Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

13.4.2007 18:25 PhDr. Zbyněk Zlinský

Řídicí vozy na našich kolejích: řada 912 ČD

V tomto případě nejde vlastně o vozovou řadu, ale jen o ojedinělý prototyp označený 912.001-5 a po jistou dobu nosící též jméno „Kasandra“. Nicméně je to vozidlo významné, protože se později stalo prototypem řídicích vozů dnes už sériově vyráběných motorových jednotek pro regionální dopravu „Regionova“. Šlo o druhý typ řídicího vozu nezávislé trakce pro České dráhy a současně o první takovéto vozidlo, které vzniklo nikoliv novovýrobou, nýbrž rekonstrukcí staršího vozidla jiného určení. A navíc je zvláštní i tím, že bylo zkonstruováno a postaveno nikoliv na objednávku, nýbrž z iniciativy výrobce.

.
Vývoj a výroba  
Provozní problémy spojené se současným využíváním motorových vozů řady 810 a dosavadní praktické zkušenosti s rekonstrukcemi těchto vozů u ČD (řada 811) i ŽSR a také s modernizacemi obdobných vozů řady Bzmot u MÁV byly východiskem rozhodnutí Českých drah objednat komplexně pojatou rekonstrukci těchto vozů. Uvažovaná prototypová rekonstrukce měla zahrnovat maximální možné množství úprav za daných podmínek, z nichž by se na základě provozních zkušeností při sériových rekonstrukcích uplatnily jen ty z nich, které prokázaly svou účelnost.
 
Projektu se ujala společnost Pars nova Šumperk za účasti firem LOKEL Ostrava (elektrická část), VÚKV Praha, VKV Praha a Compact Zlín. K jeho realizaci byl vybrán vůz 810.613-0, který byl neprovozní pro těžké poškození v důsledku nehody. Díky tomu výroba prototypu zahrnovala také náhradu poškozených součástí, z nichž některé (už nevyráběné) bylo nutno pro tento účel zhotovit. Rekonstrukce vozu 810.613-0 byla v podniku Pars nova Šumperk zahájena na jaře 2001 a už v září téhož roku byl modernizovaný vůz představen na MSV Brno. Od ledna 2002 pak probíhaly jeho zkoušky a později i zkušební provoz.
 
 
Prototypová rekonstrukce motorového vozu řady 810 na řadu 812 sice ukázala perspektivnost takového řešení, avšak zároveň jeho meze, dané konstrukcí výchozí řady:
 
o        značné snížení přepravní kapacity vozu (z 55 sedadel a 40 míst k stání na 36 + 2 sedadla a 46 míst k stání),
o        neumožnění nástupu a výstupu cestujících se sníženou pohyblivostí,
o        omezená možnost přepravy rozměrnějších zavazadel.
 
Proto ještě v průběhu rekonstrukce motorového vozu vznikla idea jeho doplnění obdobným, avšak nízkopodlažním řídicím vozem, jehož použití by navíc ještě snížilo provozní náklady ve srovnání s doposud používanými soupravami motorových a přípojných vozů (odstranění nutnosti objíždění soupravy ve vratných a úvraťových stanicích či provoz se dvěma motorovými vozy i tam, kde to není z hlediska výkonového a adhezního nutné).
 
 
Společnost Pars nova Šumperk se rozhodla pro zpracování projektu a výrobu prototypu řídicího vozu řady 912 ve vlastní režii, aby tak ukázala možné směřování inovace parku vozidel Českých drah. Je to počin o to záslužnější, že použití řídicích vozů nezávislé trakce u nás (na rozdíl od jiných evropských železnic) nemá - s výjimkou ojedinělé konstrukce řady 943 - žádnou tradici.
 
Firma Pars nova však šla ještě dále a vypracovala návrh ucelených dvou- a trojdílných jednotek na bázi rekonstruovaných motorových vozů řady 812, řídicích vozů nové řady 912 a vložených vozů vzniklých rekonstrukcí přípojných vozů řady 010. Uvažované motorové vozy měly mít pouze jedno stanoviště strojvedoucího a na svém druhém konci pak mezivozový přechod do řídicího resp. vloženého vozu. Toto řešení mělo z větší části odstranit problém nižší přepravní kapacity zatím rekonstruovaných vozidel a dále zvýšit jejich komfort pro cestující i vlakový personál. Ony záměry později vyústily v konstrukci už zmíněné „Regionovy“.
 
Vlastní stavba řídicího vozu byla zahájena na jaře roku 2002 a do září téhož roku byla natolik hotova, že vůz mohl být vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, společně s motorovým vozem 812.613-8. 
Popis 
Vůz 912.001-5je konstruován jako samostatný jednosměrný řídicí vůz pro motorovou trakci a je určen pro vlaky osobní dopravy na vedlejších neelektrizovaných tratích. Jeho základní parametry ukazuje následující tabulka, další rozměry a uspořádání jsou patrny z typového výkresu a fotografií interiéru v připojené galerii.
 
Základní technické údaje
označení řadové
912 Bfbdtax
pojezd
1’ 1’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
41
počet míst k stání
69
hmotnost ve službě prázdný
17,0 t
hmotnost ve službě obsazený
25,2 t
délka přes spřáhla
14 220 mm
maximální rychlost
80 km/h
vytápění
teplovzdušné naftové
výrobce
Pars nova Šumperk (reko)
roky výroby
2002
počet kusů
1
 
K vlastní rekonstrukci byl vybrán zrušený přípojný vůz 010.171-7 ČD. Z původního vozu byly použity podvozky, hlavní rám s hlavními příčníky, střecha a bočnice. Tvarem vozové skříně, jejím designem i vybavením je nový řídicí vůz v zásadě shodný s rekonstruovaným motorovým vozem 812.613-8 a jako on má nová čela z laminátové skořepiny. Původní vozová skříň byla prodloužena, na jeden konec byla umístěna kabina strojvedoucího shodná s motorovým vozem, na opačném konci je podél čelní stěny lavice kryjící brzdič DAKO BSE a prostor pro příslušenství vozu. Střední část podlahy je snížena na 570 mm nad temenem kolejnice, obě krajní části zůstaly v původní výšce 1 140 mm; nízkopodlažní část tvoří asi 50% podlahové plochy vozu.
 
 
Ve středu obou bočnic jsou dvoukřídlé předsuvné elektropneumaticky ovládané dveře. V nízkopodlažním nástupním prostoru, odděleném od ostatních dvou částí příčkami, je 11 sklopných sedaček, buňka WC uzpůsobená pro invalidy a plocha pro rozměrná zavazadla, kočárky a invalidní vozíky. Informační systém a systém prodeje a označování jízdenek je shodný s motorovým vozem řady 812. Rovněž sedadla jsou shodná, avšak jsou v uspořádání nejen 2 + 2, ale také 3 + 1 (v oddíle na straně stanoviště). Vůz je vytápěn nezávislým naftovým teplovodním agregátem s podokenními výměníky tepla a pomocnými teplovodními agregáty v nízkopodlažní části. Konstrukce ovládání vozu a přenosu dat zajišťuje jeho kompatibilitu nejenom s motorovým vozem řady 812, ale také 811, 843 a 854
Provoz 
Jak už jsem se zmínil, vůz byl vyroben v průběhu roku 2002 a ještě ne zcela dokončený byl vystaven už na zářijovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde společně s motorovým vozem 812.613-8 poutal zaslouženou pozornost návštěvníků. Po skončení veletrhu se vrátil do Šumperka, kde byl oživován a zprovozňován.
 
Ve dnech 10. - 19.2.2003 byl (spolu s motorovým vozem 812.613-8) na ŽZO podrobován zkouškám pro schválení vozidla před nasazením do provozu. Další část zkoušek probíhala už na trati ČD, v úseku Pečky - Plaňany. Dne 7.6.2003 byl řídicí vůz 912.001-5 v soupravě s motorovým vozem 812.613-8 nasazen poprvé do provozu s cestujícími - na trati mezi Šumperkem a Zábřehem na Moravě. Od 1.7. do 6.8.2003 jezdila tato souprava na výkonech DKV Valašské Meziříčí. Zde oba vozy jezdily (ještě s přípojným vozem řady 021 jako vloženým) jako osobní vlaky do Kojetína. Ověřovala se zde především spolupráce s řídicím vozem. Odtud souprava putovala do PJ Klatovy DKV Plzeň, kde jezdila na osobních vlacích z Klatov do Horažďovic předměstí, Domažlic a do Železné Rudy.
 
 
Od počátku platnosti jízdního řádu na rok 2004 je vůz spolu s motorovým vozem 812.613-8 dislokován v PJ Rakovník, kde je nasazován až do současné doby v dopravě osobních a spěšných vlaků na trati Rakovník – Praha Masarykovo nádraží. Po dlouhou dobu zůstal v majetku společnosti Pars nova Šumperk a u ČD jezdil jako pronajatý – nyní už je vykazován ve stavu vozidel Českých drah. 
Několik slov závěrem 
Vzhledem k tomu, že jde o vozidlo sice ojedinělé, ale bytostně související s jinou, už sériovou řadou, jeho význam vynikne v kontextu dalšího pokračování našeho seriálu. Ten se bude zabývat právě výše zde zmíněnou motorovou jednotkou „Regionova“, či spíše řídicím vozem řady 914. Proto se také k hodnocení úspěšnosti této premiérové rekonstrukce přípojného vozu řady 010 na vůz řídicí vraťme raději až zase za týden. Nyní by to bylo poněkud předčasné a z historického kontextu vytržené. 
Prameny a odkazy: 
  1. "Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  2. „Stránky O prototypech a lokomotivních unikátech v ČR a SR“
  3. "Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  4. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla
  5. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net

 

Galéria

Súvisiace odkazy