ŽSR 134: Šaľa - Neded

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 134: Šaľa - Neded
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

 Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate získala nariadením MO č. 53382/909. VI.30 budapeštianska firma G. Gregersen a synovia. Koncesia stanovovala povinnosť obstarať materiál na stavbu a prevádzku železnice z uhorských zdrojov. Výstavba 19 km dlhej trate trvala 5 mesiacov a stála 1 875 000 K. Iba štvrtina dĺžky trate ležala na sklone (najviac 2 promile) a v oblúkoch, preto neboli potrebné rozsiahle zemné práce ani umelé stavby, postavených bolo 28 priepustov a menších mostov. Na trati bolo 5 staníc s výpravnou budovou, skladom a nákladišťom, v Nedede tiež s výhrevňou a vodárňou. Železnicu s 3 strážnymi stanovišťami križovalo 34 úrovňových priecestí bez závor. Prevádzka sa začala 17.10.1909.

Trať vedie rovinatou poľnohospodárskou krajinou Podunajskej nížiny. Nástupište trate je v Šali na opačnej strane koľajiska, ako staničná budova. Hneď po opustení stanice Šaľa sa trať otáča ostrým oblúkom na juh. Po troch kilometroch dorazí do zastávky Diakovce, v ktorej sa ešte v roku 2001 nachádzala krátka manipulačná koľaj, dnes už znesená. Pokračuje vedľa cesty, na okraji Tešedíkova prechádza okolo menšieho jazera a oblúkom vchádza do dopravne Tešedíkovo s tromi koľajami. Ďalej vedie priamym smerom k Žiharcu, kde sa nachádza ďalšia dopravňa, tiež s tromi koľajami. Za zastávkou Žihárec zastávka vedie vedľa kanála, potom popri rade stromov a poľnohospodárskom družstve do zastávky s nákladišťom vo Vlčanoch. Nasleduje dvojkilometrový úsek do koncovej stanice Neded. V Nedede sa okrem dvojpodlažnej výpravnej budovy nachádza aj bývalá výhrevňa (ktorej strecha však v júli 2003 držala iba silou vôle), koľaje za stanicou ešte pokračujú niekoľko metrov do skladu poľnohospodárskych plodín. Všetky výpravné budovy sú zachované v pôvodnej podobe. V najlepšom stave je budova v Žiharci obývaná niekdajším železničiarom na dôchodku.

Zdroj : www.grebe.host.sk

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
2,828
3,000
Zastávka
3,530
 
Priecestie
5,017
 
Priecestie
5,340
5,000
Nak./zast.
5,456
 
Priecestie
8,964
 
Priecestie
9,042
9,000
Nak./zast.
9,305
 
Priecestie
10,874
11,000
Zastávka
16,553
17,000
Nak./zast.
16,639
 
Priecestie
18,939
19,000
ŽST
19,052
 
Priecestie

Cestovné poriadky

PDF
PDF
564 kB
27.3.2020
PDF
PDF
907 kB
23.3.2020
PDF
PDF
212 kB
28.3.2009
JPG
JPG
749 kB
12.9.2015
PDF
PDF
220 kB
4.4.2021
PDF
PDF
218 kB
21.3.2020
PDF
PDF
179 kB
15.6.2010
PDF
PDF
127 kB
25.6.2010
PDF
PDF
783 kB
4.4.2020
PDF
PDF
587 kB
5.4.2020
PDF
PDF
150 kB
27.6.2010
PDF
PDF
166 kB
3.7.2010
PDF
PDF
199 kB
29.10.2018
PDF
PDF
538 kB
7.4.2020
PDF
PDF
133 kB
5.7.2010
PDF
PDF
145 kB
5.7.2010
PDF
PDF
158 kB
16.4.2011
PDF
PDF
178 kB
10.4.2011
PDF
PDF
174 kB
5.6.2011
PDF
PDF
563 kB
9.4.2020
PDF
PDF
138 kB
16.10.2011
PDF
PDF
114 kB
23.10.2011
PDF
PDF
151 kB
29.5.2011
PDF
PDF
36 kB
6.1.2009
PDF
PDF
42 kB
16.9.2017
PDF
PDF
73 kB
16.9.2017

Ostatné prílohy

PDF
PDF
164 kB
9.1.2009
PDF
PDF
103 kB
15.6.2010