V Cerhenicích představili indikátor plochých kol

24.7.2020 8:00 Helmut Böhme

V Cerhenicích představili indikátor plochých kol

Ve středu 22. července 2020 Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ), dceřiná společnost našeho národního dopravce, představil zástupcům médií nové zařízení, jímž posílil technologické a zkušební zázemí svého Zkušebního centra (ZC VUZ) Velim. Jedná se o indikátor plochých kol (IPK) značky Argos, první tohoto typu nejen u nás, ale ve všech státech východní Evropy. Mezi účastníky této prezentace nechyběl ani reportér internetového magazínu VLAKY.NET.

Vzhledem k tomu, že náš pražský reportér měl zrovna toho dne jiné povinnosti, skončila pozvánka tiskového oddělení ČD v mé elektronické poště a já jsem se uvolil, že se do Velimi až ze saské metropole vydám. Pro cestu jsem si volil ČD railjet 257 z Drážďan do Prahy-Holešovic. Linkou S49 společnosti Arriva jsem potom jel do Libně. I když jsme museli čekat na dva protijedoucí rychlíky a tím získali 3 minuty zpoždění, vyšel mi ostrý přestup do „městského slona“ směr Kolín. Z dřívějších cest jsem věděl, že doplněk názvu ZC VUZ „Velim“ je značně zavádějící, protože vlečka do jeho areálu sice vede ze stanice Velim, vchod do něj je ale severně od zastávky Cerhenice.


Směrovka před odbočkou ze silnice na kraji Cerhenic

Protože jsem tam měl ještě hodinu do začátku akce, šel jsem na most směrem na Sokoleč, abych se podíval, jaká se v kolejišti ZC VUZ momentálně vyskytují vozidla. Spatřil jsem tam mj. jednotku řady 860 ZSSK, tři jednotky Sirius dopravce Leo Express, patrové jednotky pro München-Nürnberg-Expreß a nějakou nizozemskou jednotku. Pod mostem se dokonce toudal nějaký český fotograf. Nevím, proč VUZ dělá takové tajnosti s přítomnými vozidly, která se v areálu nesmí fotit, když jsou volně vidět z veřejně přístupných míst. I potom v průběhu akce kolem nás byli stále nějací dozorci, abychom zákaz dodržovali.

U vchodu do areálu jsem dostal průkaz návštěvníka a jeden zaměstnanec mne doprovázel do zasedací místnosti, kde už všichni ostatní účastnici seděli, takže na mne zbylo jen z hlediska pořízení videozáznamu nevhodné místo až u plátna. Mgr. Radka Pretlová z útvaru marketingu a komunikace přivítala účastníky setkání a představila jim přednášející, jimiž byli provozní ředitel zkušebnictví Miloš Klofanda a generální ředitel Ing. Martin Bělčík. Ti nám představili indikátor plochých kol, zakoupený od firmy HBM. K tomu jsme i dostali prospekt produktů Argos.


Prospekt výrobce indikátoru plochých kol v angličtině
(kliknutí do náhledu jej otevře v PDF)

Celý výklad zachycuje videozáznam uvedený níže. Stručnější popis zařízení si můžeme „vypůjčit“ z vydané tiskové zprávy:

Z evropských norem je stanoveno několik limitních geometrických hodnot kol (např. EN 15312). K monitorování těchto limitních hodnot se většinou používá nepřímý přístup měřením dynamických nárazových sil. Ukázalo se však, že rychlost a maximální dynamické zatížení kola podléhají nelineárním principům, a ne vždy souvisejí s defekty kola a jejich velikostí. Metoda dynamické síly není dostatečně spolehlivá pro rozhodnutí o údržbě.

Pro řešení tohoto problému byla vyvinuta nová metoda (EP 1883 565), kde jsou signály odvozeny od měřících prvků, které sledují posuvy kolejnice ve svislém směru, a poté je ve vyhodnocovacím zařízení vytvořeno informační pole ze signálů, které odpovídá nejméně obvodu kola. Periodický signál tvarů kola je vyhodnocen pomocí Fourierovy transformace. Měřicí systém je konstruován tak, že každý tvar kola je změřen nejméně dvakrát. (dvě odvalení).


Detail dvojice čidel na koleji © Helmut Bóhme

Když teoretická část prezentace skončila, vyfasovali jsme výstražné vesty a odebrali se do kolejiště, do místa, v němž je instalován devět metrů dlouhý úsek s šestnácti řezy a příslušnými čidly, kde výklad pokračoval v už poněkud méně formální podobě. Tady můžeme výše započatý popis zařízení dokončit:

Tato nová metoda poskytuje informaci změny delta R po obvodu kola a systém ji používá pro odvozovaní a kvantifikaci typů nepravidelností tvaru kola. Výsledky měření kola lze generovat číselně i graficky. V praktických aplikacích se celkové výsledky obvykle používají pro jednotlivá měření každého kola (max. delta R, max. délka bodu atd.). Systém měří odchylku od ideálně kulatého kola s rozlišením delta R lepší než 0,01 mm, opakovatelnost 0,05 mm jako trendová funkce a 0,1 mm jako individuální měření. Měření lze provádět od rychlosti 30 km / h do více než 250 km / h.


Skříň „s útrobami indikátoru včetně napájení“ © Helmut Bóhme

Po návratu do zasedací místnosti nastala příležitost klást otázky, čehož intenzivně využili dva účastníci, očividně v oboru orientovaní. Dostali jsme občerstvení, informační materiály a flešku ve formě motorového vozu M 260.001. Akce skončila, jak bylo plánováno, ve 14:30 hod. Jel jsem pak na Masarykovo nádraží koupit si časopis Dráha a potom jsem se přesunul na hlavní nádraží, kde jsem mj. filmoval dobře obsazený vlak RegioJetu do Rijeky. Railjet do Berlína měl „samozřejmě“ zase 25 minut zpoždění, které jsme do Děčína sice zkrátili, ale tam je pro jakési drobné problémy s lokomotivou zase obnovili, což sice jedné spolucestující Němce velice vadilo, ale mně ne. Další fotografie z této „služební cesty“ najdete ve veřejné galerii, slíbené video tady:


Videozáznam výkladu a diskuse ve ZC VUZ © Helmut Bóhme

Odkazy:

  1. Výzkumný Ústav Železniční, a.s (VUZ) představuje indikátor plochých kol – tisková zpráva (formát PDF)
  2. Výzkumný Ústav Železniční, a. s. – oficiální web
  3. Zkušební centrum VUZ Velim – oficiální web
  4. Železniční zkušební okruh Cerhenice – Wikipedie
  5. HBM – Produkte und Services für virtuelle und reale Tests – oficiální web

Úvodní snímek: Miloš Klofanda prezentuje systém IPK v praxi © Helmut Bóhme

Přepracoval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy