Vydařený den otevřených dveří v CZ LOKO

3.6.2019 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Vydařený den otevřených dveří v CZ LOKO

1. června 2019 proběhl v České Třebové ve firmě CZ LOKO den otevřených dveří, který zároveň připomněl výročí 170 let od založení místních železničních dílen. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout výrobní prostory jedné z největších firem českého železničního průmyslu. Současně byla akce pojata při příležitosti dne dětí jako zábava pro celou rodinu.

Z pohledu přístupu podchodem z nádraží, návštěvníci mohli jako první navštívit Halu elektrických točivých strojů. Té vévodilo rozsáhlé modulové kolejiště Klubu železničních modelářů z Mohelnice v měřítku TT v délce 35 metrů. Na digitálně ovládaném kolejišti se proháněly zejména české lokomotivy, ale nechybělo ani Desiro německého Vogtlandbahnu.


Plán areálu s vyznačenými atrakcemi © CZ LOKO

Nejvíce pozornosti každého železničního fanouška však vzbudila montovna, kde získávají lokomotivy konečnou podobu. Firma se snaží prostor zmodernizovat, ale limitující jsou omezené prostorové poměry. Zhlédnout bylo možno lokomotivy v různém stadiu rozpracovanosti, např. řadu 742 jak odstrojenou, tak téměř dokončenou pro ČD Cargo či modernizovanou se sníženými představky, nebo připravený rám pro nový stroj typu Effiliner 1600, tzv. „Bizona“.

Nejvíce pozornosti mezi zasvěcenci však budila nová lokomotiva 719.401-2 typu HybridShunter 400. V této dvounápravové lokomotivě, určené pro posunovací a lehkou traťovou službu, jsou primárním hnacím agregátem trakční baterie. Teprve sekundární hnací agregát představuje spalovací motor Caterpillar, který plní funkci záložního pohonu a zdroje pro dobíjení trakčních baterií během provozu lokomotivy. Výkon lokomotivy je 129 kW.


Montovna, lokomotiva 719.401-2 typu HybridShunter 400 © Jiří Mazal

K novým lokomotivám také můžeme připočíst stroj 794.014-1 pro varšavské metro nebo 794.002-6 pro ČD, oba typu Effishunter 300. Návštěvníci se také mohli projít modernizovaným „Brejlovcem“ řady 750 dopravce ČD. Jediného zástupce motorových jednotek představoval „Regiosprinter“ pro GW Train Regio, který byl také vystaven na venkovní ploše.

Prostor velké přesuvny byl takřka v obležení stánků s občerstvením a pódiem, na kterém se odehrával program. Samotná přesuvna prošla modernizací, kdy došlo k prodloužení na 30 metrů a nosnost nyní činí 120 tun. Zároveň byla zastřešena. Současně se musela ubourat budova soustružny, u které bylo rozebráno průčelí, a po jejím zkrácení bylo zase v původní podobě postaveno. Jedná se o památkově chráněný objekt z roku 1862.

Naproti montovně se nachází hala demontáže, tzv. bouračka, kde probíhá rozložení lokomotivy na jednotlivé díly a jejich následné čištění. Mezi soustružnou a halou demontáže se mohli návštěvníci povozit šlapací drezínou.


„Bizon“ 753.610-5 s určením pro maďarského dopravce CER Cargo Holding © Jiří Mazal

Podvozkárna představuje zcela nový objekt postavený roku 2017. Umožňuje provádět předepsané typy záběhů a zkoušek ještě před zavázáním podvozku pod vozidlo. Její součástí je řada čidel sledujících teploty, rychlost nebo vibrace. Na ni navazuje motorárna, donedávna zaměřená na opravy spalovacích motorů ČKD. Ty zde však letos probíhají naposledy vzhledem k nedostatku náhradních dílů na opravy těchto spalovacích motorů. Nadále se zaměří na motory Caterpillar.

V zadní části areálu měli všichni zájemci možnost svézt se jednak parní lokomotivou 213.901 a jednak moderní drezínou typu MUV75. Na odstavné koleji se také nacházel „Bizon“, tentokráte 753.610-5 s určením pro maďarského dopravce CER Cargo Holding, a lokomotiva 744.001-9, která je součástí půjčovny CZ LOKO.


Nejen pro děti v areálu pojížděla parní lokomotiva 213.901 © Jiří Mazal

Po celý den byl připraven bohatý program, jemuž dominoval moderátor Leoš Mareš se svojí show. Vedení podniku zároveň představilo nový trainee program zaměřený na studenty posledních ročníků vysokých a středních škol a snahou bylo i přivábit nové zaměstnance. Vedle reklamních předmětů byla uvedena do prodeje nová kniha CZ LOKO: 170 let tradice, napsaná autorským kolektivem Dalibora Palka, Ludvíka Lososa, Radka Čupra a Jana Hoška.

Organizátorům patří velký dík za perfektně zvládnutou akci. I přes velké množství návštěvníků, mezi nimi mnoho dětí, vše fungovalo a nikde nebyly vidět jakékoliv problémy či nedostatky, čemuž se jinak činnost podobného rozsahu velmi obtížně vyhne.

Úvodní snímek: Motorová jednotka typu RegioSprinter modernizovaná pro GW Train Regio © Jiří Mazal

Galéria

Súvisiace odkazy