Čerstvě pokřtěný „InterPanter“ svezl první cestující

28.6.2015 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Čerstvě pokřtěný „InterPanter“ svezl první cestující

Zatím ovšem nešlo o cestující běžné, ale o novináře a další hosty, které České dráhy, a.s. a Škoda Transportation, a.s. pozvaly na křest a první oficiální prezentaci nové elektrické nízkopodlažní jednotky, určené k vozbě rychlíků našeho národního železničního dopravce. Akce se uskutečnila dne 25. června tohoto roku ve Zkušebním centru VUZ Velim a VLAKY.NET na ní nechyběly.

 

 

 


I když dvěma jejich pozvaným zástupcům se to příliš nehodilo, protože předchozího dne měli absolvovat časově náročnou cestu na slavnostní zahájení jisté důležité drážní stavby v Železné Rudě-Alžbětíně, na kterou se akreditovali už dříve. Nicméně první oficiální představení zcela nové rychlíkové nízkopodlažní soupravy InterPanter, jak byla (po odborné stránce ne zcela korektně) akce popsána ve zvací zprávě, je jistě natolik závažnou událostí, že pohodlí jedinců musí stranou, má-li být uspokojen zájem veřejnosti o informace. Zkrátka takové pozvánky se neodmítají, shodli jsme se mým pražským kolegou a rozhodli jsme se svou účast potvrdit.


Pozvánka na akci (kliknutí do náhledu otevře originál ve formátu PDF)

Zatímco kolega se rozhodl využít nabídky pořadatelů a do ZC VUZ Velim se ze svého sídelního města přepravit zvlášť k tomu účelu zajištěným autobusem, já jsem pochopitelně zvolil dopravu železniční. První z vlaků mne tak trochu symbolicky uvedl do problematiky dne, neboť Os 6231 Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. byl veden RegioPanterem 440.012-3 + 442.012-1 + 441.012-2, v jehož prvním voze byla před časem testována sedadla, uvažovaná k použití v jednotce InterPanter, jak už jsem se zmínil v článku o její předběžné prezentaci médiím. Ten ostatně tvoří jakýsi teoretický úvod k této reportáži, takže doporučuji jeho přečtení.


Čelní vůz jednotky „InterPanter“ vyjíždí ze zkušebny podniku Škoda Vagonka Ostrava
(29.4.2015) © Karel Furiš

Byť moje cestování do Cerhenic bylo zpočátku dramatické a posléze šotoušsky zajímavé, své zážitky z něj si ponechám pro nějakou jinou vhodnou příležitost a přenesu nás rovnou do místa slavnostního dění. To mělo podle programu započít v 10:30 hod. tiskovou konferencí, ale čekání na zpožděný příjezd už zmíněného autobusu z Prahy způsobilo, že tiskový mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský vyslovil v zasedací místnosti ZC VUZ první větu svého proslovu až o 13 minut později. Po přivítání přítomných a představení hlavních aktérů předal slovo prvnímu z nich, jímž byl Ing. Tomáš Ignačák, MBA, generální ředitel Škoda Transportation, a.s.


Generální ředitel Škoda Transportation, a.s. Ing. Tomáš Ignačák, MBA při projevu
© Jiří Řechka

Jsem potěšen, že se nám podařilo kompletně vyvinout a vyrobit další český vlak. Po soupravách CityElefant a RegioPanter bude již brzy vozit cestující také nový moderní vlak InterPanter. Navazujeme tak na dlouholetou výrobu elektrických jednotek, které jezdí nejen u nás v České republice, ale i v Litvě, Ukrajině, Slovensku a už brzy i v Německu, řekl podle tiskové zprávy. Krom toho také představil nové vozidlo v základních obrysech z pohledu jeho výrobce a dodavatele. Na jeho slova pak navázal ze zorného úhlu odběratele a provozovatele Pavel Krtek, M.Sc., předseda představenstva Českých drah, a.s., který zdůraznil přínos pro cestující.


Hovoří Pavel Krtek, M.Sc., předseda představenstva ČD © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zákazníci dnes od železnice očekávají komfortní a rychlé cestování. Vlaky musí být bezbariérové, klimatizované, cestující chce mít možnost dobíjet svůj notebook nebo jinou elektroniku během cesty, chce být připojen přes wifi k internetu, očekává rychlé a komplexní informace o jízdě vlaku a přirozeně také spoléhá na vysokou bezpečnost železniční dopravy. Na stovkách regionálních i dálkových spojů již takovou úroveň cestování České dráhy nabízejí a díky novým jednotkám InterPanter ho teď poskytneme i cestujícím na dalších dvou rychlíkových linkách, pravil podle téhož zdroje. A předal štafetu šéfovi osobní dopravy Českých drah.


Promlouvá Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za úsek osobní dopravy
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za úsek osobní dopravy, se zaměřil na některé otázky praktičtější povahy a mimo jiné vysvětlil, že těmi dvěma linkami, na něž mají být InterPantery nasazeny, jsou vozební ramena Praha – Česká Třebová – Brno a Brno – Břeclav – Olomouc, avšak jednání Českých drah s ministerstvem dopravy jako objednatelem rychlíků teprve probíhají a jsou možné i varianty jiné. On sám si jich prý dokáže představit několik, ale doposud o nich nechce mluvit. Posledním řečníkem byl představitel formálního dodavatele InterPanterů, generální ředitel Škoda Vagonky, a.s. Ing. Michal Kurtinec, Ph.D.


Ing. Michal Kurtinec, Ph.D., generální ředitel Škoda Vagonka, a.s., přiblížil technické parametry
„InterPantera" © PhDr. Zbyněk Zlinský

Uvedl základní parametry nového vozidla, které už známe z výše odkázaného článku a k nimž na tomto místě můžeme doplnit jen v původním přehledu pominuté skutečnosti, že pětivozová jednotka InterPanter má uspořádání pojezdu Bo'2' + Bo'2' + 2'2' + 2'Bo' + 2'Bo' a celkový výkon 2 720 kW, jednotka třívozová pak uspořádání Bo'2' + Bo'2' + 2'Bo' a výkon 2 040 kW. Zmínil se také o úspornosti této moderní elektrické jednotky v provozu, dané její relativně lehkou konstrukcí z hliníkových dílů i možností rekuperace brzdné energie. Účastníkům akce byl ostatně k dispozici také prospekt se stručným popisem jednotky a jejími základními daty:


Katalogový list produktu „InterPanter“; zdroj: Škoda Transportation, a.s.
(kliknutí do náhledu otevře celý ve formátu PDF)

Po projevech následovala krátká diskuse, v níž padly dva obecně zajímavé dotazy. První směřoval k možnostem občerstvení v jednotce InterPanter, o nichž jsme se dověděli, že budou uspokojovány prostřednictvím prodejních automatů, pro které jsou ve vozech zřízena místa, ale jejich dodavatel ještě vybrán není. Kolegové z našeho partnerského webu se pak podivovali nad skutečností, že první třída je „distribuována“ v několika vozech jednotky, ač by podle jejich názoru měla být soustředěna na jednom konci vlaku. Nějakého pádného zdůvodnění se sice nedočkali, ale dále své přesvědčení neobhajovali a raději nechali diskusi ukončit.


Atmosféra tiskové konference © Jiří Řechka

Program, tentokrát i pro další pozvané hosty, pokračoval ve stanu před administrativní budovou, a to po taktovkou moderátorky (a také známé herečky a dabérky) Sabiny Laurinové. Ta si po krátkém proslovu na pódium pozvala krom už na tiskové konferenci přítomných představitelů dodavatele i odběratele nových elektrických jednotek ještě dva další vysoké představitele našeho národního železničního dopravce. Byli jimi Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., člen představenstva ČD odpovědný za úsek techniky, servisu a majetku a jeho kolega doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, odpovědný pro změnu za úsek projektů a mezinárodních vztahů.


R.Štěrba, F.Bureš, M.Štěpán, S.Laurinová, P.Krtek, T.Ignačák a M.Kurtinec na pódiu
© Jiří Řechka

Došlo znovu na představení nového vozidla, tentokrát „pro širokou veřejnost“ a (někdy trochu násilně) zábavnou formou. Pak dostal nejvyšší šéf našeho národního železničního dopravce od svého škodováckého protějšku jako závdavek na dodávky InterPanterů skutečných zatím jeho model a následovalo ocenění výherce nám už z předchozího článku známé soutěže Pojmenujte nový vlak, jímž se stal Vojtěch Studený a za odměnu může celý rok cestovat všemi vlaky Českých drah zdarma, jak je také uvedeno na pro ten účel zřízeném webu. První cenu sympatickému výherci předal sám předseda představenstva ČD Pavel Krtek, M.Sc.


Šéf ČD předává Vojtěchovi Studenému In Kartu s roční slevou IN 100 © Jiří Řechka

Poté moderátorka zavelela k přesunu do kolejiště, kde už čekal stoleček se sedmi lahvemi sektu coby „svěcené vody“ pro křest RegioPantera. Ten se po nějaké chvíli dostavil také a mohl být řádně skropen šesticí křtitelů (sedmý byl omluven, což dělalo Sabině Laurinové opakované problémy s předem připraveným, ale posléze neopraveným textem, jehož se držela při svém moderování), kteří se nám představili už na pódiu. Pánové před vlastním aktem museli ještě postupně vyjádřit do mikrofonu své vinšování, ale pak svou roli nijak neodflákli a udrželi křestní nástroje ve funkčním stavu docela dlouho, což fotografům udělalo radost.


Křestní akt měl skutečně grády © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poté šestice vrcholných představitelů dodavatele a odběratele InterPantera ještě zapózovala před jeho čelem a pak došlo na to, kvůli čemu mnozí účastníci prezentace vážili cestu do Cerhenic – prohlídka jednotky a jízda na její palubě. K tomuto bodu toho moc psát nehodlám, protože výmluvnější jistě jsou fotografie v připojené galerii. Jsou uspořádány tak, aby vyvolaly dojem virtuální procházky všemi vozy, i když ten poslední byl přístupný jen v omezené míře až po návratu vozidla ze čtyřkolové prezentační jízdy na velkém zkušebním okruhu, protože v něm sídlí zkušební technici se svým zařízením. Prohlídka začíná na 4. straně galerie.


Aktéři slavnosti v oddíle 1. třídy vozu vůz 662.201-3 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vyvrcholením celé akce byl raut připravený rovněž pod stanem. Nešlo samozřejmě jen o doplnění živin a tekutin, ale taková záležitost má i svou rovinu sociální – poskytuje možnost osobních kontaktů s osobami blízkými profesně, zájmově nebo jen tak lidsky. Na tomto místě je třeba uvést skutečnost, že jsme s reportérským kolegou nebyli jedinými přítomnými zástupci komunity VLAKY.NET. Krom dvou členů našeho klubu mezi zaměstnanci ZC VUZ byl přítomen také jeden náš mladý kamarád, který zvítězil ve fotografické soutěži periodika ČD pro Vás, jak se můžete přesvědčit nahlédnutím hned na 1. stranu červnového čísla.


Jiří Řechka a Roman Šnajdr obnovují síly před cestou domů © PhDr. Zbyněk Zlinský

Kilometrickou banku za měsíc květen získává: Roman Šnajdr, stojí tam nad jeho vítězným snímkem. Ironií osudu mu ta výhra osobně k ničemu není, neboť jako příslušník modré armády vládne režijkou. Ale to je samozřejmě jiný příběh. Nás bude zajímat spíš to, zda akvizice desítky pětivozových a čtveřice třívozových InterPanterů bude skutečnou výhrou pro České dráhy a jejich cestující. Ale také pro plzeňskou Škodovku, která předpokládá, že v tomto typu vozidla má k dispozici produkt, dobře uplatnitelný na evropském a možná i světovém trhu. To vše se ale uvidí až tehdy, kdy rychlí panteři budou mít za sebou už akou dobu provozu.


Jednotka 660.101-7 + 662.101-5 + 064.101-9 + 662.201-3 + 661.101-6 u nástupiště
ZC VUZ Velim © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. České dráhy, a.s.
  2. Škoda Transportation – Wikipedie
  3. ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. - oficiální stránky
  4. Škoda Vagonka – Wikipedie
  5. ŠKODA VAGONKA, a.s. - oficiální stránky
  6. Na koleje zamíří nový vlak! – specializovaný web výrobce
  7. Elektrická jednotka InterPanter - Škoda Transportation a.s.
  8. Zkušební centrum VUZ Velim - Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu 
Úvodní snímek: První „InterPanter“ se vrací z poslední prezentační jízdy © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy