Neded - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

17.10.1909

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Neded je koncovou dopravňou jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 134 Šaľa - Neded.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Šale

Z histórie obce

Obec Neded vznikla v roku 1111 na južnom Slovensku, 80km od Bratislavy, na dolnom toku Váhu medzi mestami Šaľou a Kolárovom. Legenda hovorí, že obyvatelia obce sa zaoberali rybolovom a chovom hospodárskych zvierat a v zimných mesiacoch tkáčstvom a pletiarstvom. Z ulovených rýb a natkaného plátna museli jednu štvrtinu odovzdať zemepánovi, z čoho vznikla aj prezývka, ktorá je v názve obce. V čase tatársko - tureckého pustošenia sa veľa ľudí usídľovalo aj v tejto obci. V roku 1 710 postihla obec morová epidémia. V 18. stor. sa postupne stavali kostoly, a obyvatelia sa začali zameriavať na rozvoj poľnohospodárskej výroby.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu