Šaľa -priecestie v km 0,333 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie leží v km 0,333 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 134 Šaľa - Neded a zároveň v km 114,666 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 130 Bratislava - Štúrovo - Szob. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Šaľa.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu