Výpravná budova stanice Lozorno je už majetkom obce

9.2.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: CRZ

Výpravná budova stanice Lozorno je už majetkom obce

Výpravná budova bývalej železničnej stanice v Lozorne vrátane priľahlých pozemkov prešla do majetku obce. Vyplýva to zo zmluvy o prevode vlastníckeho práva, uzavretej v decembri 2021 medzi obcou Lozorno a ŽSR. Obci sa tak podarilo zavŕšiť dvojročné snahy o získanie budovy železničnej stanice do svojho vlastníctva.

V roku 2019 zverejnili ŽSR na svojej internetovej stránke ponuku na predaj budovy žst. Lozorno a priľahlých pozemkov za vyvolávaciu cenu 316 000 €. Obec následne oslovila otvoreným listom vtedajšieho ministra dopravy Arpáda Érseka a vedenie ŽSR so žiadosťou, aby ŽSR prehodnotili svoj zámer.

V otvorenom liste obec upozornila, že jedným z dôvodov vtedajších problémov so zlou dopravnou situáciou v regióne je v minulosti podcenený rozvoj a modernizácia železničnej a koľajovej dopravy, pričom práve zatraktívnenie tohto druhu dopravy a jej znovuzavedenie na stále funkčných tratiach, na ktorých bola v minulosti zrušená, by bolo riešením hroziaceho dopravného kolapsu v regióne. Obzvlášť v kontexte trate Zohor - Plavecké Podhradie, na ktorej funguje nákladná doprava a premávajú sezónne turistické vlaky.


zdroj: Spravodaj obce Lozorno, ročník XVII, č. 6; november/december 2019

Pôvodný odpredaj bol vďaka tlaku obce a verejnosti nakoniec zrušený. Výsledkom následných rokovaní bolo podpísanie zmluvy so ŽSR o prevode vlastníckych práv príslušných pozemkov na obec Lozorno. Predmetom prevodu je výpravná budova s príslušenstvom a dva pozemky, jeden o výmere 115 m2 a druhý o výmere 752 m2.


Výpravná budova a priľahlé pozemky v katastrálnej mape. Zdroj: Kataster nehnuteľností

Kúpna cena bola dohodnutá na 29 000 € bez DPH, z toho 7 160 € je cena za výpravnu budovu s príslušenstvom a zbytok je cena za pozemky. Kúpna cena zohľaduje budúce verejnoprospešné využitie prevádzaných nehnuteľností.

V zmluve zároveň obec deklaruje, že objekt výpravnej budovy chce zrekonštruovať na zariadenie slúžiace ako "Komunitné centrum so spoločenskou-sociálnou, kultúrnou, vzdelávacou a spolkovou náplňou". Obec je oprávnená naplniť tento účel v spolupráci a v súčinnosti s neziskovými organizáciami, vlastnými príspevkovými a rozpočtovými organizáciami, sponzormi alebo inými tretími subjektami obdobného charakteru. Zároveň sa obec v zmluve zaväzuje, že zabezpečí a zachová verejnoprospešný účel využívania prevádzaných nehnuteľností najmenej po dobu 10 rokov.

Nákladisko a zastávka Lozorno leží v km 5,094 trate ŽSR č. 112 Zohor - Plavecký Mikuláš, v medzistaničnom úseku Zohor - Jablonové. Výpravná budova bola postavená podľa typového výkresu staníc pre miestne železnice v Uhorsku, ako budova III. kategórie. Vo výpravnej budove sa nachádzala služobná miestnosť, čakáreň pre cestujúcich a služobný byt.


 

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy