Dopravne trate Šaľa – Neded 5 rokov od zastavenia osobnej dopravy

26.8.2015 8:00 Miroslav Sekela

Dopravne trate Šaľa – Neded 5 rokov od zastavenia osobnej dopravy

Ubehlo už 5 rokov, odkedy sa trať Šaľa - Neded zaradila medzi tie, na ktorých nie je prevádzkovaná pravidelná osobná doprava. Nestihol som sa touto traťou previezť pravidelným osobákom a v súvislosti s pripravovanou jazdou M 262.004 Fontána do Nededu, som som sa v jednu augustovú nedeľu vybral na pochôdzku po a popri trati.

Zdokumentovať, ako vyzerajú dopravne a trať v ich blízkosti a odhaliť prípadné rizikové miesta pred jazdou Fontány. Dvom sa putuje lepšie, ako jednému, tak som sa dohodol s kamarátom Jožom a vyrazili sme.

 

 

Pôvodne som uvažoval aj na hard-core alternatívou, že ju celú prejdeme pešo a nafotíme ju, ale po zvážení poveternostnej situácie ( teploty blížiace sa ku štyridsiatke ), sme toľko odvahy v sebe nenašli. Keďže platí zásada, že kto sa zaujíma o slovenskú železnicu a chce ju spoznávať musí mať auto ( bez neho je to dosť problematická záľuba ), naštartoval som svoju kobylku a vydali sme sa do Šale.
V Šali nás oslovil jeden z traťovákov, ktorí tam opravovali koľaj trate do Nových Zámkov, ktorý nám poskytol podnetné informácie ku jazde Fontány a upozornil na niektoré problémové miesta. Momentálne sa do Nededu prejde len raz za čas MUV-ka, dokonca aj súkromník, ktorý vozil cisterny do Vlčian, vraj už o to nemá veľký záujem, keďže celá súprava sa do dopravne nevojde. Musí ju teda rozdeliť na niekoľko častí a to mu už zvyšuje náklady. Vybrali sme sa teda kúsok po trati, aspoň ku vchodovému návestidlu. Trať do Nededu sa zo Šale odpája pravotočivým oblúkom, žiadna tráva, betónové podvaly, škoda len tých zhrdzavených koľajníc.


Tu v Šali odbočuje trať do Nededu © Miroslav Sekela

Na celej trati sme videli betónové podvaly, podľa označenia z rokov 1986 a 1988. Za kilometrom 0,600 sme priamo na koľaji objavili ohnisko. Nuž vskutku zaujímavé a netradičné miesto na opekanie. 


Ohnisko medzi koľajnicami © Miroslav Sekela

Vrátili sme sa k autu a vybrali sa na návštevu jednotlivých dopravní.

Diakovce

Momentálne je to zastávka, nachádzajúca sa na úplnom konci dediny. Budova zastávky je obývaná, okrem iného aj dosť nervóznym psom, ktorý ale našťastie nepreskočil plot. Na zastávke sa dajú ešte nájsť ruiny nakladacej rampy. Koľaj vedúca k nakladacej rampe je vytrhaná, možno sme sa pri tipovaní aj trafili, kde sa nachádzali výhybky z traťovej koľaje. Na šalianskej strane sme objavili zarastený železničný domček, ktorý je ale podľa všetkého poriadne rozobratý.


Zastávka a pohľad na trať smer Šaľa © Miroslav Sekela

Tešedíkovo

Ďalšia dopravňa nachádzajúca sa na okraji dediny. V minulosti to bola dopravňa s troma koľajami, dnes už len s dvoma. Koľaj vedúca k nakladacej rampe je z väčšej časti zarastená vysokou trávou a z oboch strán opatrená výkoľajkou. Budova zastávky je z polovice obývaná a udržiavaná, časť od koľajiska je zase porozbíjaná a zdemolovaná. Pred šalianskym zhlavím nás zaujal zvar dvoch rôznych typov koľajníc.


Dopravňa a koľajisko, pohľad smer Šaľa © Miroslav Sekela

Žihárec

Aj tu sa nám naskytol „klasický“ pohľad – dopravňa na kraji dediny, dve koľaje v dopravni ( v minulosti mala tiež tri koľaje ), koľaj vedúca ku nakladacej rampe zarastená a z oboch strán osadené výkoľajky. Najväčší rozdiel oproti ostatným dopravniam na trati bol v zachovalosti budovy. Tá žihárecká je v najlepšom stave. Aj ona je obývaná.


Budova dopravne © Miroslav Sekela

Žihárec zastávka

Pri zastávke sa nachádza priecestie, na ktorom trať križuje hlavnú cestu. Na toto miesto sme boli upozornení, že je to najrizikovejšie miesto na trati, keďže veľmi veľa áut nezastaví na priecestí na stop-ke. Za ten čas, čo sme sa tam pohybovali my, zastavili všetky autá. Je ale možné, že to spôsobila reflexná vesta, fotoaparát v ruke a Jožov výzor :-) Väčšina perónu na zastávke sa „stratila“. Na zastávke sa nachádza zhrdzavená konštrukcia s nápisom Čakáreň a zarastená budova zastávky. Keď ju Jožo išiel omrknúť, zistil, že vošiel niekomu do obývačky.


Zastávka a pohľad na trať smer Šaľa © Miroslav Sekela

Vlčany

Dopravňa s troma koľajami, jedna z nich klasicky zarastená vysokou trávou. Na výhybke na šalianskom zhlaví sme objavili naukladané kamene, ktoré sme z nej zhodili. Divná zábavka dnešnej mládeže.


Keď sa niekto nudí © Miroslav Sekela

Dopravňa sa klasicky nachádza na kraji dediny. Budova dopravne je obývaná. Na Nededskom zhlaví sa nachádza firma, pre ktorú pravdepodobne súkromník vozil do Vlčian cisterny. Firma sa zaoberá priemyselným spracovaním živočíšnych tukov. Špekulovali sme, ako asi mohla vyzerať vykládka / nakládka s cisternami. Do firmy nevedie vlečka, jediná možnosť by bola pod prístreškom pri nakladacej rampe, ale tam by zase kamión musel zastaviť relatívne ďaleko od súpravy. Každopádne ten prístrešok má funkčné osvetlenie, je na ňom namontovaný aj funkčný elektromer. Keďže sme sa k ničomu nedopátrali, vybrali sme sa ku koncovej dopravni.


Koľajisko dopravne. Tu sa museli prečerpávať cisterny © Miroslav Sekela

Neded

Dediny Vlčany a Neded sú spojené a dosť rozťahané – ako do dĺžky, tak aj do šírky. Pekne sme sa pomotali, kým sme našli obe dopravne. Úsek trate medzi Vlčanmi a Nededom je subjektívne v najhoršom stave a je najviac zarastený. Novotou svietil kúsok koľaje v Nededi, ktorý tam pôvodne chýbal a vďaka ktorému sa M 262.004 dostane až ku budove dopravne. No, budove. Skôr pozostatkom budovy. Vnútrajšok je vybrakovaný, dokonca chýbajú aj vnútorné schody. V stenách budovy nájdeme viacero vybúraných dier.


Toto bola niekedy čakáreň © Miroslav Sekela

Koľajisko stanice bolo vykosené, výhybky boli bez prestavníkov.


Stav výhybiek v Nededi © Miroslav Sekela

Vraj by sa v blízkej budúcnosti mali v stanici vytrhať dve koľaje. Koniec trate sa nachádza v areáli firmy. Tak, ako aj v ostatných prípadoch, aj stanica v Nededi sa nachádza na samotnom kraji dediny. 

Subjektívnym pohľadom je trať dobre udržiavaná, až na koncový úsek Vlčany – Neded. Keď sa ale pozrieme na trasovanie trate, ktorá dediny v podstate obchádza a polohy dopravní, neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa na trati obnovila osobná doprava. Nemyslím si, že by niekto v súčasnej dobe takouto traťou cestoval. Keď aj človek niekde vystúpi, všade to má ďaleko. Tu by nepomohla ani výstavba nových zastávok, keďže aj tie by sa nachádzali len na okraji dedín. A keď ešte zoberiem do úvahy fakt, že priamou cestou ( nie okľukou cez dediny ) sme boli za 15 minút z Nededu v Šali, myslím si, že táto trať to má zrátané. Využite preto príležitosť zviezť sa po celej trati v nedeľu 30. augusta. S najväčšou pravdepodobnosťou je to posledná možnosť.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy