Nový železničný most v Trenčíne: termíny a zdôvodnenia

26.3.2016 8:00 Ing. František Smatana

Nový železničný most v Trenčíne: termíny a zdôvodnenia

Po dlhšom čase sa vracia na stránky internetového magazínu VLAKY.NET váš obľúbený reportér. Hlavne ale jar je konečne tu, tak máte ďalšie dve príčiny radovať sa zo života (keď vám už k tomu nestačili parlamentné voľby). V tomto článku sa pozrieme na meškanie realizácie železničného mosta v Trenčíne a jeho posúdenie pohľadom z hrádze popri Váhu.

K napísaniu ma naviedli jednak Zbyňkove „prosebné“ e-maily a jednak otázky a odpovede z webu ŽSR, ktoré sa venovali termínom a zdôvodneniam.

 

 

Keď hovoríme o stavbe mosta, pozrieme sa na základy a piliere, a na vlastnú mostnú konštrukciu. Na posúdenie nemám nič iné ako fotky, ktoré som postupne zbieral počas jednotlivých „kontrolných dní“. Teda ostatné vplyvy zostanú skryté (až do doby, kedy nám ich v diskusii objasnia zainteresované strany: zhotoviteľ, stavebný dozor a odberateľ  - ako vidíte, napriek rokom som stále optimista; len niektorí neprajníci tomu hovoria ináč, najslušnejšie je rojko). Pre vašu informáciu, aj mesto Trenčín vytvorilo skupinu, ktorá má posudzovať celkový priebeh obnovy. Či bude aj informácia pre obyvateľov, netuším.

Kalendár fotografických návštev:


Zo začiatku som chodil len zriedkavo, od novembra 2014 častejšie, preto som pripravil
kalendár takto.

Fotky v galérii sú zoradené podľa dátumu, na konci nájdete príklady z Číny.

a) Most

Popis realizácie si prečítate v predchádzajúcom článku. Zhotoviteľ použil tieto počty debnení (ako ich videl môj fotoaparát):

5.2.2014 – 1 pár nad pilierom #1L (štartovacie bloky mosta boli hotové len tu);


Pilier #1 aj so štartovacími blokmi oboch mostov (5.2.2014) © Ing. František Smatana

21.11.2014 – 1 pár nad #6R, 1 pár na spojení #3R (veľká časť mostov už bola hotová);

20.1.2015 – detto;

1.2.2015 – žiadna zmena;

3.3.2015 – 1 pár stále nad #6R, 1 pár sa presunul na ľavý most nad #3;

27.3.2015 – detto.


Ľavý most nad #6 s debnením a nové zariadenia pri základe #5 (27.3.2015)
© Ing. František Smatana

Takže to vyzerá, že zhotoviteľ pripravil a použil 2 páry debnení.

Už na vysokej škole sme sa učili o „kritickej ceste“ (s vďakou spomínam na p. Kovačíka, ktorého pozdravujem do Žiliny). Otázkou je, či realizácia mostnej konštrukcie na nej ležala. Možnosti zrýchlenia sú 2 – urýchliť samotný postup, a/alebo použiť viac debnení. To prvé má snáď zhotoviteľ premakané, takže sme skončili. To druhé možné bolo. Ak na ne realizátor má (o.i. aj peniaze), alebo ak je to potrebné. Ľudia postup (podľa nich pomalý) kritizujú. Nuž, áno, je to výrazný prvok, je na očiach, a je mu venovaná pozornosť (moc železničných mostov sa u nás nestavia; a tých priamo v meste ešte menej), takže žiadne čudo.

Pozrime sa do Číny. Nové mosty pre VRT sa stavajú ináč, prevažujú viadukty (viď môj starší článok), a teda porovnanie nesedí na 100%. Keď ale sú mosty realizované na mieste ich súčasťou, stavajú sa prednostne. A používa sa viac súprav debnení (viď foto). Pre spresnenie a pripomenutie, čínske mosty sú dvojkoľajné, kým nový trenčiansky sú vlastne dva jednokoľajné mosty. Extrémom „napredovania“ je napr. most YangZhangZi (projekt JingShan), ktorý bol dorobený v septembri 2015, a predpoklad položenia priľahlých polí bolo leto 2016…


Čína - projekt GuangShenHong, obrovský viadukt s mostmi ShaWan (2009)
© Ing. František Smatana

Na fotkách vidíte:

  • viadukt projektu JS (LingYuan) – mal 2 mosty, pre stavbu použité 2+2 páry debnení (teda nad každým pilierom);
  • krásna križovatka niekoľkých tratí projektu GGR a NG (pri meste FoShan) – použité 3+2 páry;
  • veľmi zaujímavý viadukt ShaWan projektu GSH (pri GuangZhou) – vidieť 6 párov.
  • pár mostov z projektu CML – pri oboch použité po 3 páry debnení.

Rozdiel je tiež v dodržiavaní termínov. Je pravdou, že ani v Číne sa projekty nekončia načas (viď viacero článkov), ale tlak na ich dodržanie je (myslím si) podstatne väčší ako u nás doma. Termín sa potom dodrží (niekedy takým potemkinovským spôsobom, napr. odovzdanie vrt stanice v GuangZhou), ale výsledkom je (predpokladaná) nekvalita vysokého stupňa. Pozor! prosím, nenamýšľajte si, že doma sa stavia podstatne kvalitnejšie ako v Číne.

b) Základy a piliere

ALE: debnení pre most môžete mať koľko chcete, tak či tak je doležité, či budú pripravené piliere. A to sa v Trenčíne nestalo. Tu platí zdôvodnenie o „povodni v máji 2015 & spol.“. Pozrime sa opäť na fotky, a či nám niečo povedia:

30.4.2013 – práce sa len pripravujú;


Práce začínajú, ale základy pre most ešte musia čakať (30.4.2013)
© Ing. František Smatana

11.8.2013 – opora na zlatovskej strane je hotová, na základoch pilierov #1, 2, 3 a 4 sa pracuje; na trenčianskej strane je „ticho po plešine“;

5.2.2014 – práce pokročili podstatne, hotové su piliere #1, 2 a 4, #3 je pred dokončením; #6 sa pripravuje, na #5 (to bude ten problematický, keďže sa robil posledný) sa zatiaľ len myslí;


Robia štetovnicovú stenu pre základ #6 (5.2.2014) © Ing. František Smatana

21.11.2014 – pre #5 (o ňom buduúvšetky ďalšie záznamy): štetovnice z 3 strán aj zásyp sú hotové;

20.1.2015 – v tento deň robili niečo so štetovnicami, žeby stenu okolo budúcej stavebnej jamy?

1.2.2015 - okolo budúceho piliera bola už postavená štetovnicová stena a nasypaný materiál;

12.2.2015 – Geostav robí pilóty pre #5;

3.3.2015 – vidno len hotovú stenu a zásyp;

27.3.2015 - v tento deň sa tam pracovalo, vidieť vyhĺbenú jamu zaplnenú vodou;


A ešte do tretice (27.3.2015) © Ing. František Smatana

13.4.2015 – fotil som betonáž mosta, detail z piliera #5 z fotiek nevidno;

30.4.2015 – na #5 žiadna aktivita a ani žiadny viditeľný pokrok;

19.5.2015 – netuším, či je po či pred povodňou, ale prístup k #5 existuje a pracuje sa tam, teda stojí tam žeriav; v stavebnej jame je stále plno vody;

21.5.2015 – žiadny pokrok, aj ten žeriav stojí stále rovnako, robotníci žiadni;


Základ #5 (asi) po povodni (21.5.2015) © Ing. František Smatana

3.6.2015 – už musí byť po povodni; a na #5 sa zrejme pracuje;

9.6.2015 – detto;

18.6.2015 – vidím autá a nakladač fy Geostav; jama už je bez vody;

25.6.2015 – vidieť zase auto a 2 stroje z Geostavu;

1.7.2015 – dnes geostaváci zaberajú, robia niečo v jame;

29.7.2015 – v jame #5 sa isto robí, ako vidieť z fotiek;

14.8.2015 – už vyrástla výstuž (počítam, že z hlavice základov), práce tu teda museli bežať aj predtým, len ich z hrádze nebolo vidieť;

21.8.2015 – detto (to bola moja posledná návšteva).


Výstuž je vidieť aj dnes. A sme na konci (21.8.2015) © Ing. František Smatana

Keď si to porovnáme so so zdôvodneniami ŽSR:

a) povodeň spôsobila vyplavenie výplňovej časti základov pilierov – ako som videl, tak pilóty pre #5 sa realizovali už vo februári (3 mesiace pred povodňou). Nespravili sa do povodne všetky (má ich byť koľko?)? Aký bol harmonogram ich realizácie, a dodržal sa? Keď hotové boli, ako z nich mohla povodeň niečo vyplaviť? A pre presnosť, nie piliere, ale jeden konkrétny. #5. Alebo to vyplavenie chápem zle?

b) povodeň odplavila prístup – kedy a ktorý prístup? Fotky z 19. a 21.5. nič také neukazujú. Bola povodeň už predtým (kedy?), a na fotkách je prístup opravený? K akému zdržaniu teda došlo?

Ešte k povodni – každý si za tým predstaví niečo iné; čo konkrétne ZSR myslia ich „povodňou“?

c) prehodnotenie a prepočítanie statiky – druhému rozumiem, ale čo znamená ‘prehodnotenie’? Že pôvodný statický výpočet bol (slušne povedané) neurobený poriadne? Alebo že bol pôvodne „hodnotený“ zle? Napíšte jasne, že sa zmenila mapa seizmických oblastí, a bolo treba prepočítať statiku. A pre vysvetlenie uveďte, že kedy sa tak stalo. Lebo keď sa tak stalo PRED začatím realizácie základov, tak či to malo vplyv na začiatok prác. A keď POČAS či PO ich realizácii, tak dupľom (lebo žiadny pilier sa neprerábal, a asi sa kvôli tomu ani práce neprerušili).

Môžeme porovnať tiež plánovanú dobu výstavby mosta (odpoveď ŽSR 13.1.2016 => 36 mesiacov) a predpokladané ukončenie (6.5.2015 => február 2016) so začiatkom prác (snímka z 30.4.2013). Otázka odborníkom: keď mám naplánované skončiť v 2.2016, potrebujem na realizáciu 36m, a 30.4.2013 nie je z mosta nič vidieť, tak čo je potrebné spraviť (ak v tých 36 nemám žiadnu rezervu)?  Niekto by mohol odpovedať, že začať si hľadať dobrú výhovorku do budúcnosti…

Nechystal som článok preto, aby som niekoho súdil (na to nemám ani dosť informácií, ani postavenie, a ani chuť), len nemám rád zavádzanie od štátnych byrokratov, a chýbajúce informácie od kohokoľvek. Po celú doterajšiu dobu výstavby ‘všetko ide podľa plánov’ (ako tvrdia), až do momentu, kedy sú oznámené nové termíny dokončenia (čo sa netýka len samotného mosta). A zdôvodnené nejakými výhovorkami.

K tým informáciám = mestský web zo začiatku informoval pekne, na čas, chválil som ich. Momentálne je situácia iná, dnes (14.3.2016) je na stránke „aktuálna“ informácia z 27.10.2015, teda len nejaké 4 mesiace pozadu…

Tak sa tešme na november 2016, kedy budú všetky realizačné problémy za nami, obnovená trať sprevádzkovaná, nový most sa stane novou atrakciou (a starý zostane starou), Trenčín krajší a bezpečnejší, a ľudia sa budú tešiť na Vianoce, prípadne na opakovane sľúbené otvorenie novej plavárne na Ostrove. Medzitým by ale tí istí ľudia nemuseli zabudnúť, že zaplatili plnú cenu opráv (lebo z EU sme nedostali ani centík; a nie preto, žeby sme neposlúchali).

Pekný jarný deň všetkým, účastníkom výstavby zvlášť!

Odkazy:

Úvodná snímka: Stav výstavby mosta dňa 18.6.2015 © Ing. František Smatana

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy