Diakovce - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Diakovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 134 Šaľa - Neded.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Šale

Informácie o obci

Prvá písomná zmienka o obci: 1002
Nadmorská výška stredu obce: 112 - 117 m
Rozloha: 2628 ha, 26,28 km2
Počet obyvateľov: 2 240
Hustota obyvateľstva: 85,23 / 1 km2
Katastrálna výmera celého územia obce predstavuje 26,28 km2

Obec Diakovce vytvára spolu s obcami Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany prirodzený región so spoločnými rozvojovými znakmi. Región obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. K najvýznamnejším atraktivitám z hľadiska cestovného ruchu patria geotermálne pramene, chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s prírodnými zákutiami a možnosťami pre vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s vínnymi pivnicami, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia medzinárodného i miestneho charakteru.

Turistický tip

4 km od obce sa nachádza termálne kúpalisko.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu