Za krabičkami kolem Litovle

16.7.2016 8:00 Martin Skopal

Za krabičkami kolem Litovle

V neděli 10. července tohoto roku jsem si udělal výlet na kole, jehož cílem byla dokumentace provozu vozů řady 810 v okolí Hanáckých Benátek – Litovle. Provoz na přilehlých lokálkách z Červenky přes Senici do Prostějova a z Litovle předměstí do Mladče je zajišťován výhradně těmito vozy, přičemž denně je turnusová potřeba hned tři kusy. To už je dnes díky útlumu provozu těchto vozů velmi vzácné.

 

 

 

 

Nejprve se pojďme ohlédnout do historie. Železnice se Litovle dotkla již v roce 1845, kdy byla postavena dráha Olomoucko-pražská. Dnešní nádraží v Července bylo pojmenováno Litovel a toto jméno nádraží neslo až do roku 1886, kdy byla postavena krátká místní dráha z tohoto nádraží k litovelskému cukrovaru. Původní stanice Litovel, ležící na dráze Olomouc – Praha, na dnešním koridoru, byla přejmenována na Červenku a prozatím konečná stanice u cukrovaru byla pojmenována Litovel. Tak je to dodnes. V roce 1914 byla předána do provozu zbývající síť tratí okolo Litovle – tratě Litovel – Senice na Hané (12 km) a Litovel předměstí – Mladeč (6 km). Pro úplnost dodejme, že v Senici na Hané se trať připojila k již provozované místní dráze Olomouc – Kostelec (- Prostějov). Část této trati, úsek ze Senice přes Kostelec do Prostějova, tvoří již 9 let s tratí Červenka – Senice na Hané jednu trať Červenka - Prostějov označenou v jízdním řádu číslem 273. Provoz je zde zajišťován denně, v celé trati v taktu zhruba dvouhodinovém, v úseku Červenka – Litovel předměstí (v pracovní dny některé vlaky až do Senice na Hané) v taktu hodinovém.


Litovel a železnice na turistické mapě, zdroj mapy.cz, upraveno (kliknutí do náhledu otevře
celou)

Jak už jsem psal v úvodu, provoz zde zajišťují tři vozy řady 810 ve stavu DKV Olomouc. Dva vozy jezdí po celé trati, jeden další zajišťuje provoz jen z Červenky do Litovle předměstí, v pracovní dny i některé vlaky až do Senice a o víkendech a svátcích od poloviny června (přesněji letos od 18. 6.) do září i na lokálce do Mladče. Trať sem byla postavena díky dodnes fungující vápence a osobní doprava byla vždy méně významná. V roce 1998 zde byla poprvé zastavena osobní doprava, která byla v roce 2006 obnovena, aby mohla být v roce 2010 opět zastavena. Podruhé byla obnovena v roce 2012. Trať má jen turistický potenciál v podobě dopravy hlavně do mladečských jeskyní, které byly v roce 2011 veřejnosti uzavřeny, což bylo také důvodem neprovozování osobní dopravy. Ve výše uvedené dny zde jezdí tři páry vlaků. Nákladní doprava je v posledních letech také v útlumu, nakládka cibulí, vozů řady Raj v Mladči probíhá již velmi ojediněle, stejně tak nakládka dřeva. To se ovšem nedá říct o trati z Červenky do Litovle předměstí – v Litovli je provozována vlečka do cukrovaru a do sladovny, na předměstí se nakládá dřevo, vozí se sem uhlí a také na přilehlou vlečku MJM kotlové vozy s pohonnými hmotami. Úsek Litovel předměstí – Senice na Hané je bez pravidelné nákladní dopravy.

Vozy řady 810/M152.0 na těchto tratích zajišťují veškerou osobní dopravu od 70. let, kdy nahradili singrovky ř. M240.0, před kterými tu jezdili hurvínci M131.1. Do začátku 90. let jsme mohli na smíšeném vlaku na lokálce do Mladče potkat ještě karkulku T444.0/1. Dnes se tady pravidelně objevují vozy 810.444, 546, 583 nebo 646, který je jako jediný v najbrtu, nicméně třeba letos jsme tady mohli vidět třeba i 810.049 nebo 071.

Nyní již k výletu – v onu neděli 10. července jsem vyjel na kole z domova – Loučan, vzdálených od Litovle 12 km, zhruba o půl druhé odpoledne. Jel jsem přes Seničku, kde jsem najel na polní cestu a té jsem se držel až do Myslechovic, kde jsem si vyfotil z naskládaných pražců, které zde jsou ještě po jarní výluce, osobní vlak 14073 Červenka – Prostějov tvořený vozem 810.546. Zastávku Myslechovice, ležící v 10 km dlouhém mezistaničním úseku Litovel předměstí – Senice na Hané, tvoří pěkný zelený přístřešek, do letošního března tady byla ještě manipulační kolej, která ovšem nebyla již dlouhá léta využívána.


Vůz 810.546 jako Os 14073 Červenka – Prostějov před zastávkou Myslechovice
© Martin Skopal

Z Myslechovic jsem pokračoval po silnici přes Chudobín do Sobáčova, kde jsem se stavil v hospodě doplnit tekutiny. Zatím bylo pořádné vedro a já jsem si z domu vzal pouze 0,5l láhev s vodou, kterou jsem měl již dávno vypitou. Po sobáčovské zastávce jsem vyrazil do Mladče na nádraží, vyfotit si poslední obrat 23807/23806, který byl tvořen vozem 810.583. Hledal jsem vhodné místo na dokumentaci tohoto vlaku – nakonec zůstávám u zhlaví mladečské dopravny D3. Všímám si také rozpadlého dřevěného pražce, naštěstí je jeden z mála – trať je v drtivé většině délky na pražcích betonových a svršek je ve velice dobrém stavu.


Vůz 810.583 jako Os 23807 vjíždí do své konečné - dopravny D3 Mladeč © Martin Skopal

Ve stanici samotné dělám ještě několik záběrů. Slunko již tak nepraží, což je sice na jednu stranu dobře, ale zase fotografie nejsou pořádně nasvícené. Dopravna D3 Mladeč je tvořena třemi kolejemi, z nichž část jedné je zároveň vlečkou vápenky, kde probíhá občasná nakládka. Kusá kolej směrem ke konci tratě je používána k občasné nakládce dřeva. Dodnes tady stojí krásná původní výpravní budova z roku 1914.


Vůz 810.583 v Mladči © Martin Skopal

Po dokumentaci zde se vydávám do 6 km vzdálené Litovle, cestou ještě fotím zastávku Mladeč jeskyně, která je jednou ze dvou mezilehlých zastávek na této trati. Tou druhou je Chudobín, kde je dodnes manipulační kolej. Mezi stanicemi Litovel a Litovel město fotím vlak 14075 Červenka - Prostějov tvořený vozem 810.444. Mám štěstí – dnes je doprava zajišťována pouze červenými vozy 810.444, 546 a 583. O stanici Litovel bude řeč dále, zastávka Litovel město je tvořena budovou z minulého režimu a krátkým nástupištěm.


Vůz 810.444 jako Os 14075 Červenka – Prostějov v úseku Litovel – Litovel město
© Martin Skopal

Pak vyrážím do stanice Litovel předměstí, kde díky pobytu fotím vůz 810.444 znovu, zároveň do stanice přijíždí vůz 810.583 z Mladče. 810.444 vzápětí odjíždí do Prostějova, 810.583 do Červenky. Stanice Litovel předměstí je jistě jednou z nejhezčích stanic na Hané, a to díky původní výpravní budově 16/H, výtopně a skladišti. Ve stanici jsou 4 koleje. Vedle nádražní budovy je pomník tvořený malou dieselovou lokomotivou LD2 vyrobenou v továrně Orrenstein a Koppel v roce 1940. Odstaveny zde byly nákladní vozy k nakládce dřeva a na vlečce uhelných skladů. Z tohoto nádraží odbočují také dvě vlečky – dodnes používaná do podniku MJM zabývající se distribucí pohonných hmot a do pivovaru, která se ale již nepoužívá. Naposledy jel vlak do areálu pivovaru v roce 2014 při oslavách 100 let tratí Litovel – Senice a Litovel předměstí – Mladeč, byla to parní lokomotiva 310.0134 s osobními vozy.


Vůz 810.583 (vlevo) přijel jako Os 13806 z Mladče a bude pokračovat jako 13808 do
Červenky, vůz 810.444 na Os 14075do Prostějova v žst. Litovel předměstí © Martin Skopal

Po opuštění nádraží Litovel předměstí jdu do města opět doplnit zásoby tekutin, kupuji si ale také něco na jídlo. Po páté hodině již stojím u železničního ocelového mostu přes hlavní rameno Moravy, na kterém fotím vlak 13851 Červenka – Litovel předměstí tvořený vozem 810.583. Pak se přesunu k nádraží Litovel k cukrovaru, cestou si ještě fotím Svatojánský most – 3. nejstarší funkční most v ČR z roku 1592.


Vůz 810.583 jako Os 13851 Červenka - Litovel předměstí na mostě přes hlavní rameno
Moravy © Martin Skopal

Žst. Litovel je dopravnou D3 se čtyřmi kolejemi – dvěma dopravními a dvěma manipulačními, z nichž jedna pokračuje jako vlečka do cukrovaru a druhá byla, po nedávné úpravě stanice, při kterém zde bylo vybudováno nové betonové nástupiště, zkrácena a zakončena šturcem. Na této koleji je odstaven nákladní vůz ř. Tpps. Ze stanice také odbočuje dodnes používaná vlečka sladoven, vlečka do Papcelu je již několik let snesena. Fotím zde vůz 810.546 na vlaku 14072 Prostějov – Červenka.


Vůz 810.546 jako Os 14072 Prostějov – Červenka v dopravně D3 Litovel © Martin Skopal

Po vyfocení zde se vydávám k domovu, cestou si ještě vyfotím vůz 810.546 na vlaku 14077 Červenka - Prostějov před Myslechovicemi. Pokračuji kolem zastávky Cholina. Tady stála do roku 2010 výpravní budova stejná jako v Mladči, bohužel byla zbourána a dnes je zastávka tvořena pouze počmáraným přístřeškem. V Cholině byly dříve tři manipulační koleje – jedna u nádražní budovy, další za přejezdem ve směru na Senici sloužící k nakládce řepy a poslední vedla dozadu za nádražní budovu k rampě. Tato kolej byla využívána ještě v 90. letech pro nakládku štěrku z blízkého kamenolomu na Nové Vsi. Dnes jsou již všechny manipulační koleje vytrhány. Ve směru na Senici můžeme po pravé straně od kolejí vidět vilu Kašpara Gallase, bývalého starosty Choliny, zakladatele a předního akcionáře místní dráhy Litovel – Senice.


Vůz 810.546 jako Os 14077 Červenka – Prostějov v úseku Litovel předměstí – Myslechovice
© Martin Skopal

Já se vydávám směrem na Odrlice, abych si vyfotil poslední vlak toho dne. Jedná se o spoj 14076 Prostějov – Červenka. Nicméně vlak má zpoždění – čeká v Senici na Hané na přípoj od Olomouce tvořený regionovou, kterou vidím v dálce, jak projíždí úsekem Příkazy – Senice. Místo, kde teď fotím, je jistě jedno z nejzajímavějších z celého dne – trať vede do mírného kopce a v pozadí je vidět zastávka Odrlice a obec Senice na Hané, jejíž dominantu alespoň na fotografii tvoří kostel sv. Máří Magdalény z roku 1705. Na vlaku jede vůz 810.444. Fotografii dotváří násvit večerního slunce – je již po sedmé hodině večerní. Po zdokumentování mě již jen čeká krátká cesta domů do Loučan. Bylo to velice pěkné odpoledne, škoda jen toho vedra na začátku.


Vůz 810.444 jako Os 14078 v úseku Odrlice – Cholina, v pozadí obec Senice na Hané © Martin Skopal

Důvodem, proč jsem se rozhodl udělat si tento výlet, je i to, že jsem před nedávnem založil facebookové stránky Lokálky na Hané zabývající se primárně tratěmi 273 Červenka – Litovel, 274 Litovel předměstí – Mladeč a 275 Olomouc – Drahanovice. Pokud chci, aby stránky, byly dostatečně zajímavé, musí být také aktualizované a k tomu potřebuji dostatek materiálu – a v případě toho fotografického se mi to dnes povedlo. Stránky naleznete zde a zhlédnout je lze i bez osobního facebookového profilu.

Pokud Vás Litovelka zaujala, důvodem k návštěvě může být letošní 17. září, kdy bude trať Červenka – Litovel slavit 130 let. Kolem Litovle budou jezdit zvláštní vlaky v čele s parní lokomotivou 464.202, nicméně to nebude vše, na co se můžeme těšit. Víc ale prozrazovat nebudu, na to je ještě čas.

Pro kompletnost článku je v připojené galerii i pár fotografií vyfocených jindy, než onoho 10. července. Jedná se o fotku zastávky a nákladiště Chudobín a výpravní budovy, výtopny a pomníkové lokomotivy LD2 v Litovli předměstí.

Prameny a odkazy:

  1. Londin, Vladimír - Blatný, Petr: Litovel a železnice, Olomouc 1986
  2. Město Litovel – oficiální stránky
  3. Jízdní řád trati č. 273 (formát PDF)
  4. Jízdní řád trati č. 274 (formát PDF)
  5. Lokálky na Hané - Facebook

Úvodní snímek: Vůz 810.583 při pobytu ve stanici Mladeč © Martin Skopal

Galéria

Súvisiace odkazy