešeno vodní hospodářství vozu, elektroinstalace a zčásti i brzdová soustava, která mj. dostala protismykový regulátor. Zcela novými prvky jsou pak optický i akustický informační systém, komponenty vlakové komunikace prostřednictvím Národní vlakové linky a kabelu UIC a zařízení „zastávka na znamení“.
 
Další změny exteriéru i interiéru vozu (podlahové krytiny, vnitřní obložení, příčky, nátěry či popisy) jsou patrné ze snímků v galerii. Můžete si tam všimnout i některých odlišností mezi vozem prototypovým a sériovým.
 
Provoz
 
Prototypově rekonstruovaný vůz 054.240-7 byl po převzetí k ČD dislokován v tehdejší PJ Krnov DKV Olomouc a na základě „Povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími“ vydaného Drážním úřadem byl zařazen do oběhu na Os 3502 / R 825 / R 826 / Os 3513 jako vložený v soupravě s motorovým vozem řady 843 a řídicím vozem řady 943. Souběžně probíhaly také nezbytné zkoušky předepsané pro získání „Rozhodnutí o schválení změny od schváleného typu drážního vozidla“, které vystavuje rovněž Drážní úřad. Po ukončení zkušebního provozu byl tento vůz přemístěn do PJ Vršovice DKV Praha.
 
 
První sériové vozy byly zařazeny, vzdor původnímu záměru dodat je do DKV Česká Třebová, do PJ Horní Heršpice DKV Brno, což souviselo se známou akcí „kulový blesk“ v oblasti souprav velkých motorových vozů před začátkem platnosti GVD 2006/2007. První dva sem přišly formálně dnem 15.11.2006 a poprvé byly nasazeny na vlacích do Jihlavy dne 27.12.2006. Do současné doby je jich zde dislokováno celkem šest a jejich oběhy najdete v odkazu na konci článku.
 
 
PJ Praha Vršovice má postaveny oběhy vozů této řady na turnusové potřebě tří kusů a měly by jezdit především na ramenech Praha-Vršovice - Mladá Boleslav - Tanvald a Praha Masarykovo nádraží – Chomutov. Skutečnost je ovšem zřejmě jiná. Hodnověrné informace o dnešním skutečném počtu vozů řady 054.2 kromě brněnských nejsou veřejně dostupné, takže opět doufám v laskavou pomoc informovaných čtenářů, že mne v diskusi doplní či opraví.
Je ovšem zřejmé, že další vozy této řady budou směřovat především do provozních jednotek a středisek, kde jsou dislokovány motorové vozy řady 854 a řídicí vozy řady 954. Kolik jich ve skutečnosti bude, to podle posledního známého vyjádření Českých drah závisí na dostupných finančních prostředcích. Žádné konkrétní číslo jsem nikde nenašel. Nicméně skutečnost, že si náš státní dopravce pořídil za účelem rekonstrukce dokonce desítku dalších vozů řady 053 ze Slovenska, naznačuje, že se tento modernizační program bude rozvíjet nadále v docela slušném rozsahu.
 
 
Ačkoliv osobní zkušenost z jízdy tímto vozem nemám, domnívám se, že je tato rekonstrukce za daných okolností určitě přínosná. Bylo by jistě škoda, kdyby ona padesátka „nových“ motoráků řady 854 musela jezdit v čele souprav omšelých vozů a myšlenka dostatečně kapacitních vratných souprav nebyla dotažena do konce. A jde také o doposud chybějící přípojné vozy k řadě 842, která někde doposud jezdí s už opravdu dožívajícími „balmy“ řady 020 či dokonce vozy řady 010 a odvozenými – a soupravy vozů řady 053 jsou jinde pro změnu turnusově vedeny lokomotivami.  
 
 
Několik slov závěrem
 
Tímto článkem uzavírám svůj dílem plánovaný, dílem za pochodu tak nějak košatící seriál, který začínal vratnými soupravami, končí vratnými soupravami, ale stihl mezi tím pojednat i o lecčems jiném. Tak nějak jirotkovsky. Onen poněkud neuspořádaný výklad sice bytostně odporuje mé v principu systematické letoře, ale byla to jakási nezbytná (a snad nikoliv nepřiměřená) odezva na některé reakce v diskusích i na aktuální děje v reálném životě železničním. Takže mi to snad prominete…
 
 
A úplně nakonec děkuji příteli Nagelovi, který mi ochotně pomohl obohatit galerii o nějaké snímky, převážně technické, vozů brněnských.
 
Prameny a odkazy:
 
  1. „Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  2. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla
  3. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
  4. Přípojné vozy ř. 054 - Brno
  5. Stránky přátel železnic

Galéria

Súvisiace odkazy